Whocopied.me protects this content

Design som strategisk driver i virksomheder

 

Projektet tilbyder en strategisk overbygning i et forløb om strategisk design fordelt over fire kursusdage i efteråret 2016. Her vil deltagerne (målgruppe: ansatte designere) tilegne sig både operationelle strategiske værktøjer samt et strategisk overblik. I forløbet vil der blive arbejdet med en selvstillet opgave, der er relevant for virksomheden ligesom der vil blive udarbejdet en handlingsplan for implementeringen af den udviklede løsning eller strategi for hver enkelt virksomhed (alternativt et oplæg til ledelsen/kolleger om det videre arbejde med den udviklede strategiplan).

Målet er, at der skabes forståelse for hvordan man arbejder med strategisk designudvikling med virksomheden som det centrale og strategiske omdrejningspunkt. Det skal understreges, at strategiplanerne i dette forløb kan have meget forskellige afsæt eller målsætninger. Det kan være på et overordnet værdibaseret plan eller på et forretningsudviklings-, produktudviklings- eller serviceudviklingsplan

Forløbsbeskrivelse i hovedtræk

Dag 1: Framing og metoder (10.10.2016)
Her introduceres til designrelevante strategiske værktøjer og temaet rammesættes så det skaber mest mulig værdi for virksomheden samtidig med at der sikres optimal læring.

Dag 2: Omverdenen og udviklingstendenser (01.11.2016)
På dag 2 arbejdes med at gennemgå de mest betydningsfulde trends, som vil have betydning for fremadrettet strategitænkning. Der arbejdes med at researche på, og definere trends og udviklingstendenser, der har betydning for virksomheden og det valgte projekt. Der vil blive arbejdet med en række metoder og værktøjer, og der vil være tid til at arbejde med projektet.

Dag 3: ”Indverdenen” (24.11.2016)
Der arbejdes med virksomhedes interne værdier samt begrebet ”Strategic Fit” med henblik på at designe strategier og forretningsmodeller der er på linje med virksomhedens visioner og udviklingspotentiale. Der vil blive arbejdet med konkrete forretningsmodeller der kan sætte dette potentiale i spil.

Dag 4: ”Action” (08.12.2016)
Der vil blive arbejdet med principper for formidling, implementering og afprøvning af strategier og løsningsmodeller. De endelige projektløsninger vil blive præsenteret for gruppen og virksomheden. Dagen afsluttes med diplomoverrækkelse.

Detaljeret plan for hele forløbet kan downloades fra forløbsbeskrivelsen i fanen nedenfor, hvor de forskellige værktøjer er angivet mere specifikt.

DSCF2714

Projektet kører i regi af Lifestyle & Design Cluster, og kan tilbydes uden deltagergebyr. Virksomhedens medfinansiering beregnes i form af medgået tid ved deltagelsen. Det skal påregnes at deltagelsen indbefatter ca. 60 timer pr. deltagende medarbejder, inkl. hjemmearbejde og involvering af ledelse og kolleger.

Spørgsmål og tilmelding foregår ved henvendelse til projektleder Jørgen Rasmussen.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: