Whocopied.me protects this content

Circular Furniture Days 2023 – Praktisk information

Circular Furniture Days 2023

For femte år i træk inviterer Lifestyle & Design Cluster danske møbel- og interiørvirksomheder til at blive en del af udstillingen, Circular Furniture Days, under designfestivalen 3daysofdesign i København, 7.-9. juni, 2023.

Circular Furniture Days skal sætte fokus på cirkulære og innovative løsninger inden for møbler og interiør. Udstillingen vil være åben alle dage fra 10.00-18.00, og har gratis adgang for alle – både fagfolk, presse og offentligheden generelt.

Hver dag arrangeres en række Guidede Tours, hvor publikum i planlagte tidsrum kan deltage i rundture i udstillingen og der høre virksomhederne præsentere deres produkter, løsninger og cirkulære rejse. Ansøgere skal derfor vide, at det forventes, at de er til stede i udstillingen i så stort omfang, det er muligt, da det er en del af konceptet på udstillingen – at man som besøgende kan tale med repræsentanter fra de udstillende brands.

Selvom man som udgangspunkt bliver udvalgt til deltagelse, er det stadig Lifestyle & Design Cluster der kuraterer hvilke genstande, der skal udstilles. Der er ikke garanti for at alle de ansøgte genstande tages med.

De udvalgte udstillere modtager et link til endelig udfyldelse af de tekster, der skal bruges i udstillingen, og der vil være løbende dialog med Lifestyle & Design Cluster – både i forhold til disse udstillingstekster og andet materiale på produkterne, korrektur på endelige tekster, samt i forhold til praktiske informationer før, under og efter selve udstillingen.

Hvad kan de udstillede genstande omhandle?

I fremtiden skal den lineære erstattes af en mere cirkulær forretningsmodel, hvor for eksempel møbler er langtidsholdbare og lette at reparere. Cirkulært vil også være, at de materialer, der benyttes, er rene og bæredygtige og møblet efter endt brug kan blive til materialer, som kan genanvendes igen og igen. Den teknologiske udvikling indenfor materialer (biomaterialer, genanvendelse af materialer uden tab) løber hurtigt, og inden længe vil vi formentlig se de første fuldt cirkulære produkter. Med det fokus, der er på klima, biodiversitet og sundhed, kan virksomheder, som favner de nye muligheder fuldt og helt, opnå et betydeligt kommercielt forspring.

Udstillingen omhandler møbler og interiør, eller løsninger, som på den ene eller anden måde ligger inden for den cirkulære økonomi. Det kan være produkter som for eksempel:

 • er produceret af genanvendte, overskuds-, og/eller organiske materialer
 • er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar energi
 • er designet til at kunne holde
 • er lette at reparere og renovere
 • er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes
 • lejes ud i stedet for at blive solgt
 • har komponenter, som kan genanvendes i andre processer eller produkter
 • er en del af en take-back-ordning, der sørger for at produkter eller materialer kan indgå i nye produkter/løsninger.
 • er transparente ift. ophav, ressourcer eller energi

Om udstillingen

Circular Furniture Days er en årlig udstilling af kuraterede cirkulære eksempler fra møbel- og interiørvirksomheder Det er vigtigt at understrege, at det er ikke en messestand eller et markedsføringsevent, hvor hele kollektioner står side om side med roll-ups og andet markedsføringsmateriale.
Udstillingen bliver derimod “pakket ind” i et samlet visuelt koncept, så formidlingen om de cirkulære værdier og jeres engagement i denne kontekst bliver tydelig.

På Circular Furniture Days bliver virksomhedernes eksempler udvalgt, og der er på alle linjer fokus på omstilling i møbelindustrien. Gæster kommer for at blive inspireret, mange for selv at gå tilbage i egen virksomhed og gøre tilsvarende, og erfaringsvist deles der både megen viden og en masse visitkort udstillerne imellem i dagene. At være til stede i udstillingen er nemlig en del af det at være med i Circular Furniture Days.

Hvad koster det at deltage?

Egen betaling

Deltagelse i udstillingen koster et symbolsk beløb, som opkræves, hvis ansøgning godkendes.
Beløbet vil bl.a. gå til at gøre en officiel åbningsceremoni mulig, til at involvere et mediebureau, der kan hjælpe os med at trække yderligere presse og besøgende til udstilling og events, samt til at vi kan lave sociale events for udstillerne – herunder fredagsbar.
Vi differentierer beløbet efter størrelsen på den udstillende virksomhed så alle kan være med:

 • 1-4 ansatte – 2500 kr.
 • 5-20 ansatte – 3500 kr.
 • Over 20 ansatte – 6000 kr.

Deltagererklæringer er obligatoriske

For at muliggøre en så omfattende udstilling modtages der desuden støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dette kræver at deltagende virksomheder udfylder og underskriver en deltagererklæring, der estimerer, hvor mange timer, der kommer til at blive brugt på udstillingen.
I vil ved godkendelse af ansøgning, modtage erklæringen til udfyldelse og underskrift.

Hvem kan deltage?

Danske virksomheder, små som store, som har et eller flere færdige møbler og/eller interiørprodukter at fremvise, og som lever op til nedenstående vurderingskriterier, kan deltage. Eneste krav er, at virksomheden har et CVR-nummer og er minimum et år gammel.
Virksomheden skal prioritere at være til stede under udstillingen. Hvis det ikke er muligt hele tiden, så som et minimum på de tidspunkter, der afholdes Guidede Tours, når pressedelegation etc. kommer forbi, samt ved andre fælles begivenheder i udstillingen.

Levering og afhentning

Udstillere skal selv stå for at levere produkterne til udstillingsadressen, tage emballage med retur (der er ikke plads til opmagasinering på udstillingsstedet under udstillingen) og hente det hele igen efter endt udstilling.
Levering skal ske den 2. juni – yderligere info kommer senere.

Promovering under Circular Furniture Days

Udstillingen vil deltage i 3daysofdesigns presseaktiviteter med besøg af et pressehold, som besøger udstillingen og møder udvalgte udstillere, ligesom holdet får tid til at gå rundt i udstillingen.

Lifestyle & Design Clusters kommunikations- og PR-team vil derudover arbejde målrettet med at promovere udstilling og deltagere både før og under udstillingens åbning. Dette vil ske på både Sociale Medier, hjemmeside, nyhedsbrev samt pressemeddelelse. Som udstiller får man tilsendt relevant billedmateriale, så man også selv kan fortælle om sin deltagelse i den samlede udstilling. Til selve udstillingen vil der desuden blive udarbejdet et samlet katalog til de besøgende, hvor alle udstillere er præsenteret med et beskrivende tekst omkring deres cirkulære arbejde. 

Circular Furniture Days er tilmeldt til 3daysofdesign som en fællesudstilling. Dette betyder, at Circular Furniture Days og Lifestyle & Design Cluster som aktør bliver promoveret på 3daysofdesigns hjemmeside/platform. Indenfor 3daysofdesigns rammer på platformen præsenterer vi udstillingen, samt vi sikrer at alle deltagende virksomheder bliver listet, så det er muligt at se, hvem der udstiller.  

Det skal understreges, at ved deltagelse på 3daysofdesign via et fælles event som dette, får man ikke samme individuelle brand-promovering på 3daysofdesigns platforme, som hvis man var tilmeldt (og havde betalt for) med eget event/brand direkte hos 3daysofdesign.  

Vurderingskriterier

Circular Furniture Days præsenterer de ypperste eksempler på cirkularitet i den danske møbel- og interiørbranche. I dette åbne “call” vil vi derfor finde frem til de gode cases fra branchen og dermed de produkter og virksomheder, der er bannerførere i den grønne omstilling. Der lægges stor vægt på tyngden af de cirkularitet – de skarpe, modige og innovative eksempler – og dermed at der i eksemplerne virkelig er arbejdet målrettet med cirkulære greb. Man behøver ikke som virksomhed at være nået i mål med den cirkulære omstilling, men det essentielle er, at der præsenteres produkter og løsninger der mere eller mindre er på vej i mål, eller er i mål.

Lifestyle & Design Cluster kuraterer udstillingen ud fra nedenstående kriterier. Det er ikke et krav, at ALLE cirkulære elementer er sat i spil, men jo flere cirkulære løsninger, der er indarbejdet i produktets fulde værdikæde – fra design, materiale og produktion til distribution og genanvendelse – jo bedre.

NYHEDSVÆRDI

De udstillede genstande skal have en form for nyhedsværdi. Det kan ikke være produkter identiske med tidligere udstillede genstande på Circular Furniture Days. Det skal være nye møbler, produkter eller løsninger som er udviklet og sat i produktion inden for de seneste par år – eller være tæt på at blive det. Ved sidstnævnte skal virksomheden have et par år på bagen.

DESIGN FOR CIRKULARITET

Forlænget levetid
Design mhp. at sikre lang levetid er en af de grundlæggende skridt for at minimere ressourceforbrug og co2 udslip. Forlænget levetid opnås igennem kvalitet i materialer, fremstilling, funktionalitet og æstetisk udtryk (design).

Personliggørelse
Når forbrugeren tager del i at designe deres eget køb mindskes risikoen for produkter, som ender med ikke at blive solgt eller brugt. Ved at skræddersy et produkt skabes der en forbindelse imellem kunden og produktet, som også forøger emotionelle holdbarhed.

Adskillelse
Produkter, som er designet, så de er lette at skille ad, gør det nemmere at opgradere, forny og genbruge produktdele. Designet kan samtidig gøre det lettere for kunden at erstatte defekte dele og på den måde sikre længere levetid for produktet.

SOURCING

Sekundære råmaterialer
Indkøb af genbrugte eller genanvendte materialer mindsker brugen af nye materialer, vand og energi i produkter via overflødiggjorte fremstillingsprocesser. Gennem standardisering og opskalering kan der udvikles markeder for sekundære råmaterialer, som også kan medføre besparelser i DKK.

Fornybare / organiske materialer 
Brug af råmaterialer af organisk oprindelse kan sikre vedvarende, klimaneutral og bæredygtig sourcing, hvis den bagvedliggende produktion (landbrug / skovbrug / havbrug) er bæredygtig og ikke nedbryder jorden,  overforbruger vand eller andre ressourcer.

Sporbarhed og transparens
Digitale teknologier (blockchain og IoT) gør det muligt at spore og dokumentere materialer, produktion og transportruter mv. og på den måde skabe fuld transparens og dokumentation af CO2æ-udledning og andet ressourceforbrug per produkt.

PRODUKTION & DISTRIBUTION

Energi
Ressource- og energi- optimering. En systematisk tilgang til minimering af de ressourcer og den energi, som er nødvendig for at fremstille et produkt. Dette inkluderer brug af vedvarende energi, brug af overskydende energi og biprodukter, samt genbrug af indpakning, kemi, hjælpestoffer mm.

Flytning & lokal produktion
Når et firma vælger at flytte produktionen for at komme tættere på fornybare / klimavenlige råmaterialer, eller de kommer tættere deres markeder for dermed at mindske CO2-udledning fra logistik mm.

Digitalisering
Digitale værktøjer som 3D renderinger og Internet of Things kan spare ressourcer og understøtte, at produkter kan gøres til service via leasing eller deleplatforme. Virtualisering af produkter kan mindske overproduktion og returrater.

BRUG

Reparation
Vedligeholdelse og reparation. Via produktdesign og et tilgængeligt servicekoncept kan produktets brugs- og levetid forlænges igennem rettidig vedligeholdelse og reparation.

Dele eller leje
Produkter, som kan deles eller lejes ud, bidrager til mere intensiv udnyttelse, bedre vedligeholdelse og derigennem mindsket produktion af nye produkter. Samtidig kan en udlejningsmodel sikre optimal genbrug af produktets dele.

Gensalg
Når et produkt bliver videresolgt eller videregivet til en ny ejer, udvides produktets levetid, hvorved der spares ressourcer, der ellers ville være gået til at fremstille et nyt produkt.

RECYKLERING

Take-back
Tilbagetagning af et produkt mhp at genbruge produktet helt eller delvist via genbrug af intakt produkt eller komponenter eller genanvendelse af materialer. Pantordninger eller buy-back koncepter kan gøre det attraktivt for forbrugeren til levere produktet tilbage efter endt brug.

Redesign
Redesign og opgradering kan give produkter nyt liv igennem nye design- og funktionelle elementer som bidrager med ny værdi og en forlængelse af produktets levetid. Via fornyelse kan udskiftning af produkter udskydes og virgine råmaterialer spares.

Genbrug / anvendelse
Genbrug af intakte eller genanvendelse af genindvundne materialer og komponenter kan erstatte nye materialer. Eksisterende produkter kan blive redesignet til at benytte genbrugte materialer.

Ansøgning til Circular Furniture Days 2023 er lukket

Lokation

Museumshaven
Designmuseum Danmark
Bredgade 68,
1260 København

Åbningstider

Onsdag d. 7. juni 2023, kl. 10.00-18.00
Torsdag d. 8. juni 2023, kl. 10.00-18.00
Fredag d. 9. juni 2023, kl. 10.00-18.00

Kontakt

Maria Hørmann
Projektleder
Mobil: 40354043
mah@ldcluster.com

Svea Lund
Projektkoordinator
Tlf. 96166201
svea@ldcluster.com

Maria Rye Vangsted
Kommunikationsansvarlig
Mobil: 2176 7600
maria@ldcluster.com

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: