Whocopied.me protects this content

CØ-AFKLARING, STRATEGI OG VÆRDIKÆDEWORKSHOPS

Om projektet

Der er et stigende behov for at kunne følge med de øgede krav fra kunder og lovgivning om at kunne omstille til cirkulærer forretningsmodeller. De nye regler stiller krav til virksomhederne, der kræver, at de har overblik og indsigt i nuværende praksis, både for kunne leve op til datakrav, men også for at kunne agere bedst muligt fremadrettet. Projektet har derfor til formål at hjælpe din mode- eller tekstilvirksomhed med at få indsigt i jeres cirkulære modenhed og klæde jer på til det videre arbejde med cirkulær økonomi.

 

Projektperioden løber i 2023-2024 og I kan vælge mellem tre spor:

Projektet henvender sig både til mode- og tekstilvirksomheder

Spor 1 er for virksomheder der ønsker at få indsigt i deres cirkulære modenhedsniveau samt sparring med eksperter og andre virksomheder, samt konkrete anbefalinger til den videre cirkulære indsats. Igennem forløbet arbejder virksomhederne med et screeningsværktøj for at kortlægge deres nuværende status og potentialer. Med udgangspunkt i screeningen, og via en workshop hos jer, tages der bestik af udfordringer og potentialer hos den enkelte virksomhed.  De fundne potentialer udfoldes gennem en målrettet afklaring, samt gennem sparring med andre virksomheder.  Disse kan med fordel yderligere videreudvikles i de to videre spor.

Spor 2 er et strategiforløb for virksomheder der er længere fremme med den cirkulære indsats. Her er omdrejningspunktet, hvordan cirkulær økonomi kan blive et strategisk greb. Virksomheden får indsigt i hvordan de kan udvikle målsætninger og strategier for cirkulær økonomi koblet til deres kerneydelser samt et værktøj der kan guide dem. Dette forløb er meget velegnet at koble med værdikædeforløbet.

Spor 3 består af 2-4 tematiske workshops, hvor der fokuseres på et bestemt led i værdikæden, og som bliver afviklet i 2024. Temaerne vil afspejle behovene, som er afdækket hos virksomhederne via arbejdet i spor 1 og 2. Der vil være én workshop omkring strategisk produkt design med fokus på børnetøj, arbejdsbeklædning og mode, hvor virksomhederne arbejder med nye design guides og strategier ift. deres design proces. Også workshops omkring nye og mere ansvarlige materialer, genanvendelse og nye cirkulære forretningsmodeller kan sættes i spil, afhængigt af de enkelte virksomheders behov.

Det er muligt for en virksomhed at deltage i flere forløb, man kan med fordele deltage med mere end en medarbejder i hvert forløb.

Få overblik over jeres cirkulære indsats og anbefalinger til videre arbejde

Dette forløb er det første i rækken, og er for virksomheder der ønsker at få indsigt i deres cirkulære modenhedsniveau samt sparring med eksperter og andre virksomheder, samt konkrete anbefalinger til den videre cirkulære indsats. Lyder det som noget for jer? Så meld jer til dette tre måneders afklaringsforløb (opstart ultimo august 2023).

Hvorfor melde sig til dette afklaringsforløb?

  • I får kortlagt, hvor på den cirkulære rejse I er nu
  • I får anbefalinger til potentialer for det videre arbejde med cirkulær økonomi
  • I lærer at bruge et hands-on screeningsværktøj
  • Eksperter fra Aalborg Universitet giver sparring og anbefalinger til videre arbejde
  • Sparring med andre virksomheder om deres arbejde med cirkulær økonomi

Forventninger til dig for deltagelse i forløbet

Ønsker I at deltage i dette forløb, forventes det at en eller flere medarbejdere bruger tid på at deltage i to online seminarer og afsætter tid til at udfylde og arbejde med et cirkulær økonomi screeningsværktøj udarbejdet til virksomheder i mode- og tekstilbranchen. Dette screeningsværktøj bliver omdrejningspunkter for et dialogmøde ude hos jer på virksomheden med eksperter fra Aalborg Universitet.

Dette mødes fastsættes mellem den enkelte virksomhed og instituttet på AAU.
I forventes at have forberedt en lille præsentation til dette møde hvor de informationer I har indtastet i værktøjet diskuteres i forhold til potentialer for videre arbejde med cirkulær økonomi.

Det er gratis at deltage, dog forventes I at bruge cirka 40 timer på forløbet over en 3 måneders periode.

Tilskudsgiver:

Partnere:

Ønsker du at melde dig til CØ afklaringsforløbet eller har du spørgsmål og behov for afklaring om relevansen for din virksomhed i forhold til de tre mulige forløb så kan du kontakte projektleder:

Nynne Nørup

Adjunkt ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning, Aalborg Universitet
Mail: nynnen@plan.aau.dk
Mobil: (+45) 61 96 75 02

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com