Whocopied.me protects this content

ECO-DESIGN CHALLENGE 2023

Open Call til designere og designvirksomheder: Opgradér dine kompetencer inden for grøn omstilling gennem casearbejde og udvid dit netværk

EUs kommende ECO-design forordning er i fokus i dette forløb, hvor det bliver sat i spil i samarbejdet mellem designere og producenter. Der er lagt op til et pro-aktivt udviklingsarbejde, der skaber grundlaget for produkter og services til EU’s markedsplads, som er i gang med en grøn omstilling.

Kan du mærke den brændende platform?

Indenfor de kommende år forventer vi, at de nuværende direktiver for energiforbrugende produkter tilpasses og udbredes til øvrige dele af designbranchen. Europa-Kommissionen har i foråret 2023 åbnet en høring for den kommende arbejdsplan for ECO-design forordningen. Målet er at identificere, hvilke andre produkttyper, der skal tilføjes den nye forordning.

EU stiller krav til producenterne

EU vil altså meget snart stille bæredygtigheds dokumentationskrav til virksomheder, der ønsker adgang til EUs indre marked for møbel- og tekstilprodukter. Hvis virksomheder og designere vil have succes og vækst, skal produkter, services og systemer fremover designes, så de lever op til EUs ECO-design forordning. 

Du arbejder med en konkret case

Vi omdanner ECO-design til en Challenge i 2023, hvor 20-25 udvalgte designere og designvirksomheder introduceres til og arbejder med EU’s krav til fremtidens produkter og producenter. 

Over et tre-måneders forløb vil du, i samarbejde med andre designere, arbejde på en case fra en udvalgt livsstilsvirksomhed. Hvert team består af en casevirksomhed og 3-4 designvirksomheder. Forløbet består af to workshops, mellemliggende gruppearbejde og en afsluttende præsentation i perioden fra august til november 2023. 

Sammen klædes I på til at finde frem til, hvordan ECO-design kan anvendes i casen – og herigennem bidrage til at definere, hvilken betydning ECO-design har for dine arbejdsmetoder som designer og hvilken type produkter, der kan – og bør – sendes på markedet i fremtiden.

Hvad er ECO-Design?

ECO-design er en betegnelse for de krav, EU stiller for energiforbrugende og energirelaterede produkter. Kravene er til for at sikre produkternes minimale miljømæssige aftryk.

ECO-design har især omhandlet forbud mod de mindst energieffektive produkter, da energiforbruget i produkters levetid oftest er den største kilde til miljøpåvirkning. Kravene stilles derfor, for at fjerne de mest miljøbelastende og mindst energieffektive produkter fra markedet.

Kravene er også kendt som Ecodesign-direktivet (2009/125/EC).

Direktivet udbygges med flere produkttyper i nærmeste fremtid. 

Hvordan deltager du?

På ansøgningsskemaet kan du indsende CV, udfylde kompetencer og motivere, hvordan netop du og din designvirksomhed får gavn af at deltage. Virksomhedscase og designteam matches ud fra kompetencer og erfaringsniveau. Som designvirksomhed er det muligt at deltage med 1-2 personer.

Bemærk, at projektpartnerne forholder sig retten til at tildele pladser på forløbet med det formål, at hvert team matches bedst muligt. En ansøgning er derfor ikke garanti for en plads på forløbet i 2023.

Deadline for ansøgning er 1. juni 2023.

Bemærk, at du skal have et CVR-nummer for at kunne deltage.

Udvælges du til ECO-design Challenge 2023, indvilliger du i at bruge tid på to heldagsworkshops og en afsluttende præsentation samt afsætte tid til gruppearbejde i perioden mellem kick-off og afslutning. Du skal desuden sætte tid af til at deltage i seks videns- og inspirationsseminarer. 

Hver virksomhed forpligter sig til at bruge ca. 85 timer over tre måneder inklusiv nedenstående arrangementer, men hvert team tilrettelægger selv arbejde og tidsforbrug under forløbet.

ECO-design Challenge 2023 er baseret på vidensdeling undervejs i forløbet. For at sikre alle deltagere bedst muligt, udfylder hvert team en forudgående samarbejdsaftale i forhold til IPR (Intellectual Property Rights. På dansk: immaterialretten) m.m. – både designvirksomhederne imellem samt mellem designteamet og casevirksomheden.

Forud for hver workshop og den afsluttende præsentation underskriver alle deltagere en NDA (Non Disclosure Agreement er et juridisk dokument, som beskytter fortrolige oplysninger).

Har du spørgsmål til projektet eller processen kan du kontakte:

Birgitte Markussen
Projektleder, Innovation & Design
Mobil:  22767990
Birgitte@ldcluster.com

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: