Whocopied.me protects this content
Magnus Olesen Viser Vejen Med Nyt Servicetilbud For Møbler Til Det Offentlige Rum

Magnus Olesen viser vejen med nyt servicetilbud for møbler til det offentlige rum

 

Designmøbelproducenten Magnus Olesen har deltaget i projekt Design for Disassembly (DfD) med fokus på en konkret opgave for Københavns Lufthavn. Dette har givet værdifulde, praktiske erfaringer, som nu danner grobund for den videre udvikling af en ny cirkulær forretningsmodel.

Indledende kortlægning og Ressource Status
Både den cirkulære økonomi (CØ) og Cradle to Cradle (C2C) var kendte begreber hos direktøren Nils Knudsen, men han sad lidt alene med sin viden, og virksomheden manglede en strategi for udvikling af det forretningsmæssige potentiale i samspil med ideerne til service af møbler og design af kommende produkter.  Derfor deltog virksomhedens direktør samt to nøglemedarbej-dere fra produktionen og udviklingsafdelingen i projekt Design for Disassembly.

Den indledende kortlægning af virksomhedens viden og aktiviteter på området blev samlet i en Ressource Status som viste, at i kraft af Magnus  Olesens møblers høje kvalitet og simple design-stil, var de godt forberedt på den cirkulære økonomi. De havde også allerede formuleret ønsket om at udvikle en cirkulær forretnings-model med et servicekoncept, hvor kunden tilbydes forlængelse af produktets levetid via vedligeholdelse og opgradering af møblerne.

Vejen til den nye forretningsmodel
Forud for projektets start havde Magnus Olesen  flere konkrete ideer til forretningsområder og havde også kontaktet potentielle kunder, som viste sig at være interesseret i disse nye måder at erhverve og forbruge møbler på.

I projekt DfD valgte vi at fokusere på et i gang-værende samarbejde med Copenhagen Airport. Her skulle en eksisterende lounge sættes i stand,  og lufthavnen ønskede at fortsætte med møbler fra Magnus Olesen.

Da de møbler, der umiddelbart skulle udskiftes, var i meget god stand, viste det sig muligt at istandsætte dem for derefter at genindsætte dem med ’nyt look’, som passer til den nye lounge stil i lufthavnen. Hermed spares energi og anvendelse af jomfruelige, nye materialer, og denne case er et godt eksempel på cirkulær økonomi i praksis.

Denne opgave har nu skabt værdifuld læring og hands-on erfaringer med forretningsgange og best-practice omkring service af møbler på Magnus Olesens egen fabrik i Durup, således at virksomheden kan blive parat til at gå ud med deres kommende forretningsmodel – med indbygget servicetilbud.

Fremtidens grønne forretningsmodel
Magnus Olesen vil i fremtiden tilbyde møbler med en tilhørende service, som forlænger produkternes brugsfase igennem vedligeholdelse, reparation, opdatering og genbrug, hvilket vil skabe merværdi for både virksomhed og kunder. Særligt i offentligt regi har Magnus Olesens tidløse design et stort potentiale for genbrug via istandsættelse og genindsættelse i kommunens mange forskellige institutioner. Og en take-back ordning kommer til at sikre enten videre genbrug eller forsvarlig genanvendelse af møblernes materialer, uanset om kunden er privat eller offentlig.

På denne vis forbedres ressourceeffektiviserin-gen, fordi der ved en længere brugsperioden samlet set vil kunne måles et nedsat energi- og materialeforbrug, samt mindre CO2 udledning, fordi møblernes levetid forlænges ved genindsætning og videresalg i stedet for nyproducerede produkter. Samtidigt aktiveres den tredobbelte bundlinje, fordi forretnings-modellen tilgodeser både økonomisk fortjeneste, den omtalte mindre miljøbelastning, samt skaber arbejdspladser.

Designbrief for fremtidige produkter
I forlængelse af arbejdet med forretningsmodel-len var det naturligt også at bearbejde det designbrief, som Magnus Olesen giver til deres designere, når der skal udvikles et nyt produkt. Da det netop er i udviklingsfasen, at krav om design til adskillelse – som giver mulighed for opdatering, istandsættelse, genbrug og genanvendelsen – kan og skal indarbejdes.

PROJEKT RETHINK BUSINESS – DESIGN FOR DISASSEMBLY

Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Design for Disassembly (DfD), blev gennemført  i 2015 og sluttede i februar 2016. Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og Design til Adskillelse. På denne baggrund er udviklet løsninger med sunde materialer og genanvendelse af produkter, hvilket vil give mindre miljø-impact, styrket ressourceeffektivisering og bedre forretning.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel, som skaber mere værdi af de ressourcer, der allerede er i brug.

– Projektet var organiseret med Development Centre UMT som operatør, praktisk projektleder og part i det tværfaglige virksomhedsteam. UMT er juridisk-ansvarlig sekretariat for Lifestyle & Design Cluster.

– Vugge til Vugge ApS med Minor Change Group som underleverandør var gennemgående ekstern virksomhedskonsulent og indgik i det tværfaglige team.

– Brendstrup Consult har været ekstern evaluator i projektet.

– Regional Udviklings team for Cirkulær Økonomi har haft den strategiske ledelse.

– Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæsike Fond for Regionaludvikling.

 

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com