Whocopied.me protects this content
Nyhed Data Livsstil Designbranchen

Er du i design- og livsstilsbranchen? Tag data-hatten på, og se nye muligheder for din virksomhed

Modevirksomhederne State of North og MosMosh har fået input til at arbejde strategisk med data.

Alexandra Instituttet har sammen med Lifestyle & Design Cluster afholdt to seminarer hos State of North og MosMosh i regi af projektet Little Big Data. Formålet med seminarerne var dels at give de deltagende virksomheder viden om, hvordan de kan opnå succes med at bruge data i forretningen, dels at afdække mulighederne for design- og livsstilsbranchen som helhed.

Seminarerne tog udgangspunkt i en rapport udarbejdet af bl.a. Alexandra Instituttet, som handler om, hvor langt danske virksomheder i design- og livsstilsbranchen er nået med digitaliseringen. De deltagende virksomheder havde desuden gennemført en big data modenheds-screening, som Alexandra Instituttet har udviklet. Læs mere om screeningværktøjet her:   http://bigdataacademy.dk/analyse/

Dette baggrundsmateriale dannede under seminarerne grundlag for en fælles virksomhedsrettet drøftelse af as is, hvor State of North og MosMosh fik en fælles forståelse af deres nuværende datatilgang  og -modenhed. Det blev efterfulgt af et inspirationsoplæg om machine learning, sentiment analysis, billedgenkendelse m.m., som gav virksomhederne indsigt i mulige relevante fremtidsscenarier, to be, som de med fordel kan adressere, så de kan arbejde strategisk med data i dag, og hvad de kan gøre med data i fremtiden.

Hovedpointerne fra seminarerne

  • Design- og livsstilsbranchen er en konservativ branche, som ofte outsourcer it-funktionen: Som ovenstående rapport fra 2016 også fremhæver, er design- og livstilsbranchen generelt meget konservativ og drevet af følelser frem for data. Hertil kommer, at it-funktionen – og dermed også de dataanalytiske kompetencer – ofte er outsourcet. Hos både MosMosh og State of North er der dog stor opmærksomhed på, at dataanalytiske kompetencer skal gå hånd i hånd med eksempelvis UX-kompetencer i tværfaglige dataprojekter, hvis virksomhederne skal opnå succes med dataindsatsen.
  • B2B og/eller B2C? Som brand er det vigtigt at arbejde strategisk og datadrevet med, hvordan man kan opnå en tættere viden om og tilknytning til sine forbrugere/slutkunder. Det kan bl.a. ske ved, at virksomheden har sin egen webshop, som ’springer detailleddet over’ og derved giver direkte adgang til data om forbrugeren.
  • Service og ’medansvar’ for salget i detailleddet: Brands kan med fordel arbejde strategisk med at styrke deres relation til detailleddet og arbejde med servicekoncepter målrettet deres B2B-kunder og deres behov for hjælp til eksempelvis at: 1) forudse behovet for genbestillinger, returtagning m.m. via databaseret viden om salg og salgsdata, 2) arbejde strategisk og datadrevet med content marketing-tiltag til de mindre forhandlere, da de sjældent har tid og overskud til at håndtere sådanne tiltag.

Data = nye muligheder
En af pointerne fra inspirationsoplægget var, at det er vigtigt, at virksomhederne har datastruktur og kvaliteten af data for øje, hvis de skal kunne bevæge sig fra at arbejde med data manuelt til at opnå datadrevet indsigt via statistik – og på sigt arbejde med kunstig intelligens. Formår de det, er der ifølge Machine Learning Specialist Lasse Lidegaard fra Alexandra Instituttet talrige uudnyttede muligheder for design- og livsstilsbranchen:

”Brands kan bl.a. udnytte mulighederne inden for billedgenkendelse, hvor de f.eks. kan måle annoncers effekt og finde frem til relevante ’influencers’ m.m. Samtidig kan de ved hjælp af sentiment analysis opnå indsigt i god eller dårlig omtale på SoMe. Endelig kan virksomhederne udnytte mulighederne inden for social network analysis til at opnå en datadrevet afdækning af sociale netværks betydning for salg.”

Vigtigt med en holistisk tilgang til arbejdet med data
En interessant læring fra seminarerne er, at det er vigtigt, at virksomhederne opbygger en analytisk kultur. Rikke Wetterstrøm fra Alexandra Instituttet forklarer:

”Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at kulturen i organisationen lægger op til at arbejde med data. Medarbejdere og ledere skal acceptere data og kunne stole på dataanalyserne. Samtidig skal nogen interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver nogen værdi.

En anden vigtig forudsætning for at lykkes med big data er, at virksomhederne arbejder på tværs af organisatoriske skel. Rikke Wetterstrøm uddyber:

”Ofte skabes den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres. Så kan man f.eks. analysere sammenhænge mellem salgsdata, produktionsdata og kunde-/markedsdata – evt. også i kombination med eksterne datakilder, som eksempelvis detailleddet kan stille til rådighed.”

Fakta:
Projektet Little Big Data er udviklet i Lifestyle & Design Cluster-regi via midler fra FI og i tæt samarbejde med Alexandra Instituttet.

Vi kan hjælpe din virksomhed i gang med at skabe værdi med data. Læs mere om vores samarbejde med virksomheder inden for Datadreven forretningsudvikling og Forretningsudvikling og evaluering.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com