Whocopied.me protects this content

Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler 

Mode- og tekstilbranchen samarbejder om cirkulær omstilling

Mode- og tekstilbranchen fremlægger handlingsplan for mere cirkularitet

 

Fælles mål og fælles indsats skal være en snebold, der ruller

En stor del af den danske tekstilindustri lancerer nu en ambitiøs handlingsplan, som skal sikre, at branchen arbejder frem mod cirkulære forretningsmodeller. Dermed tager sektoren selv fat på at reducere det store klima-aftryk, som branchen i dag sætter.

Bag handlingsplanen står et unikt sektorsamarbejde bestående af godt 60 virksomheder, brancheforeninger, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og en erhvervsklynge, der siden august 2022 har arbejdet på at definere fælles definitioner og målepunkter, så det vil være muligt at dokumentere effekten af indsatser.

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi; genanvendelse af materialer, cirkulært design og cirkulære forretningsmodeller.

Fælles forståelse – fælles mål og en ambitiøs plan

Den ambitiøse handlingsplan, der er udarbejdet i et tæt samspil mellem styregruppen for sektorsamarbejdet og en række arbejdsgrupper bestående af underskrivere,  rummer delmål og aktiviteter som en køreplan for at nå de opsatte mål.

Genanvendelse af materialer

Medlemmer i sektorsamarbejdet vil oprette partnerskaber, der leverer og genbruger fibre til nye produkter og fremskynder kommercialiseringen af fiber-til-fiber-genanvendelse.

Cirkulær design

Medlemmerne i sektorsamarbejdet definerer og overholder en ”best practice” for designprincipper (herunder holdbarhed, genanvendelighed, brug af genbrugsindhold og minimering af affald) og implementerer dem i deres virksomhed. ’

Cirkulære forretningsmodeller

Medlemmerne af sektorsamarbejdet vil udvikle og afprøve forretningsmodeller for genbrug og gensalg. De forpligter sig til at dele og bruge erfaringerne til at skabe cirkulære forretningsmodeller i stor skala og sikre længere levetid for tekstiler. Branchens vækst skal afkobles fra brug af jomfruelige materialer.

I arbejdet med at udarbejde en detaljeret handlingsplan har det været nødvendigt for underskriverne at definere de cirkulære begreber for fælles forståelse. Samtidig er der udarbejdet et værktøj til at skabe en baseline, som skal afprøves i praksis i år. Første indsamling af data sker i slutningen af 2023, og vil efterfølgende ske hvert år. Den samlede viden bliver publiceret i en fælles rapport og vil danne udgangspunkt for yderligere tiltag i nye mål.

Vær med

Sektorsamarbejdet er for alle danske tekstilproducenter og designvirksomheder, ny- og gensalgsaktører samt servicevirksomheder, der faciliterer gensalg. Hvis jeres virksomhed kan tilslutte sig de fælles mål, og ønsker at indgå i det spændende arbejde om hvordan vi når derhen, så tilmeld jer herunder. 

Samarbejdsaftale

Ved tilmelding skal I godkende en samarbejdsaftale. Målene i aftalen skal være ledestjerne for medlemmernes individuelle og fælles stræben for mere cirkulære materialer, design og forbrug.
Aftalen er frivillig og ikke juridisk bindende.

Når I har bekræftet tilslutning til sektorsamarbejdet, vil jeres logo og virksomhedsnavn fremgå på hjemmesiden.

Sektorsamarbejdet har en styregruppe, der er nedsat af Miljøministeriet. Lifestyle & Design Cluster er sekretariat for samarbejdet.

Styregruppen består af virksomheder i mode- og tekstilbranchen og udgør samlet over halvdelen af den danske omsætning i branchen.

Oversigt over styregruppemedlemmer

 • Maria Glæsel, Aiayu (forperson)
 • Thomas Klausen, Dansk Mode & Textil
 • Marie Mustelin, Dansk Erhverv, WEAR
 • Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster
 • Dorte Rye Olsen, Bestseller
 • Jens Obel, DK-Company
 • Jette Radich, Salling Group
 • Nikolaj Refstrup, Ganni
 • Laurits Vestergaard, JYSK
 • Søren Sonne, Dansk Wilton
 • Helle Nybo Holmberg, Nybo Workwear A/S
 • Mads Aarøe Mathiesen, Trendsales
 • Sanne Nørgaard, Green Cotton
 • Samt Repræsentanter fra Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen. 

3 Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  
 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  

Din virksomhed eller organisation kan være med til at indfri de tre mål i aftalen! Det kræver blot, at virksomheden eller organisationen er en del af mode- og tekstilbranchen, og I tilmelder jer samarbejdsaftalen.

Hent samarbejdsaftalen her

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com

Lone Haumann
Projektleder af GCO og CØ SMV
Mobil: 26232663
lone@ldcluster.com

Disse virksomheder har sagt ja til at være en del af sektorsamarbejdet og arbejde aktivt for at opfylde målene

Jeres virksomhed kan også være med – skriv jer op her

Miljøministeren og mode-og tekstilbranchen har lanceret et samarbejde, der arbejder henimod en række fælles cirkulære målsætninger i 2030. Alle virksomheder i Mode- og tekstilbranchen inviteres til at deltage i samarbejdet. 

Miljøminister, Lea Wermelin, offentliggjorde mandag den 8. august starten på et sektorsamarbejde mellem ministeriet, 10 virksomheder og tre organisationer med ambitioner om at engagere en større del af den danske mode- og tekstilbranche. 

Kom på forkant med fremtidens krav:

Der stilles stadig flere krav til tøj- og tekstilprodukter, og fremtidens lovgivning placerer ansvaret for cirkulært design og materialer hos producenterne. Nu er der mulighed for at være på forkant med de krav, der forventes at komme, samt blive klogere på tekstildagsordenen. Gennem sektorsamarbejdet kan alle danske virksomheder deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling og dermed sikre fælles fremdrift og handling. 

Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  
 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  

Styregruppe og sekretariat:  

Der er udpeget en styregruppe med bred repræsentation fra den danske mode- og tekstilbranche. Som første skridt i sektorsamarbejdet nedsættes der en række arbejdsgrupper, som skal være med til at definere målene mere præcist, udveksle løsninger inden for genanvendte materialer, fælles designprincipper, og bidrage til udbredelsen af genbrugsløsninger og cirkulære forretningsmodeller.  

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddragelse af aktørerne på området, er der oprettet et sekretariat for sektorsamarbejdet hos Lifestyle & Design Cluster. Sekretariatet skal arbejde for at få flest mulige aktører i mode- og tekstilbranchen til at tage del i den cirkulære omstilling. 

Aktiviteter i sektorsamarbejdet

 • Der nedsættes arbejdsgrupper af styregruppen som skal understøtte sektorsamarbejdets udpegede initiativer. Alle deltagne virksomheder kan deltage i én eller flere arbejdsgrupper
 • Arbejdsgrupperne udarbejder delmål og indstiller disse til styregruppen.
 • Styregruppen sætter nye initiativer i gang, som støtter op om at nå de overordnede mål for sektorsamarbejdet.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: