Whocopied.me protects this content

Closing Loops

– Sammen om cirkulære løsninger

Om Closing Loops

SAMMEN og på TVÆRS. Det er essensen af Closing Loops, der mobiliserer små og mellemstore virksomheder til at arbejde med cirkulær økonomi i værdikæderne.

Brancher, virksomheder, værdikæder, regioner, vidensinstitutioner samarbejder på tværs om at implementere og skalere konkrete cirkulære løsninger, så programmets deltagende virksomheder opnår et markant løft.

Programmet medfinansieres af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Closing Loops formål er bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi ved at

 • reducere affald, CO2e og tonnage
 • skabe stærke værdikædesamarbejder på tværs af virksomheder og organisationer – især byggeri & anlæg, miljøteknologi, tekstil, design og møbler, fødevare & bioøkonomi
 • vise vejen for både danske og internationale aktører
 • skabe nye udviklings- og forretningsmuligheder
 • tilføre miljøteknologi, digitale teknologier, nye forretningsmodeller, produkter, take-back-ordninger, designmetoder, services mv.

 

Ingen virksomhed kan blive cirkulær alene

En virksomhed kan ikke omstille sig alene, for værdikæder går på tværs af brancher. Man er afhængig af ressourceinput fra leverandører (upstream) og salg af produkter til kunder (downstream). Samarbejde i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi.

Ved at være flere partnere, som er sammen om forandring, kan vi fremme den konkrete cirkulære implementering. Samtidig øges virksomhedernes konkurrencefordele.

 

Closing Loops består af fire hovedaktiviteter

1: Værdikædesamarbejder – ca. 30 værdikædesamarbejder

2: Modning og matchmaking af pipeline og nye samarbejder – ca. 75 virksomheder

3: Tjekke gennemførlighed – ca. 40 virksomheder og vidensinstitutioner

4: Tværgående rådgivnings- og udviklingsforløb – ca. 75 virksomheder

 

Eksempler på værdikædesamarbejder:

 • Indsamling, sortering og genanvendelse af tekstiler og tøj
 • Bedre udnyttelse af resttræ
 • Forøgelse af levetid for køkkener
 • Genanvendelse af mad- og drikkekartoner
 • Digital sporing af fødevareemballage
 • Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker
 • Metoder til at genbruge byggemateriale

 

Målgrupper

Closing Loops henvender sig til flere målgrupper:

 

Loop closers

 • Modne og omstillingsparate SMV’er i værdikæder med væsentlige ressource- og affaldsstrømme.
 • Indsamler/aftager fx ressource- og affaldsstrømme og skaber nye produkter.
 • Arbejder ofte på tværs af traditionelle brancher og værdikæder, og kan dermed være med til at skabe helt nye værdikædesamarbejder.

 

Waste makers

 • Virksomheder og andre aktører med et væsentligt footprint i form af affalds- og ressourcestrømme, der pt ikke er optimal anvendelse for.
 • Fx en produktionsvirksomhed med behov for at leve op til nuværende og kommende krav og standarder, som i dag ikke kan finde relevante afsætningsmuligheder på det almindelige marked.

 

Markedet

 • Virksomheder og øvrige aktører, som vil anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger. De repræsenterer dermed et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe.
 • Fx en entreprenørvirksomhed, som ønsker at anvende alternative materialer og produkter, men ikke kan finde relevante leverandører på det almindelige marked.

 

Andre målgrupper

 • Iværksættere
 • Underleverandører
 • Konsulenter
 • Videninstitutioner
 • Internationale aktører

Finansiering og partnere

Closing Loops medfinansieres af EU – Den europæiske regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for perioden 15.08.2023 til 31.08.2026.

Operatørgruppen bag programmet er funderet i forskellige brancher, fagligheder og geografier:

Klyngeorganisationer
Identificerer og udvikler værdikædesamarbejder inden for deres faglige områder:

 • Food & Bio Cluster Denmark
 • Lifestyle & Design Cluster
 • We Build Denmark
 • CLEAN – Danmarks Vand- og Miljøklynge

 

GTS-institut
Teknologiske eksperter og fysiske laboratorier – kobling mellem teknologi, forretning og innovation:

 • Teknologisk Institut

 

Erhvervshuse
Særligt fokus på forretningsudvikling hos de deltagende virksomheder.

 • Erhvervshus Hovedstaden
 • Erhvervshus Sjælland
 • Erhvervshus Sønderjylland
 • Erhvervshus Midtjylland
 • Erhvervshus Nordjylland

 

Følg de mange værdikædesamarbejder på www.closingloops.dk (website under udarbejdelse)

IMG 0016
1

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: