SDG IN ACTION (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ACTION)

SDG in action består af uformelle møder mellem eksperter, investorer, udviklere, studerende og virksomheder. Formålet med møderne er at skabe netværk, inspiration og læring omkring forskellige temaer.

SDG in action har fokus på forskellige emner, der understøtter én eller flere af de 17 verdensmål. Emnerne kan f.eks. være designerens rolle i fremtidens produktudvikling, virtuel produktion og nedbringelse af prototyper, bæredygtige materialer, eller design for dis-assembly.

Arrangementerne bliver afholdt forskellige steder i landet enten hos deltagende virksomheder eller hos de implicerede vidensinstitutioner, og vil indeholde 2-3 korte pitch oplæg fra hhv. virksomheder, der arbejder med verdensmålene og nogle, der står over for at skulle i gang. Hvilke udfordringer og muligheder oplever de? Her ud over 1-2 oplæg fra vidensinstitutioner omkring de enkelte emner. Hvad er nyeste viden, og hvordan kan den finde anvendelse i de enkelte virksomheder?

Ud over pitch og oplæg tilbydes virksomhederne at få testet deres mindset i forhold til strategisk at arbejde med FN’s verdensmål (1 event).

På møderne vil de enkelte virksomheder få inspiration til hvordan man evt. selv kan arbejde videre med verdensmålene eller underlæggende tematikker. Samtidig vil vidensinstitutionerne få input til udfordringer og emner, for deres videre forskning og udviklingsarbejde. Resultaterne af disse vil evt. kunne fremlægges på SDG- møderne i sidste halvdel af projektfasen.

Årets arrangementer:

d. 17. november 2020: Hvad er Blockchain?

gense webinaret her

og læs materiale her: Webinar om blockchain 

 

d. 2 -. december 2020: Be Corp certificering…… aflyst

 

d. 4. december: Sustainable Fashion, Sustainable technologies.

Gense oplæg på webinaret her:

Del 1: Kata Bôrônte: Digital fashion Weeks: Link

Del 2: Alexandra Ilg: Digital Clothing and Sustainability: Link

Del 3: Eva Lilli Bartha: Digital Accelleration for SMEs and the Role of Immersive Narratives: Link

Del 4: Heidi Svane: Vitual Stage: Link

Del 5: Sustainable Fashion, Sustainable Technologies: Link

Præsentationer fra dagen kan genses her:

Alexanra Ilg: Digital Fashion and Sustainability: Link

Kata Börönte: Digital Fashion weeks: Link

Heidi Svane: Virtual Stage: Link

 

d. 6. januar 2021: verdensmål, kompetencer og mindset.

gense webinaret her

 


Partnere:

Projektleder: Martin Storkholm Nielsen, VIA Design: mstn@via.dk

Københavns Erhvervsakademi

Copenhagen Business School

Aarhus Universitet

Billede fra første møde på VIA Design.

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: