CØ SMV

”Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV) er et treårigt projekt, som har til formål at give den deltagende virksomhed:

 • Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt grønnere
 • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
 • En STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet
 • Mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel i virksomheden

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler og er en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark og skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en grøn forretningsmodel og en plan for, hvordan den skal realiseres.

 

To muligheder for tilskud

Du kan som SMV modtage støtte på to forskellige måder:

 • Fase 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel
 • Fase 2: Implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Projektet varer fra 2018 – 2021, og består af fire runder.
Ansøgningsfristen for den sidste runde er:
– 22. maj 2020: Fase 1 og Fase 2

40 virksomheder har indtil videre udviklet en cirkulær forretningsmodel. Du kan her læse  bud på hvordan man kan begynde rejsen mod en mere cirkulær virksomhed. Du kan læse alle de andre cases samt se videoer fra flere deltagere nederst på siden.

 


Sidst opdateret: marts 2020

For SIKA Footwear i Herning, er bæredygtighed og cirkulær økonomi blevet en kommerciel nødvendighed, specielt på eksportmarkeder. De oplever en kraftig efterspørgsel fra store private såvel som offentlige kunder. Hør nærmere i denne video

Veras Billede 1

Veras' genbrugsunivers med bytte og køb/salg af brugt tøj

Veras er et ‘genbrugsunivers’ med bytte og køb/salg af brugt tøj med det formål at stoppe tøjspild. Veras har skabt en forretning og et værdifællesskab omkring genbrugt tøj og opererer således i det inderste loop i det tekniske kredsløb indenfor den cirkulære økonomi

… Klik på billedet for at læse mere

Interesseret? Så læs mere under fanen ‘For virksomheder

 

Velvindende at vejen til en grøn og cirkulær forretningsmodel kan være svær at gennemskue har Erhvervsstyrelsen lavet hjemmesiden https://nyeforretningsmodeller.dk. Her kan man få personlige svar på konkrete spørgsmål om reglerne til (blandt andet) grønne og cirkulære forretningsmodeller. Som virksomhed kan man således henvende sig, hvis man oplever, at regler udgør en barriere for sin måde at drive forretning på, eller med andre tvivlsspørgsmål.

Eksempler på produkter og processer i cirkulære forretningsmodeller er bl.a.

 • Produkter, som er designet til at kunne holde længe/ have længst, bredest eller mest mulig anvendelse
 • Produkter, som er lette og omkostningseffektive at reparere og renovere
 • Produkter, som består af giftfri komponenter og som er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes efter brug
 • Produkter, som lejes ud i stedet for at blive solgt (fx som ’product as a service’ eller ’leasing og tilbagetagning’)
 • Produkter, hvis komponenter enten stammer fra eller kan genanvendes i andre processer, fx i partnerskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale
 • Produkter, som udelukkende består af organiske materialer, som enkelt og sikkert kan føres tilbage til naturens kredsløb
 • Produkter, som sælges med tilbagetagning / bytteret og hvor det tilbagetagne produkt genbruges / genanvendes

Projektteamet har forhåndsgodkendt 41 konsulenter i projektet. Viften af konsulenter dækker bredt med erfaringer indenfor cirkulær økonomi, med forskellige faglige fokusområder, forskellig størrelse, branchekendskab mm.

Som virksomhed har du frit konsulentvalg, dog skal alle konsulenter kunne dokumentere deres erfaring og kompetencer inden for cirkulær økonomi og godkendes af operatøren før start. Herunder ser du listen over de godkendte virksomhedskonsulenter/konsulenthuse i projektet.

Lifestyle & Design Cluster har efter aftale med Erhvervsstyrelsen besluttet, at forhåndsgodkendelsen af konsulenter til projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’ (CØ SMV) skal ske gennem en åben udbudsproces, fælles for alle interesserede. Udbuddet var designet til at være så enkel som muligt, samtidig med at kravene til transparens og åben markedsafsøgning blev imødekommet.

Udbuddet for konsulenter er lukket, men det er stadig muligt at komme i betragtning i projektet, hvis en deltagende virksomheder gerne vil arbejde sammen med jer og anbefaler jer. Følg linket https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=47245 og download wordfilen for at se kravene til konsulenter. 

Hold 3

Deltagerne til CØ SMV HOLD 3 er fundet.

Vi oplevede igen en særdeles stor interesse for projektet, og takker for de 70 ansøgninger.
Der er udvalgt 26 virksomheder til deltagelse, som nu er gået igang med hver deres rejse mod en (mere) cirkulær forretning.

Deltagerne er opdelt i 2 grupper – en i Vest-Danmark og en i Øst-Danmark og fremgår her:

Vest Danmark (Jylland & Fyn)Øst Danmark (Sjælland)
Bollerup JensenAble
Cero & EtageBrdr. Krüger Trædrejeri
ConvertBurnblock
Dansk PlastCircular Food Technology
HACO A/SHøyrup & Clemmensen 
Jakobsens Ingemann Components 
John A. Laursen MBH International 
Johannes Sørensen & Sønner  Rudolph Care 
Kruse Vask  SkovAlfen 
Lemming Hegn  Strauss Compagniet 
RVLT Revolution 
Schou Andersen Møbelfabrik 
Steffen Sten 
Thygesen & Birk Fabrics 
Wear Group 
Winther & Trolle 

Kan jeg deltage?

Er I en lille eller mellemstor virksomhed?
Projektet henvender sig til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der opfylder følgende:
• Beskæftiger under 250 personer og
• Har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
• Har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Ejer- og koncernstruktur har imidlertid også betydning for din virksomheds størrelse, fordi forbindelsen mellem to eller flere virksomheder
kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder
adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellemstore
virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed.
Hvis din virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, skal du derfor læse videre på dette link,
før du kan vurdere, om du kan underskrive erklæringen nedenfor:

Trin 1: Ansøgning

Lyder projektet som noget for dig? Så send en ansøgning ind ved at downloade ansøgningsskemaet vedrørende CØ SMV Fase 1 og Fase 2 via disse link og send dem til projekt186@ldcluster.com senest d. 22. maj 2020:
Ansøgningsskema for Fase 1 – udvikling af en cirkulær forretningsmodel
Ansøgningsskema for Fase 2 – implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel.
Vejledning til ansøgningsskema Fase 2

Vurderingskriterier:
Ansøgningen til Fase 1 vurderes ud fra 6 parametre (vægtning i parantes):
1. Grønt forretningspotentiale (25%)
2. Vækstambitioner (15%)
3. Eksekveringsevne (15%)
4. Organisatorisk kapacitet  (15%)
5. Skalerbarhed (10%) og
6. Ressource- og Co2-reduktion (20%)

Ansøgningerne screenes i første omgang af projektteamet uafhængigt af hinanden, hvorefter der indhentes eventuelle supplerende oplysninger, inden der foretages endelig udvælgelse til et screeningsbesøg.

Trin 2: Screening
Efter ansøgningerne er modtaget, vil Lifestyle & Design Cluster besøge de virksomheder med de bedste ansøgninger og screene dem for eventuel deltagelse i forløbet.
Screening af forandringsmodne og -motiverede virksomheder med ressourceoptimerings- og cirkulær økonomi potentiale.
Efter screeningen af virksomheder, udvælges de bedst egnede kandidater til  at deltage i projektet. Der afholdes kickoffmøder for at igangsætte forløbene for virksomhederne.

I kan downloade ét samlet dokument, indeholdende deltageraftale, de minimis erklæring, erklæring om SMV samt partnererklæring her. (Word-dokument downloades)

Forløbet igangsættes derefter, hvor virksomhederne vælger en konsulent til at hjælpe dem i deres rejse med cirkulær økonomi.

Trin 3.1: Ressourceprofil
Virksomheden og konsulenten påbegynder samarbejdet. Vi kan henvise til konsulentkataloget, for en oversigt over forhåndsgodkendte konsulenter.
Virksomheden udfylder sammen med konsulenten Ressourceprofilen. Ressourceprofilen har til formål at skabe overblik over de ressourcer virksomheden benytter og har i deres produktion. Ud fra denne kortlægning udarbejdes et roadmap for virksomheden for at nå de 100% positive mål.

Trin 3.2: Forretningsmodel
Efter ressourceprofilen er udarbejdet, begynder virksomheden sammen med sin konsulent at arbejde med forretningsmodellen. Forretningsmodellen skal tage udgangspunkt i et af de forretningsspor, der blev udarbejdet i ressourceprofilen.
Til at strukturere processen, har vi udarbejdet en forretningsmodel template, hvor der tages udgangspunkt Business Model Canvas. Der er metodefrihed i projektet, og I skal som virksomhed vælge det værktøj, der passer jer bedst. Dog skal leverancen være af samme omfang og detaljeringsgrad som Templaten.

Trin 4: Opsamling og udarbejdelse af cases
Der vil som afslutning på hvert forløb blive udarbejdet 2 cases som beskriver deltagerne har været på.
Der skal  udarbejdes en kort casebeskrivelse på 2 sider (skabelon kan hentes her) samt en anden case i frit format – eksempelvis i form af video eller som skreven case.

Bæredygtig Bundlinje Værktøjet
I projektet benyttes Bæredygtig Bundlinje Værktøjet, udviklet i samarbejde med Erhvervstyrelsen og DTU.
Værktøjet og vejledningen hertil kan hentes herunder
– Bæredygtig Bundlinje Måleværktøj 2020-06-23
BRUGERVEJLEDNING Bæredygtig Bundlinje Måleværktøj

Hvert komponent i en cirkulær forretningsmodel vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger der udvikles for deltagerne tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.

Konsulenten udfylder effektmålingsværktøjet (se nedenfor) og bruger tallene herfra i sit videre arbejde med at lave en forretningsmodel, der også tager hensyn til værdiskabelsen ud fra en cirkulær økonomisk tankegang og med de 100% gode mål.

FASE 1 – Udvikling af en cirkulær forretningsmodel

Har din SMV ambitioner om at omstille (dele af) sin forretning til at være mere grøn og effektiv, har I mulighed for at søge tilskud til udvikling af en cirkulær forretningsmodel

I projektet, vil I få tilknyttet en konsulent, som guider jer igennem processen om udviklingen af en cirkulær forretningsmodel. Projektet refunderer op til 100.000 kr. af konsulentregningen.

I vil undervejs i projektet få udviklet et roadmap og en cirkulær forretningsmodel for det forretningsspor, som I vælger at arbejde videre med. I bestemmer selv hvilket område, der giver mest værdi og hvor det største potentiale er for jer. Eksempler på produkter – og hertilhørende forretningsmodeller:

 • er designet til at holde længe
 • er lette at reparere og renovere
 • er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes
 • kan lejes ud i stedet for at blive solgt
 • har komponenter, som kan genanvendes i andre processer eller produkter
 • er produceret af genanvendte og/ eller organiske materialer
 • er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar energi

Hvis I har interesse i at deltage i projektet, skal I først indsende en ansøgning for at komme i betragtning til deltagelse i projektet.
Download ansøgningsskemaet vedrørende CØ SMV Fase 1 via nedenstående link

Ansøgningen sendes til projekt186@ldcluster.com senest 22. maj 2020

FASE 2 – Investering i (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Hvis din SMV allerede har udarbejdet en cirkulær forretningsmodel, er det muligt at søge tilskud til implementeringen af denne.
Det er ikke et krav at man skal have udarbejdet en cirkulær forretningsmodel i CØ SMV projektets Fase 1 for at kunne deltage i Fase 2. Det er også muligt med cirkulære forretningsmodeller udarbejdet i andre projekter.

Tilskuddet vil være mellem 10-20 %.
Dog kan virksomheder der ligger på Læsø, Ærø, Langeland, Samsø, Bornholm, Lolland Kommune og Danmarks 27 andre småøer modtage mellem 20-30% støtte. 

Virksomheder med under 50 ansatte kan få den høje sats, hhv. 30 og 20 %, mens SMV’er med 50 ansatte og derover kan få hhv. 20 og 10 % i tilskud.

Der kan ydes tilskud til investeringer i:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

Projektet har en samlet pulje på 1,5 mio. kr. til investeringstilskud. Mellem 20-40 SMV’er vil kunne komme i betragtning. Investeringen skal, som sagt, foretages på baggrund af en gennemarbejdet plan for implementering af en (mere) cirkulær forretning.

Læs mere om denne støttemulighed og hent ansøgningsskema og vejledning her:

Ansøgningen sendes til projekt186@ldcluster.com senest d. 22. maj 2020

Henrik Nørgaard 
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 2258 8230
henrik@ldcluster.com

Kim Hjerrild
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 60377221
kim@ldcluster.com

Cases Hold 1 og Hold 2

Vi er stolte over at kunne præsentere 40 stærke fortællinger om, hvordan tidligere deltagere nu arbejder konkret med cirkulær økonomi.

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: