SDG IN ACTION (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ACTION)

SDG in action består af uformelle møder mellem eksperter, investorer, udviklere, studerende og virksomheder. Formålet med møderne er at skabe netværk, inspiration og læring omkring forskellige temaer.

SDG in action har fokus på forskellige emner, der understøtter én eller flere af de 17 verdensmål. Emnerne kan f.eks. være designerens rolle i fremtidens produktudvikling, virtuel produktion og nedbringelse af prototyper, bæredygtige materialer, eller design for dis-assembly.

Arrangementerne bliver afholdt forskellige steder i landet enten hos deltagende virksomheder eller hos de implicerede vidensinstitutioner, og vil indeholde 2-3 korte pitch oplæg fra hhv. virksomheder, der arbejder med verdensmålene og nogle, der står over for at skulle i gang. Hvilke udfordringer og muligheder oplever de? Her ud over 1-2 oplæg fra vidensinstitutioner omkring de enkelte emner. Hvad er nyeste viden, og hvordan kan den finde anvendelse i de enkelte virksomheder?

Ud over pitch og oplæg tilbydes virksomhederne at få testet deres mindset i forhold til strategisk at arbejde med FN’s verdensmål (1 event).

På møderne vil de enkelte virksomheder få inspiration til hvordan man evt. selv kan arbejde videre med verdensmålene eller underlæggende tematikker. Samtidig vil vidensinstitutionerne få input til udfordringer og emner, for deres videre forskning og udviklingsarbejde. Resultaterne af disse vil evt. kunne fremlægges på SDG- møderne i sidste halvdel af projektfasen.

Projektleder: Martin Storkholm Nielsen, VIA Design: mstn@via.dk

Partnere:

VIA Design

Københavns Erhvervsakademi

Copenhagen Business School

D2i- Design-to- Innovate

Aarhus Universitet

Billede fra første møde på VIA Design.

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: