Whocopied.me protects this content
ENKL: Cirkulær økonomi Er Blevet Fundamentet For Opbygning Af Vores Forretning

ENKL: Cirkulær økonomi er blevet fundamentet for opbygning af vores forretning

For virksomheden ENKL har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at gentænke og systematisere virksomhedens bæredygtighedsprofil. En ny æra for boliginteriør er måske født.

ENKL vil som nystartet møbel- og interiørvirksomhed give den danske designbranche et nyt pust. Virksomheden vil gøre op med nutidens brug-og-smid væk-kultur. Modsvaret er et koncept hvor mere erstattes med bedre og nye forretnings-modeller. ENKL ønsker, at levere unikt håndværk og produkter af høj kvalitet i et samlet bæredygtigt koncept, hvor produkterne også har en designmæssig berettigelse om 20 år.

Som nystartet virksomhed er der dog mange udfordringer i at omsætte ambitioner til konkrete tiltag. ENKL valgte derfor at deltage i Rethink Business projektet ”Fokuseret værdikæde-samarbejde”. Her blev de koblet på et forløb med professionelle rådgivere og eksperter, der kunne hjælpe dem til at få klarhed over, hvordan de kunne bruge cirkulære forretningsmodeller og designmetoder som springbræt for markeds-penetrering og virksomhedsudvikling.

Kun bæredygtigt interiør på vores hylder
Sammen med rådgiverne fra Minor Change Group har ENKL arbejdet 360 grader med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Dette betyder forandringer på både design, koncept, materialer og forretningstilgang.

Der er dannet et cirkulært basiskoncept som betyder, at når man køber møbler hos ENKL, garanterer virksomheden, at produkterne er produceret på 100% vedvarende energi, er designet til genanvendelse, efterlever globale standarter for social fairness og at møblerne ikke indeholder skadelige stoffer.

For ENKL betyder det konkret, at alle materialer vil blive testet for indholdsstoffer, og at eventuelt skadelige stoffer skal erstattes med sunde alternativer. Alle efterbehandlingsmetoder og produkter anvendt i forbindelse hermed, skal udvælges nøje med henblik på, at de skal kunne indgå positivt i et genanvendelseskredsløb eller i naturens kredsløb. Der er etableret aftaler med energileverandører om udelukkende at få leveret energi fra vedvarende energikilder, og i det omfang det ikke er muligt, skal der indgås aftaler om kompensation. Alle produkter skal fra start designes til genanvendelse. Det vil sige, at de fx let skal kunne adskilles, og dele der slides skal kunne udskiftes. Derudover er der indgået globale aftaler med FN for at sikre social retfærdighed både i egen produktion, men også ved produktion udefra. Arbejdet er systematiseret i tjeklister, guidelines, roadmaps.

ENKLs strategi rækker imidlertid langt udover det cirkulære basiskoncept. Den cirkulære tankegang griber ind i alle virksomhedens beslutninger.

Uendelig holdbarhed
En af ENKLs kerneværdier er at levere kvalitetsinteriør og godt håndværk i et enkelt designudtryk. Interiør som er designet til at holde i generationer – og gerne uendeligt.

Et af omdrejningspunkterne i værdikæde-samarbejdet har derfor været at få udfoldet denne dimension og vist hvordan det går hånd i hånd med god og sund forretning. Der er derfor blevet arbejdet med cirkulære forretningsmodeller og systemtænkning. Det har resulteret i 3 nye forretningsmodeller, som tilsammen skal give en uendelig holdbarhed for ENKLs produkter.

  1. Et servicekoncept, som skal understøtte at kunden beholder produktet længere tid. Det omfatter både vedligeholdelses-guide, servicekoncept og upgrade-muligheder. En model hvor møblet ikke forlader kunden, men kunden tilkøber ydelser.
  2. Et tilbagetagningssystem, hvor kunden kan få opgraderet sit produkt med nyt tidssvarende design. En model som kræver, at produktet kommer tilbage til ENKL.
  3. Et tilbagetagningssystem hvor materialerne fra produktet kan indgå i produktionen af et nyt produkt og dermed en større transformation, som fx fra møbel til lysestager

I praksis betyder det, at når kunden først har købt et produkt hos ENKL vil det kunne indgå i uendelige livscykler.

Nytænkning af kunden
Ved at gentænke ressourcestrømmene, kunne kunden tænkes i en stærkere relation til virksomheden. Hos ENKL er kunderne ikke blot aftagere og forbrugere af produkterne, men de vil  højere grad fungere som medskabere af produkterne og virksomheden generelt. Her øjner ENKL store muligheder.

I første omgang skal møblernes historik kunne følges, så materialerne i fremtiden sikkert kan indgå i nye produkter– og derved skabe mulighed for mindre affald og bedre ressource-udnyttelse. Men også give muligheden for at følge materialernes historie: Hvor kommer de fra og hvem har tidligere brugt dem?

Kunderne bliver dermed en del af en større fortælling – som de skaber sammen med alle de andre kunder ved at købe og anvende ENKLs produkter og services. Der kan på denne måde opstå et community af brugere omkring ENKL, som ENKL kan understøtte aktivt ved forskellige arrangementer og kommunikative tiltag – evt. ved at gøre deres egen lokation til et samlingssted for disse aktiviteter – med cafe, showroom, værksted for reparation og opgradering af deres produkter og læringsfacilitet for bæredygtigt design.

Cirkulær økonomi som fundament for udvikling
Cirkulær økonomi har givet et solidt fundament for en ambitiøs bæredygtighedsprofil og en klar retning for ENKLs løbende arbejde med at udvikle deres forretning. Arbejdet er dog først lige begyndt, men fundamentet er lagt, og de første vigtige skridt er taget i den rigtige retning.

Gennem Rethink Business forløbet kom bæredygtighed ikke blot til at handle om at sætte hak ved nogle bestemte punkter. Det handler nu om løbende at forbedre sig og indgå i nye innovative samarbejder. Derfor vil ENKL lave løbende research på de bedste materialer, bedre genanvendelsesmuligheder og nye måder at udnytte ressourcestrømmene og være en aktiv medskaber af nye innovative løsninger.
I forbindelse med arbejdet med at udvikle et cirkulært koncept for ENKL´s produktion af møbler og interiør har virksomheden kontaktet både virksomheder i og uden for dette projekt samt Sustainia og FN vedr. koblingen af bæredygtighedsprofiler til de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com