Whocopied.me protects this content

ECO-Design Challenge 2022

Opgradér dine kompetencer inden for ECO-design og udvid dit netværk

Deltag i ECO-design Challenge 2022 og bliv introduceret til ECO-design – og hvordan du som designer kan arbejde tværfagligt med begrebet med afsæt i en konkret virksomhedscase.

Hvad er ECO-design?

ECO-design er en betegnelse for de krav, EU stiller for energiforbrugende og energirelaterede produkter. Kravene er til for at sikre produkternes minimale miljømæssige aftryk.

ECO-design har især omhandlet forbud mod de mindst energieffektive produkter, da energiforbruget i produkters levetid oftest er den største kilde til miljøpåvirkning. Kravene stilles derfor, for at fjerne de mest miljøbelastende og mindst energieffektive produkter fra markedet.

Kravene er også kendt som Ecodesign-direktivet (2009/125/EC).

Hvordan bliver ECO-design en Challenge?

Inden for de kommende år forventer vi, at de nuværende direktiver for energiforbrugende produkter tilpasses og udbredes til øvrige dele af designbranchen.

Derfor omdanner vi ECO-design til en Challenge i 2022, hvor 24 udvalgte designere og designvirksomheder kan opgradere deres kompetencer – med et forløb bestående af to workshops, mellemliggende gruppearbejde og en afsluttende præsentation i samarbejde med en livsstilsvirksomhed og et team af udvalgte designere.

ECO-design Challenge 2022 er derfor din unikke mulighed for at få hands-on erfaring med ECO-design – viden, der potentielt kan give dig en konkurrencefordel på markedet som designer.

Over et tre-måneders forløb vil du, i samarbejde med et team af designere, arbejde på en case fra en udvalgt livsstilsvirksomhed. Hvert team består af en casevirksomhed og 3-4 designvirksomheder.

Sammen klædes I på til at finde frem til, hvordan ECO-design kan anvendes i casen – og herigennem bidrage til at definere, hvilken betydning ECO-design har for dine arbejdsmetoder.

Samtidig bliver du klogere på, hvordan du kan opgradere dine kompetencer til at blive ECO-design konsulent for virksomheder, der ønsker at være på forkant med de EU-direktiver, der arbejdes med netop nu.

ECO-design Challenge 2022 er opfølgeren til pilotprojektet ECO-design Challenge 2021, som du kan se mere om her.

ECO-Design direktivet – krav til fremtidens produkter og services

11. august 2022, 16.30 – 18.00, online

Indenfor 3-5 år vil EU stille minimumskrav til produkternes cirkulære egenskaber til de virksomheder, der sælger til EU’s indre marked. Det sker, når ECO-Design forordningens anvendelsesområde udvides til at dække mange flere produktområder, herunder livsstilsprodukter som tekstil og møbler. Det er derfor afgørende for virksomheders og designers succes, at designe produkter, services og systemer, der lever op til EU’s ECO-Design forordning.

På dette webinar gennemgås de vigtigste parametre i ECO-Design forordning, og hvorfor du som designvirksomhed har behov for at interessere dig for EU-lovgivning. Du får særligt fremhævet, hvad vi kan forvente af lovgivning på tekstilområdet, hvor EU allerede i marts 2022 fremlagde en Tekstil-strategi.

v/ Arne Remmen

Professor, Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet

v/ Else Skjold

Lektor, Ph.d., i design og bæredygtighed, Det Kongelige Akademi

Else Skjold er lektor, ph.d. i design og bæredygtighed på det Kongelige Akademi og har i en lang årrække forsket i feltet mellem brugerforståelse, designudvikling, og bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Hun har formidlet sin viden i en lang række formater fra tv-serier, podcasts, bogudgivelser samt hyppig optræden som ekspert i diverse medier.

Design til adskillelse og genanvendelse

8. september 2022, 16.30 – 18.00, online

Design til adskillelse indebærer helt enkelt, at produkter og byggerier kan skilles ad, så de hermed kan vedligeholdes og repareres, og når de er helt udtjente kan adskilles i rene materiale fraktioner, som kan få nyt liv. Det er fundamentalt for den måde, vi designer og bygger på, fordi det er afgørende for cirkulær økonomi.

To virksomheder har i dagens webinar et bud på, hvordan vi får ressourcer fra udtjente produkter til at leve igen i nye eller nyrenoverede produkter. Vi skal høre om The Upcycl, som “match-maker” materialer med virksomheder, der kan genanvende dem. Vi dykker dernæst ned i en case, hvor levetidsforlængelse af møbler giver en god business case for Magnus Olesen.

v/ Rikke Ullersted

CEO, The Upcycl

Rikke Ullersted er CEO i THE UPCYCL, som hun startede i 2020. Rikke er uddannet Industriel designer og tidligere co-founder og CEO af tegnestuen Made By Makers.

THE UPCYCL matcher og håndterer industriaffalds materialer mellem de industrier, der har dem, og de virksomheder, der kan bruge dem. Ved at gøre det, reducerer de mængden af affaldsmaterialer, samtidig med at de mindsker produktionen af nye materialer.

v/ Nils Knudsen

Direktør, Magnus Olesen 

Nils Hundvad Knudsen er ejer og direktør for Magnus Olesen A/S og Haslev Møbelsnedkeri. Begge virksomheder udvikler og fremstiller funktionelle designmøbler af høj kvalitet og har herigennem fokus på lang levetid og bæredygtighed. Virksomhederne har produktion i Danmark.

Nils har siddet i bestyrelsen for Dansk Træ- og Møbelindustri i 10 år, heraf 4 som formand, desuden er Nils med i hovedbestyrelsen for Dansk Industri og har tidligere været direktør for flere forskellige møbelvirksomheder.

Bæredygtighedsstrategi og certificering

18. august 2022, 16.30 – 18.00, online

Hvad vælger vi til og hvad vælger vi fra?

Bæredygtighed er svær at præcisere og kvantificere for producent og forbruger. Derfor er det vigtigt at udvikle en bæredygtighedsstrategi, der præciserer virksomhedens fokus.

Der findes en række anerkendte certificerings- og mærkningsordninger som har udformet hver deres bud på hvad der er vigtigst og samtidigt konkurrerer de om, at blive den certificeringsordning, som vælges af producenter og genkendes af forbrugere.

Det kan være svært at overskue, hvilken strategi der er ’bedst’ eller ’mest grøn’ og hvilke certificeringer, der er relevante.

På dette webinar vil du få en introduktion til de valgmuligheder en bæredygtighedsstrategi forudsætter, samt et eksempel på en af de veletablerede certificeringer.

v/ Mette Qvist

CEO, Green Building Council Denmark

Mette Qvist er administrerende direktør hos Green Building Council Denmark. Hun etablerede sekretariatet i 2012 og har siden hen arbejdet for at positionere DGNB som markedsledende certificeringsstandard for bæredygtighed i det bebyggede miljø i Danmark. Med ambitiøse målsætninger leder hun vejen for en fælles retning mod at gøre byggeri og byudvikling mere bæredygtigt økonomisk, socialt og miljømæssigt til gavn for mennesker og naturen.

v/ Morten Hove Tang-Jensen

Co-founder, kissCSR

Morten har arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen i snart 15 år med udvikling og implementering af strategi som omdrejningspunkt. Den første tid i nogle af Danmarks største virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Ørsted og i de sidste 4 år som partner i konsulentvirksomheden kissCSR, hvor fokus er at gøre virksomheder til en del af løsningen fremfor problemet.

Navnet kiss, som står for ”keep it simple and sincere” understreger deres tilgang til arbejdet med bæredygtighedsstrategi, som kort fortalt skal forankres i forretningsstrategien og være oprigtig og enkel.

Dokumentation af cirkularitet

15. september 2022, 16.30 – 18.00, online

Er vi som forbrugere klar til det bæredygtige valg?

Global Recycle Standard og Recycle Claim Standard er NGO-baserede certificeringer, der fokuserer på graden af genanvendelse af tekstiler i nye produkter. Control Union tilbyder certificeringerne i Danmark.

Certificeringerne skaber transparens og giver køber eller forbruger en mulighed for at sammenligne produkter og træffe et oplyst valg.

Oplægget sætter fokus på krav til virksomheders dokumentation af processer i forbindelse med designets levetidsforlængelse og ”hullerne”.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for at gøre det bæredygtige valg til det lette valg for forbrugeren. Det gør de ved at informere, teste og rådgive, så flest mulig får viden og kompetencer og selv kan foretage et godt valg.

Vi kigger på certificeringer set med forbrugerens øjne. Hvordan kan man som forbruger gennemskue ”greenwashing”? Hvilken type dokumentation har forbrugeren brug for?

v/ Elisabeth Aarestrup Voss

Certification manager, Control Union Certifications DK, SE, NO

Elisabeth Voss har arbejdet i tekstilbranchen med produktudvikling, indkøb og lagerstyring i over 20 år.

I år er hun startet som Certifications Manager for Control Union Denmark. På kontoret i Danmark er vi blandt andet ansvarlig for certificering i GOTS og Textile Exchange i hele Scandinavian.

v/ Vagn Jelsøe

Chefkonsulent, Bæredygtigt forbrug, Forbrugerrådet Tænk

Vagn Jelsøe er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, afdelingen for Bæredygtigt forbrug. Som forbrugere vil vi gerne have god samvittighed i vores indkøb, men der skal ikke være for mange udfordringer i købet. Det skal være nemt, tilgængeligt og attraktivt at foretage det mest bæredygtige valg.

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation, som i praksis fungerer som forbrugernes ’vagthund’. Igennem tests, undersøgelser, høringssvar og oplysning bliver forbrugeren klædt på til at træffe de rigtige valg, når der skal købes ind af stort og småt.

Cirkulær økonomi – når affald bliver til nye materialer

1. september 2022, 16.30 – 18.00, online

Princippet i cirkulær økonomi er at udnytte vores ressourcer længst muligt på højst muligt niveau. Dette gøres ved at reparere, vedligeholde, genbruge produkter og genanvende vores affald. Det giver god mening fordi vi derigennem både reducerer vores træk på ressourcer og minimere affaldsmængder.

Cirkulær økonomi-begrebet er blevet bredt kendt i de senere år og affald bliver i højere og højere grad set på som en ressource, der kan genanvendes til nye formål.

I dagens webinar bliver vi klogere på, hvordan Miljøstyrelsen arbejder med at få den danske befolkning til at handle cirkulært. Kvadrat Really er et eksempel på, hvordan man som virksomhed helt konkret kan gentænke ressourceforbrug og materialedesign med udgangspunkt i et cirkulært tankesæt.

v/ Nina Espergaard Hassel

Kontorchef for enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen

Nina Espegård Hassel er kontorchef i enheden for Cirkulær Økonomi og affald i Miljøstyrelsen og er ansvarlig for områderne tekstil, plastik og producentansvar på elektronik, batterier og det kommende udvidede producentansvar på emballage. Nina arbejder særligt med EU-direktivimplementering inden for cirkulær økonomi og udviklingsprojekter særligt inden for tekstil- og plastikområdet. Her kan nævnes det Nationale Partnerskab for genanvendelse af tekstilaffald, det nordiske tekstil-samarbejde samt ledelsen af Det Nationale Plastik Center, der er en videnshub for reduktion, genbrug og genanvendelse af plastik. Nina tidligere arbejdet med forskning og innovation i regi af Udenrigsministeriet, hvor hun har været Innovationsattaché i Shanghai samt forskellige konsulent og chefstillinger Uddannelses- og forskningsministeriet.

v/ Wickie Meier

CEO Really at Kvadrat

Wickie Meier Engström er direktør, partner og co-founder af Kvadrat Really. Uddannet designer og med et bagkatalog inkluderende design og innovations processer og organisering for private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er . Wickie har tidligere været udviklingschef for INDEX: Design to Improve Life, innovations chef hos Unicef Supply Division og professor i bæredygtig design strategier i Berlin.

I dag har Wickie et professorat på AUP, The American University in Paris, i bæredygtige strategier indenfor mode, samt engagement i udviklingen af EU’s ECO-direktiv indenfor tekstiler og møbler.

