Whocopied.me protects this content
NYBO Workwear Som Grøn First-mover  På Markedet For Arbejdstøj

NYBO Workwear som grøn first-mover på markedet for arbejdstøj

På markedet for arbejdstøj er der en grøn bevægelse i gang med stigende fokus på ressourceforbrug og genanvendelse. Ved at arbejde målrettet med Design for Disassembly og gå efter en Cradle to Cradle  certificering, vil NYBO Workwear køre sig i stilling som first mover på dette marked i bevægelse.

Åbning i markedet
NYBO Workwear har siden 1962 leveret finere erhvervsbeklædning til en lang række sektorer lige fra social og sundhed over let industri til hotel og restauration – og endda Kongehuset. De senere år har de arbejdet hårdt på at indtage en ny position på markedet, som bl.a. har resulteret i en ny visuel identitet, som billedet nedenfor er et eksempel på. Arbejdet har også afdækket en ny åbning i markedet for grønne forretnings-modeller.
Design Manager i NYBO, Malene Gregersen oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger produkter som er bæredygtige. Bl.a. er der er stor interesse fra vaskerierne om at samarbejde om at udvikle og implementere nye bæredygtighedskoncepter.

I tråd med virksomhedens DNA
NYBO har altid bestræbt sig på at være en aktiv og positiv medskaber af det omgivende samfund. ”At forfølge de nye grønne forretningsmuligheder

der nu byder sig, vil derfor være et naturligt skridt for virksomheden”, forklarer Malene Gregersen. Og NYBO valgte at deltage i Design for Disassembly (DfD) projektet for at få ideer og know how til, hvordan de kan tage dette skridt.

Ved de indledende møder var det imidlertid ikke helt klart for Malene Gregersen og hendes kolleger, hvordan projektet kunne hjælpe dem på vej. Men på Kick-off workshoppen faldt brikkerne på plads. Den fik sat gang i tankerne om, hvordan de på NYBO kan samarbejde med deres kunder om nye cirkulære koncepter for produktion, brug og genanvendelse af arbejdstøj.

Produktserie i 100% polyester
Det mest ambitiøse idé er at udvikle og producere en ny produktserie lavet i 100% polyester, dvs. hvor både stof, tråd, knapper og lynlåse er af samme materiale. Det vil gøre det muligt at nedbryde hele stykker brugt tøj ad gangen og oparbejde polyesterfibrene til produktion af nyt arbejdstøj. I dag, hvor tøjet består af flere forskellige materialer, er det kun muligt at genanvende de dele af tøjet, som består af én slags materiale. F.eks. er det nødvendigt at klippe linningen af bukser, hvilket er et besværende og fordyrende led i genanvendelses-processen.

Ud over, at alle dele af arbejdstøjet vil kunne genanvendes, vil polyester produktserien have yderligere den fordel, at materialet er mere holdbart og kan vaskes flere gange ved lavere temperaturer og med mindre forbrug af kemikalier. Det er derfor også et interessant produkt for vaskerierne, idet der vil være besparelser at hente for dem ved vask og håndtering af tøjet. Eneste ulempe kan være, at brugerne kan have modvilje mod at gå i polyestertøj. Men set i lyset af, at stort set alt sportstøj i dag er i ren polyester, er det en barriere som kan overvindes, mener Malene Gregersen.

Roadmap for Cradle to Cradle certificering
Der er imidlertid et stykke vej til, at ideen om denne produktserie er en realitet. I regi af DfD projektet har NYBO fået udarbejdet et roadmap for, hvordan de kan gribe opgaven an trin for trin. Det er samtidigt en proces frem mod en Cradle to Cradle (C2C) certificering af ikke blot den nye produktserie, men også af NYBOs øvrige produktserier og hele virksomhedens processer. ”Roadmappen gør det meget håndgribeligt for os, hvad vi skal gøre hvornår, og tydeligt, hvornår vi har nået nogle vigtige milepæle”, siger Malene Gregersen. ”For eksempel vil en af vores produktserier kunne opnå C2C certificering i 2016. Det er en løftestang for allerede nu at begynde at indtage positionen som first mover på det gryende marked for bæredygtigt arbejdstøj”.

Forretning og bæredygtighed hånd i hånd
NYBO er en familieejet virksomhed med en professionel bestyrelse. Selvom virksomheden er blandt de pæne drenge i klassen med hensyn til miljø og social ansvarlighed, skal forretningen naturligvis være i orden. ”Så hvis vi kan vise et produkt, som kunderne vil betale for, er der ledelsens og bestyrelsen fulde opbakning til at gå denne vej”, pointerer Malene Gregersen. Ved deltagelsen i DfD-projektet har NYBO fået overblikket over vejen og fået nogle gode værktøjer til at finde denne balance mellem forretning og bæredygtighed.

PROJEKT RETHINK BUSINESS – DESIGN FOR DISASSEMBLY

Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Design for Disassembly (DfD), blev gennemført i 2015 og sluttede i februar 2016. Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og Design til Adskillelse. På denne baggrund er udviklet løsninger med sunde materialer og genanvendelse af produkter, hvilket vil give mindre miljø-impact, styrket ressourceeffektivisering og bedre forretning .

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel, som skaber mere værdi af de ressourcer, der allerede er i brug.

– Projektet var organiseret med Development Centre UMT som operatør, praktisk projektleder og part i det tværfaglige virksomhedsteam. UMT er juridisk-ansvarlig sekretariat for Lifestyle & Design Cluster.

– Vugge til Vugge ApS med Minor Change Group som underleverandør var gennemgående ekstern virksomhedskonsulent og indgik i det tværfaglige team.

– Brendstrup Consult har været ekstern evaluator i projektet.

– Regional Udviklings team for Cirkulær Økonomi har haft den strategiske ledelse.

– Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæsike Fond for Regionaludvikling

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: