Whocopied.me protects this content

Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler 

Mode- og tekstilbranchen samarbejder om cirkulær omstilling

Glimt fra sektorsamarbejdets første summit

 Godt 80 repræsentanter for medlemmerne af Sektorsamarbejde for Tekstiler var tirsdag 30. maj samlet til en status over den første periode med sektorsamarbejde. 

Forperson Maria Glæsel og direktør i Lifestyle & Design Cluster bød velkommen og glædede sig over at se, hvordan både store virksomheder med tyngde og mindre med færre ressourcer har deltaget i arbejdet med at sætte mål og ”action” bag. 

– Vi er på mange måder godt med i kraft af vores tradition for kvalitet og holdbarhed. Det ændrer bare ikke ved, at lovgivningen er meget kompleks, sagde Maria Glæsel. Vi har derfor gavn af, at sektorsamarbejdet omfatter så stor en del af branchen. 

Betina Simonsen glædede sig da også over at se, hvor meget både store og små virksomheder bidrager i arbejdet. 

– Det er fantastisk at se den åbenhed – også de store virksomheder, der har ressourcerne, sagde Betina Simonsen. 

Tre spor

De tre nedsatte arbejdsgrupper omkring ”Cirkulære Materialer”, ”Cirkulært Design” og Cirkulære forretningsmodeller” gjorde rede for, hvor langt de var nået på hver sit felt. Det var gennemgående, at der er arbejdet ihærdigt, og at der i hver gruppe er en retning for, hvad der fremadrettet skal arbejdes videre med.
Grundlæggende var det vigtigt at høre, at der er arbejdet med høj grad af tillid og vidensdeling mellem virksomhederne og en erkendelse af, at det udvikler at dele data.

Besøg af to tidligere miljøministre

Dagen blev desuden krydret med gode indslag fra hele to tidligere miljøministre, nemlig Ida Auken og Lea Wermelin. Den sidste modtog i den forbindelse den nyindstiftede pris ”Årets Tekstilnørd”.
Den politiske opmærksomhed på branchen blev understreget af, at Ida Auken omtalte de tre B’er (Biler, Bønder og Boliger) og tilføjede ”Bukser”, som et fjerde – men lige så alarmerende klima-element. 

Hun mindede desuden branchen om, at den med 4 procent af BNP faktisk er større end landbruget – og at branchen dermed også bør have en tilsvarende vigtig rolle – også hvad udfordringerne angår men også som nogle af dem, der dermed kan gøre den største forskel. 

I det hele taget er sektorsamarbejdet rykket godt ind i det politiske landskab og fungerer allerede nu som et vigtigt dialogforum i forhold til brancheforeninger og miljø-styrelsen og -ministeriet, som har trukket på samarbejdets viden. 

Internationalt perspektiv 

Tilstede på dagen var også repræsentanter for WRAP – den internationale klima-NGO, som sektorsamarbejdet i 2022 blev en del af. 

– Vores anbefaling til det danske sektorsamarbejde er, at virksomhederne samarbejder om de store udfordringer.  Det er vigtigt at dele informationer og dermed udnytte mulighederne i at være i felt, hvor det ikke handler om at konkurrere, sagde Cathryn Tims, Delivery Manager for Textiles Voluntary Agreements, WRAP. 

Flere af indlægsholderne kom da også ind på det perspektiv, der ligger i et samarbejde på tværs af de nordiske lande. 

Og selv om udfordringerne er til at tage at føle på, er Betina Simonsen optimist. 

– Vi har før vist, at branchen kan tilpasse sig, sagde hun. 

Vær med

Sektorsamarbejdet er for alle danske tekstilproducenter og designvirksomheder, ny- og gensalgsaktører samt servicevirksomheder, der faciliterer gensalg. Hvis jeres virksomhed kan tilslutte sig de fælles mål, og ønsker at indgå i det spændende arbejde om hvordan vi når derhen, så tilmeld jer herunder. 

Samarbejdsaftale

Ved tilmelding skal I godkende en samarbejdsaftale. Målene i aftalen skal være ledestjerne for medlemmernes individuelle og fælles stræben for mere cirkulære materialer, design og forbrug.
Aftalen er frivillig og ikke juridisk bindende.

Når I har bekræftet tilslutning til sektorsamarbejdet, vil jeres logo og virksomhedsnavn fremgå på hjemmesiden.

Sektorsamarbejdet har en styregruppe, der er nedsat af Miljøministeriet. Lifestyle & Design Cluster er sekretariat for samarbejdet.

Styregruppen består af virksomheder i mode- og tekstilbranchen og udgør samlet over halvdelen af den danske omsætning i branchen.

Oversigt over styregruppemedlemmer

 • Maria Glæsel, Aiayu (forperson)
 • Thomas Klausen, Dansk Mode & Textil
 • Marie Mustelin, Dansk Erhverv, WEAR
 • Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster
 • Dorte Rye Olsen, Bestseller
 • Jens Obel, DK-Company
 • Jette Radich, Salling Group
 • Nikolaj Refstrup, Ganni
 • Laurits Vestergaard, JYSK
 • Søren Sonne, Dansk Wilton
 • Helle Nybo Holmberg, Nybo Workwear A/S
 • Mads Aarøe Mathiesen, Trendsales
 • Sanne Nørgaard, Green Cotton
 • Thomas Vangsgaard, Spejdersport
 • Jacob Gullak Andersen, Dansk Industri
 • Samt Repræsentanter fra Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen. 

3 Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  
 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  

Din virksomhed eller organisation kan være med til at indfri de tre mål i aftalen! Det kræver blot, at virksomheden eller organisationen er en del af mode- og tekstilbranchen, og I tilmelder jer samarbejdsaftalen.

Hent samarbejdsaftalen her

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com

Louise Staall Knudsen
Projektleder, Det Frivillige Sektorsamarbejde om Tekstiler
Mobil: 5388 2030
Louise@ldcluster.com

Disse virksomheder har sagt ja til at være en del af sektorsamarbejdet og arbejde aktivt for at opfylde målene

Jeres virksomhed kan også være med – skriv jer op her

Miljøministeren og mode-og tekstilbranchen har lanceret et samarbejde, der arbejder henimod en række fælles cirkulære målsætninger i 2030. Alle virksomheder i Mode- og tekstilbranchen inviteres til at deltage i samarbejdet. 

Miljøminister, Lea Wermelin, offentliggjorde mandag den 8. august starten på et sektorsamarbejde mellem ministeriet, 10 virksomheder og tre organisationer med ambitioner om at engagere en større del af den danske mode- og tekstilbranche. 

Kom på forkant med fremtidens krav:

Der stilles stadig flere krav til tøj- og tekstilprodukter, og fremtidens lovgivning placerer ansvaret for cirkulært design og materialer hos producenterne. Nu er der mulighed for at være på forkant med de krav, der forventes at komme, samt blive klogere på tekstildagsordenen. Gennem sektorsamarbejdet kan alle danske virksomheder deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling og dermed sikre fælles fremdrift og handling. 

Mål baseret på cirkulære principper:

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:  

 • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. (Brugen af genanvendt materiale skal ske inden for rammerne af EU’s tekstilstrategi, herunder særligt med hensyn til fødevaregodkendt PET-plast. Og det udregnes som et gennemsnit for hver virksomhed.) 
 • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.  
 • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.  

Styregruppe og sekretariat:  

Der er udpeget en styregruppe med bred repræsentation fra den danske mode- og tekstilbranche. Som første skridt i sektorsamarbejdet nedsættes der en række arbejdsgrupper, som skal være med til at definere målene mere præcist, udveksle løsninger inden for genanvendte materialer, fælles designprincipper, og bidrage til udbredelsen af genbrugsløsninger og cirkulære forretningsmodeller.  

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddragelse af aktørerne på området, er der oprettet et sekretariat for sektorsamarbejdet hos Lifestyle & Design Cluster. Sekretariatet skal arbejde for at få flest mulige aktører i mode- og tekstilbranchen til at tage del i den cirkulære omstilling. 

Aktiviteter i sektorsamarbejdet

 • Der nedsættes arbejdsgrupper af styregruppen som skal understøtte sektorsamarbejdets udpegede initiativer. Alle deltagne virksomheder kan deltage i én eller flere arbejdsgrupper
 • Arbejdsgrupperne udarbejder delmål og indstiller disse til styregruppen.
 • Styregruppen sætter nye initiativer i gang, som støtter op om at nå de overordnede mål for sektorsamarbejdet.

Program for Miljø- og Fødevareudvalgets høring om grøn omstilling af tekstilbranchen

Høringen afholdes i Fællessalen på Christiansborg torsdag den 25. januar 2024 kl. 10.30-12.30. Høringen er åben og TV-transmitteres. Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget og Erhvervsudvalget er inviteret med til høringen.

 

Velkomst og introduktion ved Anne Paulin (S)

 

Branchens aftryk og EU’s tekstilstrategi

Hvad ligger der i EU’s tekstilstrategi?

v/Miljøministeriet

 

Hvordan står det til med danskernes forbrug af tøj?

v/Anja Phillip, formand for Forbrugerrådet TÆNK

 

Hvor stort er tekstilbranchens miljø- og klimaaftryk?

v/Charlotte Louise Jensen, adfærdsanalytiker CONCITO

 

Hvordan arbejder den danske branche med grøn omstilling og forbereder sig til EU’s tekstilstrategi?

V/Thomas Klausen, adm. dir. Dansk Mode & Textil

 

Omstilling af den danske tekstilsektor

11.30-11.40

Det Frivillige Sektorsamarbejde for tekstiler: Hvordan kan initiativet drive en dansk udvikling?

V/Maria Glæsel, adm. dir. for Aiayu ApS og forperson for sektorsamarbejdet om tekstiler samt Betina Simonsen, direktør i Lifestyle & Design Cluster

Sådan arbejder danske virksomheder med grøn omstilling af tekstilbranchen:

Bestseller

v/Dorte Rye Olsen, Head of Sustainability

DK Company

v/Jens Obel Jørgensen, CEO

 

Salling Group

v/Jette Radich, indkøbsdirektør

 

Son of a Tailor

v/Jess Fleischer, co-founder & CEO

 

NewRetex: Hvordan sikrer vi en bedre genanvendelse af brugte tekstiler?

v/Rikke Bech, founder & CEO

 

Spørgsmål til oplægsholdere

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: