Whocopied.me protects this content

Data som løftestang for kundedialog

Aktiviteten vil give de deltagende virksomheder indsigt i nye teknologier, særligt anvendelsen af dem. Herudover vil de deltagende virksomheder få inspiration til nye metoder og samarbejder som kan styrke deres dialog med kunden.

Formålet med aktiviteten er, at identificere uudnyttede potentialer og muligheder for branchens tilgang til og kommunikation med kunderne. Værdiskabelsen ligger, at tilføre branchen hands-on viden om nye teknologier og dermed give virksomhederne en forståelse af hvorledes deres nuværende datakilder (eksempelvis købsdato og realtime online adfærd) kan kobles med nye teknologier som bl.a. sentiment analysis og billedgenkendelse mhp at få en større forståelse for kundens online adfærd og dermed blive bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunden med de rigtige køb. Teknologierne kan bl.a. give indsigt i annoncers effekt og finde frem til relevante ’influencers’ eller opnå indsigt i god eller dårlig omtale på SoMe.

Oversigt over datoer

9. september: Seminar 1

30. september: Webinar 1

27. oktober: Webinar 2

26. november: Webinar 3

AKTIVITETER:

Webinar 1:

På dette webinar bliver du klogere på, hvordan især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan komme i gang med at høste og bruge kundedata i markedsføring og forretningsudvikling.

Arrangementet er relevant for SMV’er, der gerne vil i gang med at bruge de nye teknologiske muligheder for at skabe nye og bedre kunderelationer.

Tid:    30. september kl. 09:00 – 12:00

Sted:  Webinar (via Zoom)

Tilmeld dig https://infinit.dk/forretningsudvikling/webinar-data-som-loeftestang-for-kundedialog-digital-adfaerd 

Program for webinar 1

Program for webinar 1

09:00 – 9:15  Velkommen og rammesætning af formiddagen. Introduktion til pilotprojektet og key findings/læring
Rikke Wetterstrøm, Alexandra Instituttet og projektleder på SoMe pilotprojektet

09:15 – 09:45  Billedgenkendelse og metadataanalyse. Hvordan kan disse teknologier hjælpe os med at blive klogere på vores kunders online adfærd?
Henrik Pedersen og Amalie Brogaard Pauli, Alexandra Instituttet

09:45 – 10:05  Hvordan kan man bruge kunstig intelligens til at analysere følelser i store mængder kommunikationsdata mellem brands og forbrugere? Hvilke forbehold er der?
Mads Kistrup Jørgensen, Dentsu Aegis Network

10:05 – 10:10  Kort Pause

10:10 – 10:30  Influencer marketing
Rasmus Arendt Nielsen, CCO, Brandheroes

10:30 – 10:50  Break-out session – læring og refleksion i mindre grupper

10:50 –11:10  Opsamling og tak for i dag

Webinar 2 

Har fokus på kundeservice og kunstig intelligens (27. oktober). https://infinit.dk/forretningsudvikling/webinar-data-som-loeftestang-for-kundedialog-kundeservice-og-kunstig-intelligens/ 

Webinar 3 

Har fokus på IoT som løftestang for sporbarhed, transparens og ansvarlighed (26. november). https://infinit.dk/forretningsudvikling/webinar-data-som-loeftestang-for-kundedialog-iot-teknologier/

Pilot projekt 2019-2020

Virksomheder kan indgå i projektet ved samarbejde med vidensinstitutionerne for at få indsigt i deres egen data. Virksomheden skal kunne trække data ud og sende til forskerne og sammen afdække hvad der skal undersøges og hvilke mønstre man har interesse for i dateen.

Hvis du vil høre mere skriv til Rikke Lillelund Wetterstrøm <rikke.wetterstroem@alexandra.dk> eller Heidi Svane Pedersen <heidi@ldcluster.com>

SoMe data som løftestang for øget kundedialog kombineret med FN17 Verdensmål

Webinar d. 11/6. Vil du gerne høre mere om projektet ’SoMe data som løftestang for øget kundedialog kombineret med FN17 Verdensmål’. Et projekt som vi her hos Alexandra Instituttet er projektledere på i tæt samarbejde med Heidi Svane Pedersen fra LDC og de øvrige partnere fra CBS og KEA. Vi er nu så langt i projektet at vi har høstet de første erfaringer med analysen af Instagram data fra Bolia.com og Gran Living ud fra teknologier som Kunstig Intelligens og Sentiment Analyse. Vi vil derfor gerne dele ud af erfaringerne og drøfte anvendelsesmuligheder og barriere ift. Jeres virksomheder.

Foreløbig dagsorden:

  • Kort rammesætning v/ Rikke Wetterstrøm, Alexandra Insituttet
  • Introduktion til kunstig intelligens og sentiment analyse v/ Henrik Pedersen, Alexandra Instituttet
  • Præsentation af resultaterne fra pilotprojektet og fælles drøftelse af muligheder og barrierer ift. hvordan du og din virksomhed kan opnå en større forståelse for kunders online adfærd og dermed blive bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunden med de rigtige køb v/ Lotte Jensby, KEA og Rikke Wetterstrøm, Alexandra Instituttet

Tilmeld dig her Rikke Lillelund Wetterstrøm <rikke.wetterstroem@alexandra.dk>

Seminar 1:  Bliv klogere på dine SoMe data

Lær din kunde at kende og skab mere målrettet markedsføring og en tættere relation til dine kunder. Ved at bruge SoMe data, sentimentanalyse, kunstig intelligens og business intelligence kan din virksomhed ikke kun få en bedre forståelse for jeres kunder, men i vil også kunne målrette markedsføringen langt mere personifiseret, ligesom det er muligt at påvirke bestemte typer kunder i nye retninger som eksempelvis mod mere bæredygtige produkter.

Webinar-rækken tager udgangspunkt i et innovationsprojekt udført i et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Lifestyle & Design Cluster, KEA, CBS, Bolia og Gran Living. Projektet havde fokus på at identificere evt. uudnyttede potentialer og muligheder for branchens tilgang til og kommunikation med kunderne. Via hands-on viden om nye teknologier og dermed en forståelse af hvorledes nuværende datakilder (eksempelvis købsdata og online adfærd) kan kobles med nye teknologier for at få en større forståelse for kundens online adfærd og dermed blive bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunden med de rigtige køb.

I denne tema-række af webinarer vil vi gå i dybden med relevante temaer indenfor emnet og deltagerne vil få en dyb indsigt i brugen af big data, kunstig intelligens, sentimentanalyse og business intelligence som værktøjer til at bygge bedre kunderelationer. Du vil møde spændende cases og virksomheder, der har prøvet kræfter med de nye teknologier, og du vil blive inspireret til, hvordan du selv kommer i gang.

Målgruppe: Virksomheder, der gerne vil i gang med at bruge disse nye teknologiske muligheder for at skabe nye og bedre kunderelationer.

Formål: At gøre det lettere for særligt SMVer at komme i gang med at høste og bruge kundedata i deres markedsføring og forretningsudvikling

Tid:    9. september 2020 kl. 9-12

Sted:  Webinar (via Zoom)

Tilmelding Heidi Svane Pedersen <heidi@ldcluster.com>

Partnere

Lead: Rikke Wetterstrøm/ Alexandra Instituttet

Henrik Pedersen/VC Lab Alexandra Instituttet

Lasse Lidegaard/DSE Lab Alexandra Instituttet

Lotte Jensby/ KEA

Raghava Mukkamala/CBS

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: