Whocopied.me protects this content
Textile Web

Status i Tekstilmølle-projektet

tojbunke

Advance Nonwoven har henover foråret 2016 (fase2) været både i England og senest Italien for at source dele til den teknologiske udvikling af tekstilmøllens modtagerenhed.

Anlægget bygges hos Advance Nonwoven fra juli-september 2016 og forventes at være klar til testkørsel ultimo september, hvorved fase 2 afsluttes.
I denne udviklingsfase indgår den allerede eksisterende shreddingenhed fra firmaet Valvan i Belgien. Projektets modtagerenhed kører sammen med en individualiseringsenhed og den efterfølgende shreddingenhed. Egenskaben ved individualiseringsenheden er, at tøj-enhederne ender på båndet under sensoren, som individualiserer tekstilenhederne. Hvis det er muligt gennemføres en fysisk samkørsel af Valvan og Advance Nonwovens enheder. Hvis det ikke kan lade sig gøre vil testen foregå via simulering af ultimo september 2016.

Fase 3 (test, demonstration og formidling) går dog i gang inden afslutningen af fase 2, således at de to faser overlapper hinanden.
Der vil blive anvendt en blandet fraktion til test, hvor målet er så ren fraktion som muligt. Alle involverede partnere i testforløbet vil høre nærmere i god tid, når anlægget er tæt på at være færdigudviklet – også projektets tekstilleverandører.

Det er en del af projektet at teste anvendelsen af spinderenheder, som pt. ikke eksisterer i DK, men kan indkøbes billigt fra bl.a. Spanien og Tyskland eller foregå i udlandet. Alt efter tekstilfraktionerne kan der erhverves specifikke spinderenheder, hvilket ligger uden for projektøkonomien at investere i. Dette skal også ses i lyset af, at der pt. er få i DK som ville køber tråde og garn til deres produktion i DK (på nær tæppevirksomhederne ved ændringer i deres værdikæde).

Workshop
D.15.12.2016
 vil der blive afholdt en workshop/ minikonference hos Advance Nonwoven på Møllerup gods, hvor testresultater vil blive fremlagt og anlægget vil kunne beses. Der vil ved denne lejlighed være mulighed for at stille spørgsmål til Advance Nonwoven og drøfte vores projekt. Dette er første gang første gang tekstilmølle-anlægget demonstreres og vises frem.

Tilmeldelse/ interessetilkendegivelse til projektleder Frank Engelbrecht: frank@ldcluster.com. Der vil blive udsendt invitation til workshoppen separat i god tid med program, når vi kommer tættere på datoen.

I tekstilmølleprojektet ønsker Lifestyle & Design Cluster at afklare styrkepositionen i forhold til udenlandske projekter, så der kan etableres et fælles nordeuropæisk anlægssystem for anvendelse af affaldsfraktioner inden for tekstilaffald. Potentialet er stort og kan ende med at blive starten på en helt ny industriklynge i Danmark. Derudover er et af projektets fokuspunkter på en national rolle inden for logistik og markedsorienteret arbejde, og at sikre national opbakning og finansiel støtte fra politisk hold, organisationer og virksomheder.Miljøstyrelsen har med MUDP-midler givet tilskud til, at Lifestyle & Design Cluster sammen med en række virksomheder kan lave dette som et toårigt projekt (2015-2016).

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com