<

Symbiose- & materialeworkshop, DGIH


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Information

Grøn materiale- og symbioseworkshop i det Grønne Iværksætterhus d. 28.01. 2014 i Risø

Er industriel symbiose fremtidens ressourcee”ektive måde at organisere produktion på globalt? Et stigende fokus på ressourceeffektiv produktion og lukkede materialekredsløb præger ikke mindst Danmark. I denne workshop sætter vi fokus på de forretningsmæssige perspektiver og e”ekter af grøn symbiose. Vi indleder dagen med en C2C-materialeworkshop, der skal inspirere til nytænkning på området, mens eftermiddagen fokuserer på policy og forretningsmæssige aspekter.

Se program og invitationen til workshoppen