Whocopied.me protects this content

IoT – digitale værktøjer til en grøn og cirkulær forretning

Som national erhvervsklynge har vi i Lifestyle & Design Cluster tæt kontakt til flere hundrede virksomheder i livsstilsbranchen. Her oplever vi, hvordan mange virksomheder ønsker at åbne op for deres forsyningskæde for at opnå større transparens. Dette som følge af, at forbrugerne i dag i langt højere grad end tidligere ønsker at vide, hvor produkterne kommer fra. Samtidig er et øget politisk pres i forhold til produktansvar samt ambitionen om den tredobbelte bundlinje også med til at skubbe til udviklingen.

For at imødekomme virksomhedernes ønsker om øget transparens og cirkulære forretningsmodeller har vi i Lifestyle & Design Cluster set nærmere på, hvordan digitalisering og nye teknologier kan hjælpe selvsamme virksomhederne med at nå deres mål – hvad enten målet er øget transparens, grøn omstilling, cirkulære forretningsmodeller eller et ønske om at måle virksomhedens CO2-aftryk. Virk-somhedens digitale modenhed spiller heller ikke en afgørende rolle, da den digi-tale udvikling kan ske på mange forskellige niveauer.
Digitale værktøj kan understøtte ovennævnte eksempler, men det kræver en bredere forståelse af, hvordan vi kan gøre forskellige produkter intelligente via Internet of Things (IoT). Ud fra dette kan vi så begynde at følge produkter fra idé-fasen til take-back af selv samme produkter efter endt brug. Med udgangspunkt i dette har Lifestyle og Design Cluster inviteret et stærkt netværk af videnspartnere til at udarbejde et idé- og inspirationskatalog til små og mellemstore virksomhed-er i livsstilsbranchen med fokus på mode-, møbel-, sko-, interiør- og tekstilvirk-somheder i Danmark.

Kort om Idé-kataloget

Kataloget bygger på omfattende research og indsamlet viden fra ledende forskere på området, der gennem forskellige cases belyser de muligheder og potentialer, der er i at anvende IoT.
Det kan f.eks. være alt fra ideer, til virksomheden kan;

 

· Spore et produkt
· Identificere et autentisk og originalt produkt
· Følge et produkt fra start til slut
· Kommunikere med slutbrugeren via produkterne
· Tage produkter retur, genanvende og sælge dem igen
· Etablere nye forretningsmodeller og digitale services ovenpå de fysiske produkter

 

I fremtiden, vil slutbrugeren forvente, at det er nemt tilgængeligt og gnidningsfrit at handle og tilgå produktinformation. De vil igennem ny teknologi i højere grad kunne stole på at vedkommende har købt en autentisk og ægte vare, der kan vid-eresælges. Derudover giver det forbrugeren indsigt i samt en sikkerhed i forhold til at stole på dét miljøaftryk, som der er blevet formidlet fra brandet.
På samme måde ser vi nye forretningsmodeller så som udlejningsløsninger, deleøkonomi og crowdfunding blomstre op. Også det digitale og virtuelle miljø er under konstant udvikling. Virksomheder skal i højere grad end tidligere forhol-de sig til en generation af unge, for hvem det er helt naturligt at have en avatar. De digitale repræsentationer bruger de unge i spil, på sociale medier og i forret-ningsøjemed.
Når det kommer til den grønne omstilling, skal digitaliseringen også i højere grad ses som en nødvendig følgesvend. Her vil kataloget især synliggøre hvordan In-ternet of Things muliggør, at designprodukter bliver smarte og dermed kan akti-vere alle parter i forsyningskæden, som vil berige produktet med data undervejs. I kataloget er der givet eksempler på cases, hvor IoT skaber en digital tvilling af produktet, og derved gør det muligt at bruge data, som drivkraft til cirkulære for-retningsmodeller.

Vi håber, at vi med denne rapport kan give inspiration og indblik i, hvordan man som virksomhed kan indtænke ny teknologi og eks. ved hjælp af IoT øge sporbar-hed, identifikation for i sidste ende at udvikle nye forretningsmodeller med hen-blik på cirkulær økonomi og nye services.

Ansvarlig projektleder

Heidi Svane Pedersen // Head of Digital // Lifestyle & Design Cluster

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com