Whocopied.me protects this content

ECO-Design 2021

Open Call til alle designere, der ønsker at opgradere kompetencerne og samtidig få udvidet netværket. Bliv en del af ECO-design Challenge 2021 og få muligheden for at blive introduceret til ECO-design, og hvordan du som designer kan arbejde tværfagligt med begrebet.

Hvad er ECO-design?

ECO-design er en betegnelse for de krav, EU stiller for energiforbrugende og energirelaterede produkter. Kravene er til for at sikre, at produkternes miljømæssige aftryk er minimale.

Indtil for nyligt har ECO-design især omhandlet forbud mod de mindst energieffektive produkter, da energiforbruget i produkternes levetid oftest er den største kilde til miljøpåvirkning. Kravene stilles derfor for at fjerne de mest miljøbelastende og mindst energieffektive produkter fra markedet.

Kravene er også kendt som Ecodesigndirektivet (2009/125/EC).

Hvordan bliver ECO-design til en Challenge?

Vi forventer, at de nuværende EU ECO-design direktiver for produkter, der forbruger energi, bliver tilpasset inden for de kommende 3-5 år og udbredt til øvrige dele af designbranchen.

Derfor tilbyder vi i år 15-18 designere og designvirksomheder at opgradere deres kompetencer med ECO-design Challenge! Forløbet består af to separate workshopdage samt en afslutnings-præsentation i samarbejde med en livsstilsvirksomhed og en gruppe udvalgte designere.

ECO-design Challenge 2021 er derfor din unikke mulighed for at få hands-on erfaring med ECO-design – viden, der potentielt kan give dig en konkurrencefordel på markedet som designer.

Over et tre-måneders forløb vil du, i samarbejde med en gruppe designere, arbejde på en case fra en udvalgt livsstilsvirksomhed. Et team består af en casevirksomhed og tre til fire designvirksomheder. Sammen klædes I på til at finde frem til, hvordan ECO-design kan anvendes i casen – og herigennem bidrager til at definere, hvilken betydning ECO-design har for dine arbejdsmetoder. Samtidig bliver du klogere på, hvordan du kan opgradere dine kompetencer til at blive ECO-design konsulent for virksomheder, der ønsker at være på forkant med de EU-direktiver, der arbejdes med netop nu.

Forløbet er baseret på, at man deler viden i løbet af projektet.

Hvert team udfylder samarbejdsaftaler i forhold til IPR mm. designvirksomhederne imellem samt mellem designteam og casevirksomhed.

Eco-design er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere, Design Denmark og Lifestyle & Design Cluster og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Billeder fra Afslutningen af ECO Design Challenge 2021

ECO Design Afslutning 8

Joan Knudsen
Projektleder, innovation & design
Tlf 9616 6202
Mobil: 4242 1243
joan@ldcluster.com
 LinkedIn

Eco-design er et samarbejde mellem:

  • Forbundet Arkitekter og Designere
  • Design Denmark
  • Lifestyle & Design Cluster

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Forventninger til dig

Du skal søge om deltagelse i ECO-design Challenge 2021 (se senere). Bliver du udvalgt, indvilliger du i at donere din tid til to workshops og en afsluttende præsentation, samt afsætter tid til gruppearbejde i perioden mellem kick-off og afslutning.

Hver virksomhed forpligter sig til at bruge ca. 60 timer over de tre måneder inklusive nedenstående arrangementer, men den individuelle gruppe tilrettelægger selv arbejde og tidsforbrug under forløbet. Du skal have et CVR-nummer for at kunne deltage.

Vigtige datoer

  • Workshop 1: Kick-off august 2021 (heldags-workshop)
  • Gruppearbejde omkring virksomhedscase (mellem workshops)
  • Workshop 2: Midtvejsstatus september 2021 (heldagsworkshop)
  • Gruppearbejde omkring virksomhedscase (mellem workshops)
  • Afsluttende præsentation: november 2021 (halvdagsarrangement)
  • Evaluering (online survey)

Begge workshops finder sted fysisk i København og deltagere afholder selv udgifter til transport samt evt. overnatning. Der vil være gratis forplejning begge workshopdage samt til den afsluttende præsentation.

Detaljeret program udsendes til deltagere inden opstart.

Programmet består af en vekselvirkning mellem casearbejde og vidensoplæg fra bl.a. keynote speaker professor Arne Remmen fra Aalborg Universitet.

Hvordan deltager du?

For at deltage i ECO-design Challenge 2021, skal du ansøge om deltagelse via dette Link

Deadline for ansøgning er fredag d. 20. august 2021.

På ansøgningsskemaet er det muligt at indsende dit CV, udfylde kompetencer samt motivere, hvordan netop du og din virksomhed får gavn af at deltage i forløbet. Virksomhedscase og designere matches baseret på kompetencer og erfaringsniveau. Man kan som designvirksomhed deltage med 1-2 personer.

Som projektpartnere forbeholder vi os retten til at tildele pladser med det formål, at grupperne matches bedst muligt. En indsendt ansøgning er derfor ikke garanti for en sikret plads på ECO-design Challenge 2021.

Du er først sikret en plads, når du får en endelig bekræftelse.

 

Ved indsendelse af en ansøgning accepterer du, at vi registrerer data om dig og at disse data deles med samarbejdspartnerne på ECO-design Challenge 2021 med henblik på udvælgelse og matching af virksomhedscases og designere.

Udvælges du til at deltage i ECO-design Challenge 2021, bruges din data desuden til dokumentation og vil fremgå af deltagerlisten. Udvalgte gruppearbejder vil ligeledes bruges i vidensdelingsøjemed..

Du accepterer samtidig, at du ved deltagelse er orienteret om, at du indgår i et projekt støttet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Den indsamlede data benyttes udelukkende i forbindelse med ECO-design Challenge 2021.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com