Data som løftestang for kundedialog

Formålet med aktiviteten er, at identificere uudnyttede potentialer og muligheder for branchens tilgang til og kommunikation med kunderne. Værdiskabelsen ligger, at tilføre branchen hands-on viden om nye teknologier og dermed give virksomhederne en forståelse af hvorledes deres nuværende datakilder (eksempelvis købsdato og realtime online adfærd) kan kobles med nye teknologier som bl.a. sentiment analysis og billedgenkendelse mhp at få en større forståelse for kundens online adfærd og dermed blive bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunden med de rigtige køb. Teknologierne kan bl.a. give indsigt i annoncers effekt og finde frem til relevante ’influencers’ eller opnå indsigt i god eller dårlig omtale på SoMe.

Aktiviteten vil give de deltagende virksomheder indsigt i nye teknologier, særligt anvendelsen af dem. Herudover vil de deltagende virksomheder få inspiration til nye metoder og samarbejder som kan styrke deres dialog med kunden.

 

Partnere: 

Rikke Wetterstrøm/Marie Rørdam Fenger (Alexandra Instituttet)

Henrik Pedersen/VC Lab (Alexandra Instituttet)

Lasse Lidegaard/DSE Lab (Alexandra Instituttet)

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: