Whocopied.me protects this content
Clic A/s Vil Fremstille 100 % CO2 Neutrale Møbler

clic a/s vil fremstille 100 % CO2 neutrale møbler

For virksomheden clic a/s har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at indtænke serviceaftaler og levetidsforlængelse af produkter hos slutbrugeren som et led i den cirkulære proces.

Visionen
Ideerne til møblerne opstod, da manden bag clic, Mike Fabricius, ikke kunne finde et gennemtænkt møbel i høj kvalitet, som kunne opfylde hans behov for at præsentere audio-video produkter. Markedet var ikke i stand til at levere møbler, der tilgodeså de rent praktiske behov uden at gå på kompromis med designet. Det måtte derfor være muligt at lave et møbel, der kunne opfylde flere krav på én gang – og ud af denne tanke opstod clic-møblerne.

clic a/s har gennem længere tid arbejdet med tanken om at udvikle en leasing model for private, herunder hører også reparation, service, genmaling/refurbishment og tilbagetagning af emballage. Formålet med disse initiativer er at forlænge produkters/materialers levetid, samt at åbne nye forretningsområder for clic.

Værdi for clic – forhandler – kunde
Leasingmodellen skal kunne tilbyde en afdragsordning og en serviceaftale, samt skabe en højere grad af loyalitet og en større fleksibilitet for kunden som gennem serviceaftalen kan vælge at få optimeret sit produkt, f.eks. produktets farve eller funktionFor clic og den lokale forhandler kan leasingmodellen skabe øget aktivitet og omsætning på den lange bane.

clic vil styrke sin position hos forhandleren ved at tilbyde denne nye forretningsmodel, og forhandleren får ”foden inden for” hos kunden via serviceaftalen og knytter herigennem et tættere bånd til kunden ved at tilbyde service gennem hele produktets levetid.

clic a/s har gennem projektforløbet fået øjnene op for nødvendigheden af samarbejdspartnere på logistikområdet, hvis ideen om levetidsforlængende service skal udvikles.

De logistiske opgaver ville indbefatte: transport begge veje i forbindelse med leasing af produkt, transport ved servicebesøg, transport ved revitalisering (refurbishment) af produkt, samt transport af emballage. Den emballage, clic anvender i dag, skal re-designes, hvis det skal give mening at tage emballagen retur, da den i sin nuværende form rent praktisk er omfangsrig og uhåndterbar.

Om at gå fra idé til afprøvning
For at kunne fremstille møblerne efter cirkulære principper, skal indholdsstoffer kortlægges og eventuelle alternativer bringes i anvendelse. Dette udmønter sig i en række aktiviteter, som virksomheden står overfor:

 • Kortlægge indholdsstoffer
  Verificere at MDF er FSC certificeret
  Indholdsstoffer i lim og anodisering
  Kortlægge den anvendte aluminium legering
  Undersøge alternativer
  Undersøge om vandige malingsprodukter kan opfylde krav til slidtest.
  Undersøge alternativer
  Kortlægning af møblets CO2-profil
  Undersøge hvordan CO2 mængden kan neutraliseres, i såvel fremstilling som på længere sigt i bortskaffelsessituationen
  Udvikle komprimerbar emballage som er nemmere at transportere. Denne emballage skal designes så den kan anvendes igen og igen, for herefter at indgå i den tekniske eller biologiske cyklus.

Om at omstille forretningen til de nye koncepter
Der udvælges en forhandler af en vis størrelse hvor indsamling og returnering af emballage afprøves over en periode.

Fokusområder
Økonomi belyses i de forskellige forretningsmodeller: Leasing, opgradering, serviceaftalen/ reparation og salg. Nye materialer skal testes og afprøves for at afklare sundhed i produkterne med fokus på komposterbar- og recirkulerbarhed.

Om strategi og ledelse
Mike Fabricius fra clic har udvist en stor interesse og nysgerrighed i forhold til arbejdet med den cirkulære tankegang. Gennem projektets løbetid er der blevet genereret mange gode og utraditionelle ideer til udviklingen af clics forretnings-strategi med fokus på cirkulære alternativer til de allerede etablerede forretningsmodeller.
De påtænkte ændringer kræver en vis del af commitment og villighed til at investere tid og ressourcer i at omstille forretningen til den cirkulære model.
Der er ingen tvivl om, at ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller vil være en integreret del af clic’s strategi og for-retningsmodeller i fremtiden.

Om markedstørrelse, -adgang og brand
Det forventes, at den allerede førende position på nichemarkedet for møbler til lyd og billede vil blive styrket af clic’s tiltag som first-mover på miljø og innovativ forretningsudvikling.

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business:
Det forventes, at clic’s kundegrundlag vil blive væsentlig udvidet da de nye tiltag appellerer til kunder på flere parametre. clic’s position hos forhandlere forventes at blive styrket gennem samarbejdet omkring leasing- og serviceaftalen, og samtidig forventes en øget indtjening gen-nem løbende at kunne tilbyde reparati-on/opgradering af kundernes møbler, samt en større loyalitet.

clic forventer at markedsføre sine produkter som dynamiske dansk producerede kvalitets-produkter i nordisk design, med flere generatio-ners holdbarhed og stor fleksibilitet, og herigen-nem øge kvalitetsopfattelsen i kundens bevidsthed. Desuden forventer clic at kunne opnå besparelser på genanvendelse af emballagen.
I forhold til nye logistikopgaver har Clic både drøftet samarbejde med anden virksomhed i projektet Fokuseret Værdikæde samt en yderligere leverandør. Clic´s nuværende producent er også blevet interesseret i yderligere CØ-viden.

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business
Ved at substituere kemi med vandbaserede alternativer og indtænke sundhed i alle materialer vil clic danne grundlag for at udtjente møbler kan adskilles og indgå i henholdsvis det tekniske og biologiske kredsløb.

Samme forhold vil være gældende for emballagen.

Når holdbarheden for produkterne via service-opgradering øges markant, undgår man at skulle udvinde nye materialer, og den miljømæssige påvirkning ved fremstillingen og bortskaffelsen af clic møbler er minimeret væsentligt.

Gennem CO2 neutraliserende tiltag, forventer clic helt konkret at kunne producere Danmarks første CO2 neutrale møbel inden udgangen af 2018.

Alternative forretningsmodeller som leasingmo-del, cirkulær økonomi og CO2 neutrale møbler skal sikres clics konkurrencedygtighed i en res-sourceknap fremtid.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com