Projekt: CØ SMV

”Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er” er et treårigt projekt, der har til formål at give den deltagende virksomhed:

 • mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt grønnere
 • indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
 • en STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet
 • mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel i virksomheden

Projektet, som indgår som en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark, skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel og en plan for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf.

Eksempler på produkter og processer i cirkulære forretningsmodeller er bl.a.

 • produkter, som er designet til at kunne holde længe / have længst, bredest eller mest mulig anvendelse
 • produkter, som er lette og omkostningseffektive at reparere og renovere
 • produkter, som består af giftfri komponenter og som er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes efter brug
 • produkter, som lejes ud i stedet for at blive solgt (fx som ’product as a service’ eller ’leasing og tilbagetagning’)
 • produkter, hvis komponenter enten stammer fra eller kan genanvendes i andre processer, fx i partnerskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale
 • produkter, som udelukkende består af organiske materialer, som enkelt og sikkert kan føres tilbage til naturens kredsløb
 • produkter, som sælges med tilbagetagning / bytteret og hvor det tilbagetagne produkt genbruges / genanvendes

 

Når en virksomhed har en udarbejdet plan for overgang til en cirkulær forretningsmodel, fx via deltagelse i dette projekts fase 1 eller lignende, kan den opnå tilskud til den startinvestering, som en realisering af planen kræver. Der kan gives op til 30% tilskud til virksomheder i Region Sjælland, og op til 20% tilskud i det øvrige Danmark. Startinvesteringerne kan være i form af indkøb af maskiner, knowhow og patenter, som indgår som en nødvendig forudsætning for realiseringen af en cirkulær forretningsmodel.

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler 

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: