Whocopied.me protects this content

Materiale Hub

Opsøg viden, udforsk eller bliv inspireret af materialernes univers. MATERIALE HUB er et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, førende materialefaglige virksomheder, relevante specialiserede og materialefaglige kompetencer samt innovationsnetværkets konsortiepartnere.

Platform og mødested

Formålet med Materiale Hub

  • Materiale Hub skal fungere som platform og mødested for virksomheder og videns intuitionerne med fokus på materialer.
  • I et samarbejde på tværs af vidensinstitutionerne søger vi at bidrage med og tilbyde rådgivning, sparring og viden indenfor materialefeltet.
  • Materiale Hub søger at imødekomme virksomheders ønske om stor faglig dybde med sparring og udvikling på materialeområdet.
  • Vi facilitere viden om nye, såvel som kendte materialer til nye anvendelser eller som innovationsdriver for ny og bæredygtig udvikling.
  • Materiale Hub projektet skal fremme en innovativ og bæredygtig materialetilgang

Gennem Materiale Hub er der adgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, der repræsentere en bred vifte af traditionelle og innovative materialer fra både danske og udenlandske virksomheder, samt fra forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Samlingerne opdateres løbende og rummer materialer indenfor tekstil, træ, metal, keramik, kompositter, natursten, plast og meget mere.

Materiale Hub tager afsæt i Det kongelige Akademis Material LAB i København, som fungere som det samlende led for Materiale Hub. Der er fokus på at vidensdele både via direkte tilgang til vidensinstitutionernes materialesamlinger, samt gennem workshops og seminarer, som arrangeres med enten et bredt fokus eller med udgangspunkt i en virksomheds konkrete materialemæssige udfordringer.

Materiale Hub samarbejdet omfatter ligeledes mulighed for nye samarbejder og udviklingspotentialer mellem både vidensinstitutionerne, virksomhederne, samt de materiale orienterede erhverv, som producenter og leverandører.

Materiale Hub skal bidrage til at øge virksomhedernes indsigt og kendskab til både traditionelle materialer, nye materialer og teknologier, samt danne base for en udvidelse af virksomhedernes netværk i form at et bredere kendskab til både forskningsinstitutionerne samt de materiale producerende hverv og derigennem danne grobund for en øget bæredygtig materialetilgang.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde, hvor du kort beskriver, hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Et besøg kan både være af ren inspirationsmæssig karakter, men kan også indbefatte både sparring, rådgivning og vidensdeling. Et besøg er som udgangspunkt et fysisk besøg i en af vidensinstitutionernes samlinger, men tilrettelægges altid med en forsamtale. Book et møde HER og du vil blive kontaktet af projektlederen.

Synes du det lyder spændende? Så er du velkommen til at booke et møde, hvor du kort beskriver, hvad du ønsker at spare om i kommentarfeltet.

Materiale Hub tilrettelægger virksomhedsrettede workshops, hvor medarbejdere deltager aktivt. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med virksomheden med fokus på virksomhedens materialeorienterede ønsker og udfordringer.

Workshoppen kan eksempelvis give indsigt i både kendte og nye materialers anvendelsesformer og teknologier og samtidig tilføre virksomheden en større parathed og evne til at indarbejde viden og forskning i sin produktudvikling, og bruge det som innovationsdriver.

Get Restarted (November 2021)

– Seminar og konference

En del af Materiale Hubs mål er gennem et seminar at formidle den nyeste viden på materiale feltet inden for både mode og møbel. Ny Materialer og teknologier medføre da også ofte nye forretningsmodeller hvorfor der er en god synergi i at dele viden og erfaringer på tværs af Lifestyle og Design Clusters projektportefølje. Sammen med projektet Let’s Get Started udvider Material Hub dette seminar til to dags konference spækket med et spændende program.

Konferencens program består af en god blanding af både mindre talks og præsentationer, debatter og oplæg fra den nyeste forskning. Derudover kan man løbende gennem begge konference dagene deltage i workshops, opleve udstillinger og ikke mindst vil der være masser af mulighed for at netværke med hele branchen.

Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her:

Projektleder

Annette Kjær

Material Lab / Det Kongelige Akademi

Telf.: +45 41701835

Mail: akj@kglakademi.dk

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 B1, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: