PITCHING AFTENER

Pitching aftener består af uformelle møder mellem eksperter, investorer, udviklere, studerende og virksomheder. Formål er at skabe netværk, inspiration og læring omkring forskellige temaer.

Pitching aftnerne har fokus på forskellige emner der understøtter én eller flere af de 17 verdensmål. Emnerne kan f.eks. være designerens rolle i fremtidens produktudvikling, virtuel produktion og nedbringelse af prototyper, bæredygtige materialer, eller design for disassembly.

Arrangementerne tænkes afholdt forskellige steder i landet enten hos deltagende virksomheder eller hos de implicerede vidensinstitutioner, og vil indeholde 2-3 korte pitch oplæg fra hhv. virksomheder, der arbejder med verdensmålene og nogle, der står over for at skulle i gang. Hvilke udfordringer og muligheder oplever de? Her ud over 1-2 oplæg fra vidensinstitutioner omkring de enkelte emner. Hvad er nyeste viden, og hvordan kan den finde anvendelse i de enkelte virksomheder?

Ud over pitch og oplæg tilbydes virksomhederne at få testet deres mindset i forhold til strategisk at arbejde med FN’s verdensmål.

På møderne vil de enkelte virksomheder få inspiration til hvordan man evt. selv kan arbejde videre med verdensmålene eller underlæggende tematikken. Samtidig vil vidensinstitutionerne få input til udfordringer og emner, for deres videre forskning og udviklingsarbejde. Resultaterne af disse vil evt. kunne fremlægges på pitching aftener i sidste halvdel af projektfasen.

Pitch aftnerne vil enten blive live streamet eller gjort tilgængelige som en slags webinar via Podio efterfølgende, da arrangementerne vil være relevante for alle typer af virksomheder inden for mode og livsstils branchen. Enkelte møder kan dog fokuserer på enkelte elementer f.eks. inden for mode branchen.

Minimum 100 virksomheder vil deltage i pitch aftnerne, som kommer til at varer 4-5 timer hver.

 

Partnere:

Poul Erik Jørgensen (VIA)

KEA

CBS

Aarhus Universitet

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: