Whocopied.me protects this content

Fokuseret værdikædesamarbejde

Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse
Projektet er afsluttet (ultimo 2018).

Væksthus Midtjylland og Lifestyle & Design Cluster gik sammen om at føre dette 3-årige projekt ud i livet (2016-2018) og sætte fart på accelerationen af den cirkulære økonomi for specielt midtjyske SMVere i Danmark.
Projektet byggede videre på Design for Disassembly, hvor et tværfaglige team udvikler en ny, grøn forretningsmodel. Det nye i dette projekt er, at tage skridtet videre med ‘kernevirksomheden’ og identificere oplagte partnerskaber med andre ‘kædevirksomheder’ i en mulig ny værdikæde. Se projektsitet rethinkbusiness.dk for alle aktuelle opdateringer og nyheder

Projektet var støttet af Region Midtjylland samt Den Europæiske Fond for Regional udvikling.

RM logo    EU

Mere om projektet
Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse (Rethink Business 3.0) er et 3-årigt projekt med det formål, at hjælpe en række kernevirksomheder igennem et innovationsforløb, hvor der udvikles en profitabel/ bæredygtig cirkulær økonomisk forretningsmodel for et produkt eller en service.

Målet er udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for virksomheder, som hermed kan optimere udnyttelse af ressourcer igennem opsætning af reparation af produkter, serviceaftaler, offentlig-private samarbejde, leasing og tilbagetagning (Access over ownership) – samt af partnereskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale, eller forretningsmodeller, hvor en rækker virksomheder indgår som partnere til kernevirksomhedens forretningsmodel.

Den vigtigste i projektet er at re-tænke forretningsmodeller der:

– Forlænger produkters levetid og dermed opnå løsninger med større ressourceeffektivitet,
– Finder samlede løsninger for at mindske de skadelige miljøpåvirkninger og minimere affald
– Arbejde på tværs af værdikæder og som indgår i nye forretningsmodeller, der fremmer kollektivt ejerskab baseret på ideerne i den cirkulære økonomi.
– Matchmake kernevirksomheder med en række potentielt nye ‘kædevirksomheder’, der danner en helt ny værdikæde partnerkreds.

Aktuelt

Projektet sluttede med en stor afslutningskonference i Horsens Bycenter uge 48 2018. Se projektsitet www.rethinkbusiness.dk for detaljer, nyhedsupdates etc.

Frank Engelbrecht
Daglig projektkoordinator, cirkulær økonomi
Tlf. 9616 6204
Mobil: 2174 0020
frank@ldcluster.com
LinkedIn

Isabella Holmgaard
Projektleder, National Cirkulær Økonomi Hub
Administrativ projektleder, Fokuseret Værdikædesamarbejde
Mobil: 4124 7911
isabella@ldcluster.com
 LinkedIn

Væksthus Midtjylland (VHM) er konsortiepartner i projektet.

Læs mere om VHM her

Udgangspunktet og udviklingsprocessen baseres på Cradle to Cradles ’100% gode mål’ og tankegangen bag den cirkulær økonomi. Hvor næringsstoffer genbruges i et bionedbrydeligt kredsløb eller i et teknisk lukket kredsløb med vedvarende energi og uden miljøskadelige stoffer og spild.

Hvert enkelt trin i product-udvikling vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger der udvikles for de deltagende case virksomheder tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.

Projektet varer fra 2016-2018. I denne periode gennemføres 2 forløb med hver 15-20 virksomheder. Et forløb varer 16-17 måneder. Hvert af disse to projektforløb rummer 4 faser:

Fase 1: Screening

Screening af forandringsmodne, motiverede virksomheder med potentiale for at løse ressourceoptimering. Disse virksomheder er fortrinsvis små og mellemstore og dækker hele regionen. Et udfyldt og godkendt screeningsdokument ligger til grund for det videre forløb.

Fase 2: Ressourceprofil + værdikædesamarbejde

Virksomheden udfylder de minimis-erklæring og vælger selv den konsulent, der skal hjælpe med at gennemføre omstillingen af et eksisterende produkt eller en serviceydelse til at følge principperne bag Cradle to Cradle og de 100% gode mål.

Virksomheden udfylder Klimakompas scope 1 og 2 og laver beregning 1. Virksomhedskonsulenten inddrager tallene herfra i sit videre arbejde i en ressourceprofil, der også tager hensyn til værdiskabelsen ud fra en cirkulær økonomisk tankegang med de 100% gode mål.

I arbejdet med at skabe produktkvalitet på Cradle to Cradle niveau findes der udviklede metoder og værktøjer for kontinuerlig forbedring, der hjælper virksomheden med at udvikle roadmap for realisering af de 100 % gode mål, der kan løfte virksomheden over i en grøn forretningsmodel, der kan indgå i virksomhedens strategi for grøn vækst.

Værdikæder identificeres i denne fase til brug for fase 3.

Fase 3: Grøn forretningsmodel + værdikædematch

3.1: Et tværgående team bestående af virksomhedens nøglepersoner, virksomhedskonsulenten, operatøren samt Væksthus Midtjylland udarbejder en ny grøn forretningsmodel og evt. et designbrief; 3.2: nye værdikæder identificeres og potentielle kædevirksomheder kontaktes. Et værdikædematch arrangeres med deltagelse af alle disse parter. Virksomheden udfylder Klimakompas beregning 2 scope 1 og 2.

Fase 4: Opsamnling – viden/cases

Til læringsopsamling og formidling af viden forfatttes en rækker virksomhedscases. Viden undervejs vil blive tilgængeligt på dette site.

Projektet går i efteråret 2017 ind i sin anden fase med opstart af screening af virksomheder til hold 2 fra Oktober-december 2017. Se også feltet aktuelt

De præcise datoer i forløbet mht. kickoff-dag, de enkelte projektfaser samt de reviderede kompetencer for konsulentprofilen er offentliggjort både på vores egen hjemmeside samt på rethinkbusiness.dk

Alle interesserede virksomheder med interesse for cirkulær økonomi opfordres i perioden oktober-december 2017 til at henvende sig til operatøren, ligesom alle virksomhedskonsulenter med CØ-kompetencer kan sende deres opdaterede CV og øvrigt materiale til projektkoordinator frank@ldcluster.com senest 24.11.2017 Læs  også mere om Fokuseret Værdikædesamarbejde på Rethink Business-sitet her

Her kan du læse om de krav til CØ-kompetencer og erfaring, som projektet stiller til de involverede virksomhedskonsulenter:

Virksomhedskonsulent (profil)

Projektet afholdt d.15.11.2016 et åbent formiddagsseminar hos Lifestyle & Design Cluster i Herning om erfaringerne fra de to tidligere Rethink Business projekter, som også har haft Lifestyle & Design Cluster som operatør.

Dette arrangement var åbent for offentligheden og bød bl.a. på indlæg af virksomhederne Magnus Olesen og refurb samt en paneldebat med indlægsholderne, Annette Hastrup fra Vugge til Vugge Danmark samt Hanne Juel fra Vækstforum i Region Midtjylland. Debatten blev faciliteret af Henriette Melchiorsen fra Lifestyle & Design Clusters operatørteam.

Se eller gense præsentationerne fra Peter Hove (refurb), Annette Hastrup (Vugge til Vugge Danmark)og Henriette Melchiorsen (Lifestyle & Design Cluster) her.

Om eftermiddagen samme dag var der kickoff-workshop for det nye og tredje i rækken af Rethink Business-projekter (Fokuseret Værdikædesamarbejde – Design for optimal ressourceanvendelse) med deltagelse af følgende 16 nye virksomheder i projektet: AbrellaBollerup JensenBrdr. KjeldahlClicCOMBI THERMENKLFurnipartGran LivingHorn BordpladerInternational Furniture, KompromentLinatechNordisk TangThortransVictor Energy Aps og Viking Wind.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com