Materialestrømme – når affald bliver til produkter

6. oktober 2022, 16.30 – 18.00, online

Snøhetta er en designpraksis, som integrerer arkitektur, landskab, indretning, produkter, grafik og brand på deres kontorer i Oslo og New York.

Vi skal høre om, hvordan Snøhetta som højtprofileret arkitektur- og designvirksomhed arbejder med at udfordre lovgivning, løse materialemangel, sikre rette certificeringer og at gøre deres produkter tilgængelige for et større marked.

Næste er en cirkulær design- og byggevirksomhed, der leverer arkitekttegnede skurløsninger i genbrugsmaterialer. Materialerne som bruges i skurene, er recirkuleret kvalitetstræ og teglsten mv. som ellers var gået til forbrænding eller nedknusning. Det er materialer der ofte er af højere kvalitet end nutidens nye materialer. Hør hvordan denne model skaber værdi hele vejen rundt.

v/ Marius Myking

Director Of Product Design, Snøhetta  (oplæg på engelsk)

Marius er Director of Product Design for Snøhetta, en international arkitektur og design virksomhed med hovedsæde i Oslo.

Virksomhedens produktdesign har fokus på at skabe sammenhæng mellem disciplinerne og leverer en bred vifte af services, som ultimativt fører til mindre design gennem velgennemtænkte løsninger.

v/ Niels Jakubiak Andersen

Founder og CEO, Næste

Niels Jakubiak Andersen er uddannet arkitekt og er grundlægger af den cirkulære design – og byggevirksomhed Næste. Niels har i mange år undervist på Det Kongelige Akademi og DTU, samt været partner i tegnestuen Krydsrum Arkitekter.

Hos Næste (naeste.dk) designer og leverer de arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer til professionelle ejendomsejere. Gennem en stærk værdimæssig kultur og cirkulære partnerskaber, ønsker Næste at udvikle nye bæredygtige værdier hos ejendomsejere – og brugere, og samtidig udvikle nye cirkulære samarbejdsformer og arbejdskulturer i byggebranchen.

Forventninger til dig?

Udvælges du til ECO-design Challenge 2022, indvilliger du i at bruge tid på to heldagsworkshops og en afsluttende præsentation samt afsætte tid til gruppearbejde i perioden mellem kick-off og afslutning.

Hver virksomhed forpligter sig til at bruge ca. 85 timer over tre måneder inkl. nedenstående arrangementer, men hvert team tilrettelægger selv arbejde og tidsforbrug under forløbet.

ECO-design Challenge 2022 er baseret på vidensdeling undervejs i forløbet. For at sikre alle deltagere bedst muligt, udfylder hvert team en forudgående samarbejdsaftale ift. IPR m.m. – både designvirksomhederne imellem samt mellem designteamet og casevirksomheden. Forud for hver workshop og den afsluttende præsentation underskriver alle deltagere en NDA.

Vigtige datoer

  • Opstartsmøde i hvert team: Online møde
  • Workshop 1: Kick-off: 23. august 2022 (heldagsworkshop)
  • Mellemliggende gruppearbejde: Koordineres individuelt i hvert team
  • Workshop 2: Midtvejsstatus: 29. september 2022 (heldagsworkshop)
  • Mellemliggende gruppearbejde: Koordineres individuelt i hvert team
  • Afsluttende præsentation: 27. oktober 2022 (halvdagsarrangement)
  • Evaluering: Online survey

Et detaljeret program udsendes til deltagere inden opstart. Programmet består af en vekselvirkning mellem casearbejde, pitch og vidensoplæg.

Hvert team vil modtage pitch-skabeloner forud for hver workshop samt den afsluttende præsentation.

Begge workshops og den afsluttende præsentation finder sted fysisk i København og deltagere afholder selv udgifter til transport samt evt. overnatning. Der vil være forplejning begge workshopdage samt til den afsluttende præsentation.

Birgitte Markussen

Projektleder, Lifestyle & Design Cluster

E-mail: birgitte@ldcluster.com

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: