Whocopied.me protects this content

Materiale Hub

Opsøg viden, udforsk eller bliv inspireret af materialernes univers. MATERIALE HUB er et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, førende materialefaglige virksomheder, relevante specialiserede og materialefaglige kompetencer samt innovationsnetværkets konsortiepartnere.

Platform og mødested

Formålet med Materiale Hub

  • Materiale Hub skal fungere som platform og mødested for virksomheder og videns intuitionerne med fokus på materialer.
  • I et samarbejde på tværs af vidensinstitutionerne søger vi at bidrage med og tilbyde rådgivning, sparring og viden indenfor materialefeltet.
  • Materiale Hub søger at imødekomme virksomheders ønske om stor faglig dybde med sparring og udvikling på materialeområdet.
  • Vi facilitere viden om nye, såvel som kendte materialer til nye anvendelser eller som innovationsdriver for ny og bæredygtig udvikling.
  • Materiale Hub projektet skal fremme en innovativ og bæredygtig materialetilgang

Gennem Materiale Hub er der adgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, der repræsentere en bred vifte af traditionelle og innovative materialer fra både danske og udenlandske virksomheder, samt fra forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Samlingerne opdateres løbende og rummer materialer indenfor tekstil, træ, metal, keramik, kompositter, natursten, plast og meget mere.

Materiale Hub tager afsæt i Det kongelige Akademis Material LAB i København, som fungere som det samlende led for Materiale Hub. Der er fokus på at vidensdele både via direkte tilgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, samt gennem workshops og seminarer, som arrangeres med enten et bredt fokus eller med udgangspunkt i en virksomheds konkrete materialemæssige udfordringer.

Materiale Hub samarbejdet omfatter ligeledes mulighed for nye samarbejder og udviklingspotentialer mellem både vidensinstitutionerne, virksomhederne, samt de materiale orienterede erhverv, som producenter og leverandører.

Materiale Hub skal bidrage til at øge virksomhedernes indsigt og kendskab til både traditionelle materialer, nye materialer og teknologier, samt danne base for en udvidelse af virksomhedernes netværk i form at et bredere kendskab til både forskningsinstitutionerne samt de materiale producerende hverv og derigennem danne grobund for en øget bæredygtig materialetilgang.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde hvor du kort beskriver hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Et besøg kan både være af ren inspirationsmæssig karakter, men kan også indbefatte både sparring, rådgivning og vidensdeling. Et besøg er som udgangspunkt et fysisk besøg i en af vidensinstitutionernes samlinger, men tilrettelægges altid med en forsamtale. Book et møde HER og du vil blive kontaktet af projektlederen.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde hvor du kort beskriver hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Materiale Hub tilrettelægger virksomhedsrettede workshops, hvor medarbejdere deltager aktivt. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med virksomheden med fokus på virksomhedens materialeorienterede ønsker og udfordringer.

Workshoppen kan eksempelvis give indsigt i både kendte og nye materialers anvendelsesformer og teknologier og samtidig tilføre virksomheden en større parathed og evne til at indarbejde viden og forskning i sin produktudvikling, og bruge det som innovationsdriver.

Annette Kjær

Head of Material Lab

Telf.: +45 41701835

Mail: akj@kglakademi.dk

KONTAKT OS

Afdelinger i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
E-mail: sylab@ldcluster.com
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 B1, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: