Whocopied.me protects this content

Materiale Hub

Opsøg viden, udforsk eller bliv inspireret af materialernes univers. MATERIALE HUB er et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, førende materialefaglige virksomheder, relevante specialiserede og materialefaglige kompetencer samt innovationsnetværkets konsortiepartnere.

Platform og mødested

Formålet med Materiale Hub

  • Materiale Hub skal fungere som platform og mødested for virksomheder og videns intuitionerne med fokus på materialer.
  • I et samarbejde på tværs af vidensinstitutionerne søger vi at bidrage med og tilbyde rådgivning, sparring og viden indenfor materialefeltet.
  • Materiale Hub søger at imødekomme virksomheders ønske om stor faglig dybde med sparring og udvikling på materialeområdet.
  • Vi facilitere viden om nye, såvel som kendte materialer til nye anvendelser eller som innovationsdriver for ny og bæredygtig udvikling.
  • Materiale Hub projektet skal fremme en innovativ og bæredygtig materialetilgang

Gennem Materiale Hub er der adgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, der repræsentere en bred vifte af traditionelle og innovative materialer fra både danske og udenlandske virksomheder, samt fra forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Samlingerne opdateres løbende og rummer materialer indenfor tekstil, træ, metal, keramik, kompositter, natursten, plast og meget mere.

Materiale Hub tager afsæt i Det kongelige Akademis Material LAB i København, som fungere som det samlende led for Materiale Hub. Der er fokus på at vidensdele både via direkte tilgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, samt gennem workshops og seminarer, som arrangeres med enten et bredt fokus eller med udgangspunkt i en virksomheds konkrete materialemæssige udfordringer.

Materiale Hub samarbejdet omfatter ligeledes mulighed for nye samarbejder og udviklingspotentialer mellem både vidensinstitutionerne, virksomhederne, samt de materiale orienterede erhverv, som producenter og leverandører.

Materiale Hub skal bidrage til at øge virksomhedernes indsigt og kendskab til både traditionelle materialer, nye materialer og teknologier, samt danne base for en udvidelse af virksomhedernes netværk i form at et bredere kendskab til både forskningsinstitutionerne samt de materiale producerende hverv og derigennem danne grobund for en øget bæredygtig materialetilgang.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde, hvor du kort beskriver, hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Et besøg kan både være af ren inspirationsmæssig karakter, men kan også indbefatte både sparring, rådgivning og vidensdeling. Et besøg er som udgangspunkt et fysisk besøg i en af vidensinstitutionernes samlinger, men tilrettelægges altid med en forsamtale. Book et møde HER og du vil blive kontaktet af projektlederen.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde, hvor du kort beskriver, hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Materiale Hub tilrettelægger virksomhedsrettede workshops, hvor medarbejdere deltager aktivt. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med virksomheden med fokus på virksomhedens materialeorienterede ønsker og udfordringer.

Workshoppen kan eksempelvis give indsigt i både kendte og nye materialers anvendelsesformer og teknologier og samtidig tilføre virksomheden en større parathed og evne til at indarbejde viden og forskning i sin produktudvikling, og bruge det som innovationsdriver.

Tidligere events

Forelæsning om industrielle symbioser og designerens potentielle rolle(r)

Mandag d. 12. december kl. 15.00-16.30 i Auditoriet på Designskolen Kolding eller online.

I samarbejde med Lifestyle & Design Cluster inviterer Designskolen Kolding til at komme og høre ph.d.-studerende Luca Alessandrini dele baggrunden for og indsigter fra sit igangværende ph.d.-projekt. Med udgangspunkt i begrebet ’industrielle symbioser’ undersøger han relationen mellem bæredygtighed og materialer for at understøtte cirkulære ressourcestrømme og proceskæder.

Til forelæsningen vil Luca beskrive den overordnede projekttilgang, inddrage eksisterende materialebaserede caseeksempler fra hele verden, udfolde potentielle industrielle symbioser med udgangspunkt i italienske regioner og baseret på affaldsressourcer og hvordan dette potentielt kan overføres til andre kulturelle og geografiske områder.

Hvad kan man som virksomhed få ud af at deltage?
Som virksomhed kan du få indsigt i potentielle nye ressourcestrømme og inspiration fra casestudier til at udforske nye råmaterialer, processer eller anvendelser i relation til din virksomhed. Det vil efter eventet være muligt at indgå yderligere dialog med Luca omkring eventuelle ressourcer til/fra jeres virksomhed

Hvad kan man som studerende få ud af at deltage?
Som studerende kan du få viden omkring, hvordan man kan bygge bro mellem forskning og industri, få værdifulde indsigter fra casestudier og få inspiration i forhold til brug af analytiske og syntesedrevne metoder.

NB. Forelæsning vil foregå på engelsk

Bio:
Luca Alessandrini er ph.d.-studerende ved Politecnico di Milano. Han har en baggrund som produktdesigner og designingeniør. Fra december 2022 til februar 2023, besøger han og deltager i forskningsaktiviteter i Lab for Bæredygtighed og Design på Designskolen Kolding.

Photo credits:
[1] Indianes – Iván Rojas & Diana Feliu; [2] Piñatex – Carmen Hijosa; [3] Nebula – Studio Mirei; [4] Agricola – Gionatan Gatto; [5] Biogusto; [6] Marinatex – Lucy Hughes; [7] Hidden Beauty – Clemence Grouin-Rigaux; [8] Nat-2 – Shahar Livne; [9] Skooby Packaging – MakeGrowLab; [10] Bioplastic skin – Valdís Steinars; [11] Cabbtex– Lucky Nelly; [12] Artichoke packaging – LIT; [13] Koji S6 – Decafè; [14] Trebodur – Cooper River Distillers; [15] Ohmie – Krill Design; [16] Beer made leather – Mi Zhou; [17] Anima – Kosuke Araki; [18] Chewing gum made skateboard wheels – Hugo Maupetit and Vivian Fischer; [19] Eggshell ceramics – Atelier Lvdw; [20] AuReus- Carvey Ehren Maigue

Projektleder

Annette Kjær

Material Lab / Det Kongelige Akademi

Telf.: +45 41701835

Mail: akj@kglakademi.dk

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: