Whocopied.me protects this content

Rethink Business – join the circular revolution

Projektet Rethink Business er et 3 årigt (2012-2014) regionalt projekt med fokus på at forsøge at etablere nye forretningsmodeller på et bæredygtigt platform.

Rethink

Projektet er igangsat af Region Midtjylland, hvor vi – Development Centre UMT – som er sekretariatet under Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, er den udførende part på projektet. Rethink Business modtager tilskud fra Region Midtjylland, Vækstforum samt Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og der samarbejdes med en lang række parter.

Se projektets samarbejdspartnere

Status 2014

I alt arbejdede 32 virksomheder og 5 kommuner aktivt med projekter, der er baseret på tankesættet bag cirkulær økonomi. Rethink Business har fået megen presseomtale, og senest er projektet blevet omdrejningspunkt i en artikel i erhvervshåndbogen ”Grøn Lov og praksis”, hvor projektets erfaringer og resultater bredes ud.  Du kan læse kapitlet om Rethink Business her.

Vækst gennem bæredygtige og symbiotisk partnerskaber

Rethink Business rådgiver kommuner og SMV’er på alle niveauer i værdikæden. Målet er at bruge den tankegangen bag (C2C) Cradle to Cradle og cirkulære økonomi til at skabe vækst og indtjening gennem bæredygtige symbiotiske partnerskaber. Dette vil blive gjort på en innovativ måde, som tager størst muligt hensyn til både miljøet og klimaudfordringerne. Vi lægger op til, at alle støtter projektet, og vi vil mobilisere privatpersoner og virksomheder, græsrodsbevægelser og politikere. Der er brug for din hjælp til at sikre fremtiden, så tag del i den Cirkulære Økonomiske Revolution og bevar morgendagens ressourcer.

Besøg websitet for Rethink Business og giv projektet din støtte

Svend Erik Nissen
Senior konsulent
Mobil: 4081 0431
E-mail: svend-erik@ldcluster.com

Projektet er opdelt i 3 udviklingsspor:

1. Virksomhedsspor

Målet er at støtte 40 små og mellemstore virksomheder i regionen med at skabe vækst via nye produkter eller nye processer

– Nye forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi
– Nye produkter baseret på nye designkoncepter og nye materialer
– Nye samarbejdspartnere og positionering i værdikæden

Mere end 20 forskellige virksomheder er nu blevet screenet af Væksthus konsulenterne og Innovationsagenterne. COWI arbejder med at udvikle handlingsplaner sammen med disse virksomheder.

Se listen med virksomheder der deltager i projektet

2. Kommunespor

I projektets kommunespor er målsætningen at etablere offentlige og private samarbejder, som kan skabe vækst og øget beskæftigelse. Målet er at støtte alle de 19 kommuner i Midtjylland i arbejdet med cirkulær økonomi. Skive, Samsø og Herning kommune har med støtte fra Region Midtjylland taget de første skridt i arbejdet med cirkulær økonomi. Det foregik med økonomisk støtte fra Regionsrådet, der i september godkendte kommuners ansøgninger til første runde af kommunepuljen. Projekterne er følgende:

  • Projekt om Arbejdstøj i Herning Kommune
    Herning Kommune sætter fokus på at genanvende kommunalt arbejdstøj. Man ønsker at udvikle en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor man kan genanvende tøjet og minimere affaldsmængden. Projektet bygger på et samarbejde med De Forenede Dampvaskerier og TEKO Design + Business.
  • Projekt om byggeaffald i Skive Kommune
    I Skive kommune handler det om sortering, behandling og genanvendelse af byggeaffald. I samarbejde med lokale virksomheder, som f.eks. Tom Probansky og Gamle Mursten, vil man udvikle nye modeller til at behandle og genbruge mange former for bygningsaffald.
  • Projekt om Pumper i Samsø Kommune
    På Samsø er cirkulær økonomi omdrejningspunktet i en større energieffektivisering i kommunen. I forbindelse med udskiftning skal de brugte pumper til vand, varme og spildevand genbruges og nye pumper installeres via en leasingordning. Dette skal realiseres gennem et samarbejde mellem bl.a. Grundfos og lokale VVS-installatører.

Læs pressemedelelsen “Tre frontløbere i den grønne omstilling”

Regionsrådet i Midtjylland har reserveret 1 mio. kr. til ansøgningspulje nummer to, og alle regionens kommuner inviteres til at søge midler til projekter mellem kommune og erhvervsliv. Læs mere om anden ansøgningsrunde i Kommunepuljen.

3. Lærings- og uddannelsesspor

Lige nu arbejder projektledelsen af UMT Development Center på forskellige niveauer. På et niveau udvikler vi undervisningsmaterialer i samarbejde med Ellen McArthur Foundation rettet mod ungdomsuddannelserne. På et andet niveau samarbejder vi med “Cradle 2 Cradle – EXPO lab” i Venlo, Holland på at udvikle undervisningsmateriale fra Best Practice. Det sidste niveau handler om at producere undervisningsmateriale fra de erfaringer, vi har samlet fra at arbejde med de selskaber, der er blevet screenet, og deltager i projektet.

CONTACT INFORMATION

Headquarters
Birk Centerpark 38
7400 Herning, Denmark
Ph.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Directions

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C, Denmark
Ph.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Office in BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K, Denmark
Ph.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Directions

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Ph.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com