Whocopied.me protects this content
Generationsskifte I Byggefirma Kick-starter Omstilling Til Sundt Og Bæredygtigt Byggeri

Generationsskifte i byggefirma kick-starter omstilling til sundt og bæredygtigt byggeri

 

For FTM BYG – Fjelstervang Tømrer og Murerfirma ApS i Kibæk ved Herning betød deltagelsen i projekt Design for Disassembly (DfD), at der blev sat stuktur på en udvikling, der skal lede virksomheden til en førerposition på fremtidens marked for sundt og bæredygtigt byggeri.

Ny generation – nye tanker
FTM BYG er et familiedrevet tømrer- og murerfirma, hvor sønnen Anders Dalgård Sørensen over de kommende år skal overtage firmaet efter sine forældre. Anders har netop færdiggjort en videregående uddannelse som bygningskonstruktør på VIA i Holstebro. På studiet blev han meget inspireret af Cradle to Cradle (C2C) tankegangen, og han vil gerne videreføre FTM Byg som bannerfører for et fremtidigt byggeri med fokus på sundhed, ressourcebevidsthed og genanvendelighed. Den strategi bakker hans forældre op om, og de går nu i gang med et generationsskifte, som samtidig skal være en af omstilling af virksomheden til denne nye rolle.

Struktur på processen
FTM BYG valgte at deltage i DfD projektet for at få råd og vejledning til, hvordan processen kunne gribes an, og ikke mindst få ny viden om C2C og cirkulær økonomi. I projektet fik Anders Dalgård Sørensen udarbejdet en grøn forretningsmodel for ’det nye’ FTM BYG og lavet et C2C roadmap for, hvordan visionen trinvist kan blive en realitet.

Ny grøn forretningsmodel
Forretningsmodellen tager udgangspunkt i FTM BYGs nuværende hovedaktivitet, som er private om- og tilbygninger. Første trin er derfor at begynde at udføre om- og tilbygninger i bæredygtige materialer, som er sunde og 100% genanvendelige. Næste trin er at udvikle et nyt grønt koncept for nyopførte familiehuse. Og endelig kan et tredje trin være at udbygge det grønne familiehus-koncept med forskelige servicepakker med tilsyn, reparation og vedligeholdelse af huset, således at husets værdi opretholdes gennem hele dets levetid, og at de materialer, det er bygget af, er værdifulde at genanvende til nyt byggeri eller andet.

Grønne kort på hånden
En barriere for at slå igennem med et grønt koncept inden for det private byggeri er, at kunderne ikke ved, hvilke grønne bygge-materialer der findes, og hvilken indvirkning de kan have på, hvor sundt huset er at bo i, og hvor ressourceeffektivt det er – og omvendt hvad konsekvenserne kan være ved at anvende konventionelle byggematerialer.

I den nye grønne forretningsmodel er opgaven for FTM BYG derfor ikke blot at bygge det hus, kunderne ønsker, men at rådgive dem om, hvad valget af materialer betyder for, hvad det er for et hus, de får, mener Anders Dalgård Sørensen.  Og i tilbudsgivning skal de kunne redegøre for, hvordan et valg af grønne, men måske lidt dyrere materialer her og nu, i det lange løb vil vise sig at være et billigere og bedre valg.

FTM BYG skal med andre ord have en række grønne kort på hånden, som de kan spille ud til kunderne, når de skal tage en af de vigtigste beslutninger i deres liv, om den bolig som skal danne rammen om deres liv i mange år.

Opbygning af viden og ekspertise ved demohuse
For Anders Dalgård Sørensen er første skridt for  derfor at få så megen viden som muligt om, hvilke grønne byggematerialer der allerede findes på markedet, hvilke der er under udvikling og/eller er behov for at udvikle, og hvordan de anvendes og indgår i et samlet hele i et sundt og genanvendeligt byggeri.

Den viden ønsker han at tilegne sig gennem praksis – ved at udføre et eller flere demo-byggerier, hvor han kan lære materialerne at kende. I første omgang i forbindelse med renoveringen af et ældre hus han netop har købt til sig selv. Det vil han bruge som anledning til at finde frem til, hvilke materialer der skal vælges, f.eks. C2C byggematerialer, for at huset kan opnå en grøn byggecertificering

Næste skridt kan være at lave et decideret demohus, evt. i samarbejde med en række samarbejdspartnere, f.eks. videns- og forskningsinstitutioner, arkitekter, private og offentlige bygherrer og leverandører af grønne byggematerialer.

Gennem et sådant demo-projekt vil alle medarbejdere i virksomheden få viden og færdigheder til at bygge bæredygtigt.

PROJEKT RETHINK BUSINESS – DESIGN FOR DISASSEMBLY

Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Design for Disassembly (DfD), blev gennemført  i 2015 og sluttede i februar 2016. Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og Design til Adskillelse. På denne baggrund er udviklet løsninger med sunde materialer og genanvendelse af produkter, hvilket vil give mindre miljø-impact og styrke ressourceeffektivisering.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel, som skaber mere værdi af de ressourcer, der allerede er i brug.

– Projektet var organiseret med Development Centre UMT som operatør, praktisk projektleder og part i det tværfaglige virksomhedsteam. UMT er juridisk-ansvarlig sekretariat for Lifestyle & Design Cluster.

– Vugge til Vugge ApS med Minor Change Group som underleverandør var gennemgående ekstern virksomhedskonsulent og indgik i det tværfaglige team.

– Brendstrup Consult har været ekstern evaluator i projektet.

– Regional Udviklings team for Cirkulær Økonomi har haft den strategiske ledelse.

– Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæsike Fond for Regionaludvikling.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com