Whocopied.me protects this content
38743200 2194216830854323 2034579390263721984 N

Livsstilsbranchens udviklingsklynge gør status, fokuserer og får højere ambitioner i det nye år

Året 2018 er gået og et nyt år er allerede i fuld gang. Det seneste år var et år med fuld damp på hos os:

485 antal virksomhed her fået nye ideer, innovationsprocesser skudt i gang og udvidet deres netværk.

51 virksomheder har engageret sig i internationale aktiviteter.

290 studerende er blevet eksponeret for nye jobmuligheder, mens virksomheder har mødt de kommende medarbejdere.

Vi efterlader 2018 med så meget energi, at 2019 bliver et ambitiøst år, hvor vi skaber en platform, hvor branchen, virksomheder og videnspartnere mødes og vil løfte udvalgte FN 17 verdensmål.

2018 var også et år, hvor vi rigtig fik fokuseret på de to kerneområder, hvor vi mener, vi kan gøre en forskel for livsstilsbranchen foruden det overordnede fokus på innovation og iværksætteri: nemlig cirkulær økonomi og digitalisering. Vi forsøger i nedenstående sammendrag at give dig et overblik over den brede vifte af projekter, arrangementer og andre events, der udgjorde vores dagligdag i det forgangne år.

Et nyt år som bekendt allerede over os, hvorfor vi også vil give et foreløbigt indblik i, hvilke projekter og aktiviteter, der kommer til at optage os i 2019.

Ydermere vil vi gerne takke for den tillid og det engagement, vi nød godt af i 2018. Det betyder usigeligt meget, at så mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige instanser ofrer tid og ressourcer på det arbejde, vi vurderer vigtigt og deraf forsøger at udvikle og sætte på dagsordenen som vigtige tematikker i de kommende år.

Herunder følger et overblik – flere af dem er uddybet, så følg links til mere information.

God læsning!


Vi er livsstilsbranchens R&D-afdeling

Forenkling af erhvervsfremmende aktiviteter på dagsordenen
Forenklingsdagsorden var fremherskende i 2018, hvor det blandt andet blev besluttet, at regionerne ikke længere skal arbejde med erhvervsfremmende aktiviteter. Ydermere blev det vedtaget, at en generel forenkling af det danske erhvervsfremmesystem skulle implementeres. Derfor var det også oplagt, at modeinkubatoren Headstart Fashion (HSF) blev en del af Lifestyle & Design Cluster, hvis aktiviteter passer godt sammen. 2018 blev også året, hvor Design 2 Innovate (D2I) blev en af de nye partnere i innovationsnetværket, mens vi etablerede en ny og kreativ platform i samarbejde med Videns Djurs (Game Hub DK), Creative Business Cup, Promus, Interactive DK (Vision DK).

Sylab highlights med socialøkonomisk ben

Fashion 4.0 rapport

Fashion Tech samarbejde-udstillingen på CIFF

Den sjette udgave af Future of Fashion-modeshowet på CIFF fik besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary

Vi bidrog til at skabe et nyt service-netværk for boliginteriør

Rapport om cirkulær økonomi i den danske møbelbranche

Årets Møbelseminar 2018

Dialogbesøg – vi besøgte de fleste dialogvirksomheder i 2018 med vores idekatalog til aktiviteter. Vi takker for rigtig gode møder og de mange gode input, vi har brugt til at udvikle nye aktiviteter både i 2018 og 2019. Der kom også 10 nye dialogvirksomheder til i 2018.

Vi er rigtig stolte over i 2018 at blive udvalgt til at deltage i evalueringen af innovation- og forskningssystemet i Danmark, mens vi også sad med i dommerpanelet ved udnævnelsen af den bedste snedkeropgave, sad i juryen ved Creative Business Cups og deltog mange forskellige styregrupper, advisory boards, paneler, oplæg, processer og varetog facilitatorroller i vores spændende undernetværker.

Vi blev i 2018 certificeret Gold Label Cluster for tredje gang, hvilket vi er meget stolte af, da det kun er de mest duelige innovationsnetværk og klynger, der opnår denne certificering.

Ny bevilling som innovationsnetværk (2019-2020)
I slutningen af 2018 modtog vi den glædelige nyhed, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har valgt at forlænge vores bevilling som innovationsnetværk. På det offentlig opslag af ansøgninger fik vi mere end 100 positive tilkendegivelser fra vores fantastiske partnere og virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og brancheforeninger. Et kæmpestort af hjertet tak til jer alle!

Den nye styregruppe for innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster er:

 • Thit Juul Madsen, Design2innovate
 • Arne Remmen, Aalborg Universitet
 • Mathilde Aggebo, KADK
 • Lone Dalsgaard André, Designskolen Kolding
 • René Foli, Via Design
 • Katja Munch Thorsen, KEA
 • Jan Damsgaard, CBS
 • Steffen Max Høgh – 3R/Holmris B8
 • Lars Vejen, Design Studio Lars Vejen
 • Kasper Boje Nielsen, Warm Nordic
 • Peter Hulweg, George Jensen Damask

De nye faggruppeledere er som følger:  

 • Poul-Erik Jørgensen, VIA Design, faggruppeleder for materialer
 • Irene Alma Lønne, KADK, faggruppeleder for møbler
 • Else Skjold, Designskolen Kolding, faggruppeleder for fashion

En af de nye eksperimenterende aktiviteter i innovationsnetværket de næste to år bliver tre partnerskaber, som allerede blev skudt i gang i midten af januar: cirkulær økonomi, digitalisering og innovation/design/iværksætteri. Målet er at igangsætte aktiviteter de næste to år, som har FNs 17 Verdensmål som retning og inspiration for livsstilsbranchen.

Digitalisering
Digitalisering er på alles tunger. Vigtigst er dog at forstå, at digitalisering er midlet til målet, hvilket har fyldt alle vores aktiviteter i 2018.

Vi har arbejdet med gratis kompetenceudvikling til små og mellemstore virksomheder med henblik på dels digital vækstkultur og digital ledelseskultur. Begge disse forløb fortsætter ind i 2019, hvor endnu flere virksomheder er velkomne. Programmet har allerede haft 158 deltagere, hvoraf 43 af dem kom fra livsstilsbranchen. Læs mere her og her

Særligt for 2018 har vi skærpet fokus for at understøtte digital handel. Det har affødt utrolig meget ny viden og nogle spændende rapporter, som kan være grundlag for, at din virksomhed får inspiration, motivation og metoder til, hvordan man kommer videre. Se blandt andet evaluering af projektet ’Styrket Erhverv i Gadeplan’, eller de 50 anbefalinger der ligger i rapporten ’Store Audit – Butikstjek’. Stærkere forståelse af kunder og deres købsadfærd finder du i rapporten ”Omnichannel kundetyper”.

Digitalisering er også vejen til nye markeder og smartere måder at eksportere – derfor tog vi til Digitaliseringens hovedstad Silicon Valley og hjembragte ny viden og indsigt særligt på fremtidens detailhandel, service som en forretningsmodel og teknologi som en katalysator. Her kan du se rapport og videoforedrag.

Innovation/Design/iværksætteri
Vi deltog i 2018 i et panel på TV-Midtvest omkring iværksætteri. Vi var udvalgt på grund af vores viden og erfaring hvad angår iværksættere. Her kunne vi bidrage med og trække på mange af de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste år, hvor vi har haft stort fokus på iværksætteri i de kreative brancher. Direktør Betina Simonsen kunne blandt andet fortælle, hvorfor det er vigtigt med et stort og bredt netværk, mens hun også kunne komme med inputs til, hvordan man skaber en forretning fra bunden.
Du kan se programmet her

Danske livsstilsiværksættere er på vej, men det går for langsomt, viser forskning fra Aarhus Universitet. Hvad gør vi så? Læs rapporten på det treårige projekt Nordic Buzz i denne rapport

 

Design Match: masser af nye samarbejder er blevet etableret og nye fælles produkter bliver præsenteret på bl.a. Kølnmessen

Design Boost-projektet kombinerer designstuderende eller nyuddannede designere. Projektet har afstedkommet nye ansættelser og nye produkter, som udspringer af de mange samarbejder, mens der er blevet afholdt to Innovation Cups og seks matches, eller samarbejder mellem en virksomhed eller én eller flere studerende, er kommet i hus.
Du kan se denne film om STUDIO FEM, der blev matches med virksomheden SPEKVA og siden har leveret designs til møbelproducenten.

Talentprogrammet 2018 kastede fine ord af sig til de fire deltagende teams

Det grå guld udgør et stort potentiale for livsstilsbrands. Derfor arbejder vi i innovationsnetværket videre med at udvikle projekter og derigennem relevante løsninger til fremtidens voksende ældresegment. BaltSe@nioR 1.00 udvikler en helt ny vidensplatform ved navn ”Virtual Library”, hvor al relevant viden om seniorer og deres præferencer i forhold til møbler og interiør er samlet på ét sted. Ydermere afholdtes Innovation Camp med mange internationale studerende og virksomheder.

BaltSe@nioR 2.00: Her arbejder vi med, hvordan vi hjælper møbelvirksomheder og designere til at få en større del af markedet ved at producere møbler, der matcher ældres behov. I 2019-udgaven er der fokus på offentlige rum.

I 2019 planlægges Innovation Cups i regi af Design boost, en ny udgave af Talentprogrammet med fokus på nye samarbejder samt en gentagelse med opdateringer af det succesfulde Design Match-arrangement.

Cirkulær økonomi
CØ SMV:
Projektet Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er er kommet forrygende fra start, hvor vi til vores første hold af deltagere har fået 70 ansøgere til 22 pladser. 33 konsulenter har allerede på nuværende tidspunkt søgt om deltagelse på det første hold. Det første af fire hold begynder primo 2019 og vil sammenlagt bestå af fire hold. Næste ansøgningsfrist er d. 22. maj 2019.

C-Voucher:
Lifestyle & Design Cluster er partner i EU-projektet C-Voucher, hvor 12 virksomheder får op til 60.000€ til at udvikle en ny cirkulær forretningsmodel. Efter forretningsmodellen er udarbejdet, vil denne blive udbredt til endnu flere virksomheder, der også kan få økonomisk støtte til at adoptere modellen. 86 virksomheder fra EU har søgt om deltagelse, hvoraf 11 var fra Danmark.

CØ Hub:
Den 7. marts afholder Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub resultatkonference efter to års arbejde. I Tietgensalen på Børsen kan man komme og høre, hvilke spændende resultater vi har opnået gennem et offentligt-privat samarbejde. Hør bl.a. om Smukfest, status for cirkulær økonomi i den danske møbelbranche samt VIAs startskud for implementering af cirkulær økonomi i deres uddannelsesretninger.

 

Smukfest har som ambition at al affald skal blive en ressource og arbejder henimod, at de hvert år vil blive lidt grønnere. Pilotprojekter, hvor de har samarbejdet med Peter Larsen Kaffe, Dansk Affaldsminimering, VIFU og mange andre organisationer har for alvor sat skub i den cirkulære omstilling.

VIA University College er pga. succesen med arbejdet med cirkulær økonomi gået all in for at arbejde strategisk med CØ i hele organisationen. Både undervisere og TAPere er i takt med ny organisationsændring, hvilket primært skyldes fokus på CØ, som primært er skabt gennem kick off-konference på VIA University College og et kompetenceudviklingsprogram initieret af CØ Hubben.

Fokuseret Værdikædesamarbejde:
37 virksomheder gennemførte forløbet, hvoraf en del fra var livsstilsbranchen.

Internationale aktiviteter
TOGETHER=Nordic Design. Udstilling i NYC – Når de nordiske lande står sammen, får vi større slagkraft

Studietur til Thailand

Indlæg på konferencen på Bali

Studietur til Borås

Studietur til Silicon Valley

Besøg af en finsk delegation fra mode- og tekstilbranchen under VM i ishockey

Vi udgav og præsenterede et såkaldt ”Academic paper” om vores forskellige match-programmer mellem designuddannelserne og industrien, som blev præsenteret på E&PDE Conference i London i samarbejde med Aalborg Universitet.

Midtnet Kina
I projektet Midtnet Kina, hvor Lifestyle & Design Cluster er partner, har der været fokus på at udvikle produkter eller ydelser specifikt til det kinesiske marked gennem offentligt-private samarbejder mellem danske aktører.
Det har udmøntet sig i flere forskellige resultater, blandt andet Aida-porcelæn med tilhørende filmunivers og en læringsplatform fra NOLA, der skal give kineserne bedre muligheder for efteruddannelse.

Efterhånden har vi i Lifestyle & Design Cluster opbygget en tradition for at tage på studieture til steder i verden, hvor der er en rivende udvikling i gang på områder, der interesserer livsstilsbranchen. Den mulighed giver Lifestyle & Design Cluster dig i samarbejde med Inno-Pro og China Experience, når vi i marts 2019 tager til den kinesiske storby Shanghai, hvor vi skal udforske området med fokus på især IKT, kreative erhverv og den nyeste produktionsteknologi på det kinesiske marked. Samtidig bliver der fokus på cutting-edge teknologi i retail og ikke mindst muligheder for at networke med både danske og kinesiske virksomheder med fælles interesser.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com