Whocopied.me protects this content

Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler 

Mode- og tekstilbranchen samarbejder om cirkulær omstilling

I august 2022 annoncerede den daværende danske miljøminister, Lea Wermelin, oprettelsen af et sektorsamarbejde mellem ministeriet, ti virksomheder og tre organisationer. Formålet var at engagere en bredere del af den danske mode- og tekstilindustri i at forfølge fælles cirkulære mål inden 2030. I dag har dette initiativ udvidet til at omfatte cirka 50 virksomheder, og nye deltagere tilslutter sig løbende. 

 Kom på forkant med fremtidens krav 

Mode- og tekstilindustrien står over for stigende krav vedrørende tøj- og tekstilprodukter, og fremtidig lovgivning forventes at placere større ansvar for cirkulært design og materialer på producenterne. Ved at deltage i Sektorsamarbejdet får virksomhederne mulighed for at være på forkant med disse kommende krav og opnå indsigt i tekstilagendaen. Gennem dette samarbejde kan danske mode- og tekstilvirksomheder deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling og dermed sikre fælles fremdrift og handling. 

Cirkulære mål baseret på internationale principper 

 Samarbejdet er struktureret omkring tre hovedmål grundlagt på internationale principper for cirkulær økonomi: 

 

 1. Øget Omsætning fra Gensalg: En større del af omsætningen i Danmarks tøjsektor vil komme fra gensalg, med tøj, der holdes i brug så længe som muligt. 
 2. Fælles Cirkulære Designkrav: Etablering af fælles cirkulære designkriterier for at sikre, at tøj fra danske virksomheder er designet til længere levetid og kan integreres i optimale cirkulære løkker. Disse designkrav er skabt til at være anvendelige for både små og store virksomheder.
 3. Forpligtelse til Genanvendte Materialer: Inden 2030 vil alt tøj og tekstil fra danske virksomheder bestå af mindst 40% genanvendt materiale, hvoraf mindst 10% vil være direkte fra tekstilfibre. Denne forpligtelse er i overensstemmelse med EU’s tekstilstrategi, især med hensyn til brugen af fødevaregodkendt PET-plast. Procentdelen af genanvendt materiale beregnes som et gennemsnit for hver virksomhed. 

 Styregruppe og sekretariat 

En styregruppe med bred repræsentation fra den danske mode- og tekstilindustri styrer Sektorsamarbejdet. Derudover er der nedsat tre arbejdsgrupper, som arbejder med hvert af de opstillede mål. Disse grupper spiller en central rolle i at definere målene mere præcist, fremme genbrugsløsninger og cirkulære forretningsmodeller, etablere fælles designprincipper og udveksle løsninger for genanvendte materialer. 

 For at drive fremdriften og inddrage interessenterne er der oprettet et sekretariat for Sektorsamarbejdet hos Lifestyle & Design Cluster. Sekretariatet arbejder konstant på at få så mange aktører som muligt i mode- og tekstilbranchen til at deltage i den cirkulære omstilling. 

 Aktiviteter i Sektorsamarbejdet 

Alle underskrivere inviteres til aktivt at deltage i de tre arbejdsgrupper, hvor de kan vælge dem, der er interessante og relevante for dem. Disse grupper udvikler delmål, definitioner og meget mere og fremlægger disse anbefalinger for styregruppen, som iværksætter nye aktiviteter for at støtte opnåelsen af Sektorsamarbejdets overordnede mål. 

 Sektorsamarbejdets handlingsplan mod 2030 

I Sektorsamarbejdet bruger vi vores handlingsplan som et kompas, der skal lede os sikkert i havn inden 2030. Denne plan omfatter de tre hovedmål og tilhørende delmål og revideres og tilpasses regelmæssigt for at sikre overensstemmelse med lovgivningsmæssige udviklinger. Du kan finde handlingsplanen og dens bilag nedenfor. 

 Deltagelse i Sektorsamarbejdet

Alle danske mode- og tekstilvirksomheder er inviteret til at deltage i Sektorsamarbejdet. For at sikre, at samarbejdet er effektivt og målene nås, er det imidlertid afgørende, at de deltagende virksomheder har evnen til at indberette pålidelige data om deres fremskridt. 

 Dataindberetning er nødvendig for at monitorere fremskridt mod de fastsatte mål og for at vurdere effektiviteten af de implementerede strategier. Det er kun gennem dataindsamling, at vi kan holde os ajour med, om vi er på rette vej mod at opfylde vores cirkulære ambitioner. Derfor forventes det, at alle virksomheder, der deltager, forpligter sig til at indsamle og dele data relateret til de specifikke mål i sektorsamarbejdet. 

 

Vær med

Sektorsamarbejdet er for alle danske tekstilproducenter og designvirksomheder, ny- og gensalgsaktører samt servicevirksomheder, der faciliterer gensalg. Hvis jeres virksomhed kan tilslutte sig de fælles mål, og ønsker at indgå i det spændende arbejde om hvordan vi når derhen, så tilmeld jer herunder. 

Samarbejdsaftale

Ved tilmelding skal I godkende en samarbejdsaftale. Målene i aftalen skal være ledestjerne for medlemmernes individuelle og fælles stræben for mere cirkulære materialer, design og forbrug.
Aftalen er frivillig og ikke juridisk bindende.

Når I har bekræftet tilslutning til sektorsamarbejdet, vil jeres logo og virksomhedsnavn fremgå på hjemmesiden.

Sektorsamarbejdet har en styregruppe, der er nedsat af Miljøministeriet. Lifestyle & Design Cluster er sekretariat for samarbejdet.

Styregruppen består af virksomheder i mode- og tekstilbranchen og udgør samlet over halvdelen af den danske omsætning i branchen.

Oversigt over styregruppemedlemmer

 • Maria Glæsel, Aiayu (forperson)
 • Thomas Klausen, Dansk Mode & Textil
 • Marie Mustelin, Dansk Erhverv, WEAR
 • Jacob Gullak Andersen, Dansk Industri
 • Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster
 • Dorte Rye Olsen, Bestseller
 • Jens Obel, DK-Company
 • Jette Radich, Salling Group
 • Laurits Vestergaard, JYSK
 • Søren Sonne, Dansk Wilton
 • Helle Nybo Holmberg, Nybo Workwear A/S
 • Mads Aarøe Mathiesen, Trendsales
 • Sanne Nørgaard, Green Cotton
 • Thomas Vangsgaard, Spejdersport
 • Samt Repræsentanter fra Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen. 

3 Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  
 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  

Din virksomhed eller organisation kan være med til at indfri de tre mål i aftalen! Det kræver blot, at virksomheden eller organisationen er en del af mode- og tekstilbranchen, og I tilmelder jer samarbejdsaftalen.

Hent samarbejdsaftalen her

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com

Louise Staall Knudsen
Projektleder, Det Frivillige Sektorsamarbejde om Tekstiler
Mobil: 5388 2030
Louise@ldcluster.com

Disse virksomheder har sagt ja til at være en del af sektorsamarbejdet og arbejde aktivt for at opfylde målene

Jeres virksomhed kan også være med – skriv jer op her

Miljøministeren og mode-og tekstilbranchen har lanceret et samarbejde, der arbejder henimod en række fælles cirkulære målsætninger i 2030. Alle virksomheder i Mode- og tekstilbranchen inviteres til at deltage i samarbejdet. 

Daværende miljøminister, Lea Wermelin, offentliggjorde mandag den 8. august starten på et sektorsamarbejde mellem ministeriet, virksomheder og organisationer med ambitioner om at engagere en større del af den danske mode- og tekstilbranche. 

Kom på forkant med fremtidens krav:

Der stilles stadig flere krav til tøj- og tekstilprodukter, og fremtidens lovgivning placerer ansvaret for cirkulært design og materialer hos producenterne. Nu er der mulighed for at være på forkant med de krav, der forventes at komme, samt blive klogere på tekstildagsordenen. Gennem sektorsamarbejdet kan alle danske virksomheder deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling og dermed sikre fælles fremdrift og handling. 

Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  
 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  

Styregruppe og sekretariat:  

Der er udpeget en styregruppe med bred repræsentation fra den danske mode- og tekstilbranche. Som første skridt i sektorsamarbejdet er nedsat en række arbejdsgrupper, som er med til at definere målene mere præcist.

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddragelse af aktørerne på området, er der oprettet et sekretariat for sektorsamarbejdet hos Lifestyle & Design Cluster. Sekretariatet skal arbejde for at få flest mulige aktører i mode- og tekstilbranchen til at tage del i den cirkulære omstilling. 

Aktiviteter i sektorsamarbejdet

 • Der er nedsat tre arbejdsgrupper. som skal understøtte sektorsamarbejdets udpegede initiativer inden for:
  • cirkulære forretningsmodeller
  • cirkulært design
  • genanvendte tekstilfibre

Hver arbejdsgruppe har en forperson fra branchen og mødes fire gange årligt, hvor emner, som er relevante for arbejdsgruppen  drøftes i forhold til handlingsplanen i forhold til arbejdsopgaver, der skal løses med videre.

 • Arbejdsgrupperne udarbejder delmål og indstiller disse til styregruppen.
 • Styregruppen sætter nye initiativer i gang, som støtter op om at nå de overordnede mål for sektorsamarbejdet.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com