Whocopied.me protects this content
Co Konference

National Cirkulær Økonomi HUB er officielt skudt i gang

Danske aktører er enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark.

Den 25. oktober samledes aktører fra hele landet for at lancere den nye nationale HUB for cirkulær økonomi.
På dagen satte en række indspark fra både Regeringens Advisory Board, innovationsnetværk og en lang række danske virksomheder debatten i gang. Målet med dagen var at udbrede kendskabet til den nye CØ HUB generelt samt mere specifikt at sikre en national koordinering i relation til regeringens kommende udspil om cirkulær økonomi. På dagen kunne man allerede nu identificere en række vigtige temaer, som synes gennemgående på tværs af sektorer, herunder bl.a. økonomi, design, produktsikkerhed og rammebetingelser.

Når økonomi og miljø går hånd i hånd
Allerede i det indledende indspark fra formanden for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, Flemming Besenbacker, blev det tydeligt, at cirkulær økonomi rummer store potentialer inden for både økonomi og miljø. Halvdelen af produktionsomkostningerne i de danske virksomheder går til råvarer, så hvis vi med cirkulær økonomi kan nedbringe denne omkostning, vil der være store økonomiske gevinster at hente – samtidig med at vi nedbringer ressourceforbruget. Formanden kunne samtidig vise, at flere store virksomheder allerede er i gang med cirkulær økonomi og kunne derfor også kun glæde sig over, at dagens program kunne demonstrere, at også en lang række af de små og mellemstore virksomheder enten allerede er i gang med en cirkulær omstilling eller ønsker at komme det. I det hele taget blev den gamle myte om at ”miljø ikke kan betale sig” i løbet af dagen da også manet i jorden, eftersom en lang række virksomheder kunne bekræfte, at de med deres grønne forretningsmodel havde erfaret, at økonomi og miljø går hånd i hånd – og som én iværksætter kunne pointere, så fungerer de grønne og socialt ansvarlige virksomheder simpelthen ikke uden også at tjene penge, da det er med virksomheders økonomi og mål lidt ligesom med dét at overleve og at leve: ”En virksomheds økonomi er som at trække vejret. Man er nødt til at trække vejret for at overleve – men man lever jo ikke for at trække vejret”.

Design og forebyggelse er vigtige elementer
På det mere tekniske niveau blev det dagen igennem tydeligt, at der på tværs af flere sektorer ser ud til at være et særligt fokus på kemi og produktsikkerhed. Cirkulær økonomi fordrer, at vi genbruger og genanvender produkter og materialer, hvorfor det bliver afgørende, at vi allerede i designfasen sørger for at få udfaset de skadelige stoffer. Sporbarhed og et rent materialepas bliver i dén sammenhæng afgørende for, at cirkulær økonomi kan lykkes, hvilket bl.a. kræver mere stringent og ensartet lovgivning på EU-niveau som minimum, men også gerne på globalt niveau. Allerede nu i de eksisterende materialer og produkter er det imidlertid også en betydelig udfordring at håndtere ”fortidens syndere” på en cirkulær måde, særligt inden for brancher med produkter af lang levetid, så som i bygge- og anlægsbranchen og møbelbranchen, hvilket kalder på mere og bedre viden om håndtering samt teknologiudvikling inden for området.

Mere generelt var også uddannelse inden for design til cirkulær økonomi (herunder eksempelvis design til lang levetid, design til adskillelse og materialevalg) et tema både netværksrepræsentanter, virksomhedsledere og organisationer ønsker øget fokus på.

Rammebetingelserne skal bakke op
Dagen igennem blev det også tydeligt, at det er afgørende for udviklingen, at aktørerne opererer med et sæt af rammevilkår, som fordrer cirkulær økonomi. På kemiområdet var der også mere generelt bred enighed om, at det ikke er nok, at der er et fælles rammesæt på nationalt niveau. Idet værdikæderne som oftest rækker ud over både nationale og europæiske grænser, kræver det, at arbejdet om nogle mere cirkulære regelsæt drives på både europæisk og internationalt niveau.

Hjemme er der dog stadig masser at tage fat på allerede nu i form af eksempelvis mere cirkulære offentlige indkøb, mens også en national ensartethed inden for kommunernes indsamling af husholdningsaffald flere gange blev nævnt. I dén forbindelse kunne Flemming Besenbacker da også berette, at der ifølge hans ”lytten på vandrørene” vil ske noget på netop dette område inden for den nærmeste fremtid. Ifølge flere af paneldeltagerne er det afgørende for både pris og kvalitet såvel som for teknologiudviklingen, at vi på nationalt niveau kan samle tilstrækkelige mængder til at genanvendelsen kan lykkes, hvorfor de kan se god mening i en større ensartethed omkring indsamlingen. En eventuel øget ensartethed skal imidlertid naturligvis give mening i de enkelte dele af landet og skal samtidig ses i sammenhæng med en fortsat mulighed for at kunne teste og udvikle nye løsninger.

Det brede samarbejde
På dagen blev det endelig også understreget, hvor vigtigt det er at samarbejde på tværs af værdikæder, sektorer og aktørgrupper. Mere specifikt blev det tydeligt, at det i værdikæderne er afgørende, at producenterne stiller krav til både kommende og nuværende leverandører ligesom også forbrugerne skal stille krav til producenterne. På den måde bliver cirkulær økonomi et ”push-and-pull-samspil” mellem flere forskellige aktører. Danske virksomheder kan imidlertid være udfordrede af, at de primært er små og mellemstore, hvilket kan gøre det sværere at sætte krav tilbage i værdikæden. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne er fælles om denne dagsorden.

På et bredere og mere systemisk niveau, var der også enighed om, at der er brug for alle aktører, hvis cirkulær økonomi skal lykkes. ”Den gode løsning” kan ikke udtænkes af hverken producenter, politikere eller andre, og derfor er samarbejde og partnerskaber afgørende. Til gengæld blev det også pointeret, at netop den gode danske tradition for samarbejde kan blive en vigtig faktor i forhold til, at cirkulær økonomi kan blive rigtig stor i Danmark og også være med til at åbne op for et kæmpe eksportmarked – men det kræver, at vi tør være ambitiøse!

Baggrund
Den nye CØ HUB er et toårigt forsknings- og innovationsprojekt, hvor en række innovationsnetværk er gået sammen for i fællesskab at koordinere og generere en tværgående udvikling og viden inden for cirkulær økonomi i Danmark. I den nye CØ HUB deltager InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom, Innovationsnetværk for Miljøteknologi samt Lifestyle & Design Cluster. Teknologisk Institut, DHI og DAKOFA deltager ydermere som partnere i projektets styregruppe.

Flemming Besenbacher

 

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com