Whocopied.me protects this content

Fremtidens Tekstilkrav

50 virksomheder fik muligheden for at blive klar på fremtidens krav

Danske brands inden for mode og tekstil fik med projektet ”Fremtidens Tekstilkrav” et godt og bæredygtigt udgangspunkt for at få deres virksomhed godt i gang igen efter Covid 19-udfordringerne.

Helt konkret kan fik 50 virksomheder som en del af programmet fremtidens tekstilkrav op til 160.000 kroner til eksperthjælp.

Grøn genstart blev til Fremtidens Tekstilkrav

I 2020 besluttede otte genstartsteams at afsætte midler til at genstarte en række corona-ramte brancher. Et af dem omhandlede mode- og tekstilbranchen og foreslog oprettelsen af en politisk udpeget taskforce, der skulle hjælpe branchen til en grønnere genstart.

Denne taskforce blev udpeget af erhvervs- og vækstminister Simon Kollerup i marts 2021 og fik til formål at fremme en bæredygtig omstilling og en øget eksport af bæredygtig dansk mode og tekstil.

Taskforcens arbejde blev faciliteret af Lifestyle & Design Cluster, der også blev ansvarlig for den medfølgende finanslovsbevilling på 10 mio. kr. For at hjælpe Taskforcen bedst muligt i gang, startede Lifestyle & Design Cluster året ud med at lave et overblik over udviklings- og forskningsprojekter omhandlende den danske mode- og tekstilbranche, og har løbende bistået taskforcen med analyser, facilitering og koordinering og udmøntning af et voucherprogram: Fremtidens Tekstilkrav.

Taskforcen anbefalede et program som blev baseret på Copenhagen Fashion Week’s bæredygtighedskrav, der er et robust og holistisk værktøj, som branchen kan samle sig om.

Programmet fik rigtig mange ansøgninger, og efter en grundig bedømmelse baseret på nedenstående kriterier blev 50 virksomheder tilbudt en plads på programmet. Det gennemførte de i efteråret 2021.

Resultaterne fra de 50 virksomheders arbejde samles til en analyse der offentliggøres i forbindelse med afslutningskonferencen for programmet der afholdes 10. marts 2022

Taskforce takker af med tre anbefalinger til at styrke den danske mode-og tekstilbranche

Taskforcen har nu arbejdet i 8 måneder og takker nu af og sender afsluttende anbefalinger til fire centrale ministre som har fulgt arbejdet. Det gør de for at sikre videre koordination og vidensopbygning i en branche, der er præget af mange spredte initiativer og for lidt samling.

Kom med til lancering af:

Redskaber til at vurdere jeres bæredygtighedsarbejde

Kom hele vejen rundt om jeres bæredygtighedsarbejde med to nye redskaber

Lifestyle & Design Cluster lancerer sammen med Dansk Mode & Textil to redskaber til jer der vil blive klogere på jeres virksomheds bæredygtighedsarbejde og komme 360° rundt.

Hør mere på gratis event i Herning og København:

Til vores inspirationsmøder i både Herning og København kan I høre hvordan værktøjerne er opbygget; I kan høre fra virksomheder som aktivt bruger dem, og de eksperter og organisationer som har lavet dem. I kan også blive klogere på hvorfor netop det brede holistiske bæredygtighedsfokus er vigtigt i en fremtid der stiller større krav til ikke bare jeres arbejde men også deres dokumentation.

Tilmeldt dig til arrangementet 1. november i København kl 14-16

Tilmeld dig til arrangementet 7. november i Herning kl 14-16

Programmet Fremtidens Tekstilkrav hjalp i 2021 50 mode- og tekstilvirksomheder med at få styr på deres bæredygtighedsarbejde. Det gjorde de gennem en gap-analyse der havde til formål at afdække virksomhedens samlede indsatser og initiativer inden for bæredygtighed, ansvarlighed og cirkulær økonomi.

Det gjorde de ved hjælp af en række værktøjer der tidligere ikke har været offentligt tilgængelige. Gennem projektet har vi set hvordan de værktøjer har været gavnlige for virksomhederne, især fordi de bygger på mange eksisterende frameworks og er i tråd med internationale standarder – men samtidig er udviklet specifikt til små- og mellemstore tekstilvirksomheder.

Derfor vil Lifestyle & Design Cluster gennem programmet Grøn Genstart, sikre at disse redskaber bliver tilgængeligt for alle interesserede virksomheder i et open source format.

Redskaber:

1. Copenhagen Fashion Week Sustainability Requirement Survey. Dette værktøj vil være en version af CFW’s Bæredygtighedskrav, som er et sæt af 78 spørgsmål som alle brands der ønsker at vise på modeugen skal svare på fra 2023. Denne open source version inkluderer ingen scoring, men vil udelukkende være for selvevaluering, for virksomheder der ønsker et holistisk syn på hvilke krav der kommer i fremtiden, og emner inden for bæredygtighed. Spørgsmålene dækker på et stort arbejde med internationale eksperter inden for feltet og ligger tæt op ad gældende internationale standarder.

2. OECD-Survey og risk-assesment tool. Dette er et to-delt værktøj der bygger på de redskaber som blev udviklet til pilot-forløbet baseret på OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsførsel. De indeholder et to-delt værktøj hvor en virksomhed først kan udfylde en dybdegående survey der går hele vejen rundt om deres due-diligence arbejde, og på basis af dette påbegynde en risikoanalyse som er central i due-diligence arbejdet. Værktøjerne bygger videre på internationale standarder og tidligere guides udviklet af organisationer og myndigheder.

SUSTAINABILITY PRIORITIES AND GAPS – From 48 Textile Companies

Marts 2022: Dataene fra programmet er blevet samlet i en rapport, der både viser, hvad virksomhederne allerede har stort fokus på, og hvad de endnu ikke er gået i gang med. Den afslører også, hvilke udfordringer de ser i forhold til deres bæredygtigheds-initiativer. 

Samtidig indeholder den anbefalinger til, hvordan branchen og systemet kan komme videre med den grønne omstilling.  

Rapporten indeholder:

 • Resultat fra 48 virksomheders gap-analyse, initiativer samt handlingsplaner
 • Fuldt (anonymiseret) overblik over 48 virksomheders besvarelse af CFW’s bæredygtighedskrav
 • Anbefalinger til fremtidige initiativer
 • Perspektivering fra InFuturum

Download her

Erfaringsopsamling fra Due diligence pilotprojekt

Marts 2022: Som tillæg til det regulære program ”Fremtidens Tekstilkrav” blev der lavet et pilotforsøg – i første omgang med to virksomheder – der blev tilbudt et program med samme opbygning, men baseret på et andet rammeværktøj.

Erfaringerne fra dette program er samlet i denne rapport som er skrevet af de to rådgivere Silke Sønderstrup-Granquist & Signe Mørk

Download her

Baggrundsanalyse

Maj 2021: Som forberedelse til taskforcens arbejde og programmet her, har Lifestyle & Design Cluster udarbejdet dokumentation for at forklare metoden, rammeværktøjet og tankerne bag programmet. Denne kan læses her i en kort form.

Dokumentationen indeholder:

 • Baggrund for projektet og bevillingen
 • Branchens udfordringer og krav til branchen i dag
 • Analyse af Copenhagen Fashion Weeks krav
 • Uddybdende forklaring af program Fremtidens Tekstilkrav

Download her

Overblik over udviklings- og forskningsprojekter relevante for en
grøn genstart af den danske modebranche

Februar 2021: Formålet med denne analyse er at skabe overblik over forskning og innovation, der vedrører og omhandler den danske mode- og tekstilbranche, for at identificere, hvor vi som branche står stærkt på vidensopbygning, samt hvor vi står mindre stærkt.

Oversigten indeholder projekter inden for

 1. Forretningsmodeller og strategi
 2. Design
 3. Produktion og værdikædestyring
 4. Distribution og salg
 5. Brugsfasen
 6. Genbrug og genanvendelse
 7. Materialeteknologi

Download her

Taskforce og baggrund

Taskforcen bag ”Fremtidens Tekstilkrav” er etableret på baggrund af de otte genstartsteams, som regeringen nedsatte i august 2020.

Genstartteamet, der omhandlede mode og tekstil, kom med tre anbefalinger. Partnerskabet og det tilknyttede tilskudsprogram er resultatet af den ene af disse anbefalinger. Programmet skal fremme brands’  grønne omstilling og styrke deres internationale konkurrenceevne og eksport.

Læs mere om taskforcen her: 

Medlemmer i taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er:

 • Dorte Rye Olsen (formand), sustainability manager, Bestseller *
 • Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Textil
 • Nikolai Klausen, direktør, WEAR *
 • Nicolaj Reffstrup, adm. direktør, Ganni
 • Lena Trend Hansen, produktdirektør, Coze Aarhus
 • Rikke Baumgarten, kreativ direktør, Baum Und Pferdgarten *
 • Helle Nybo Holmberg, adm. direktør, Nybo Workwear *
 • John Vestergaard, adm. direktør, Egetæpper *
 • Else Skjold, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (DAK)
 • Poul-Erik Jørgensen, programleder, Via Design (VIA University College)
 • Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) *
 • Jannie Andersen, forhandlingssekretær, Industrigruppen Beklædning og Tekstil 3F *
 • Camilla Hjermind, kontorchef, Erhvervsstyrelsen *
 • Sophie Petersen, teamleder, Udenrigsministeriet
 • Anne Marie Zinck, specialkonsulent, Miljøministeriet
 • Kathrine Weicker, forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden
 • Anna Maria Sønderholm, udviklingschef, Erhvervshus Midtjylland
 • Mads Fibiger Rasmussen, CFO, Organic Basics
 • Frederikke Antonie Schmidt, CEO, Roccamore
 • Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster

Taskforcen takker af med tre anbefalinger

Vi har i dag netop udsendt en Pressemeddelelse om anbefalingerne og et officielt brev til ministeren.

I anbefalingerne understreges behovet for et samlende Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler. Der er nemlig brug for langt mere koordinering i en sektor som først fornyelig er kommet i myndighedernes søgelys og som er præget af mange spredte initiativer.

Læs anbefalingerne her

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com
 LinkedIn

Johanne Stenstrup
Projektmedarbejder, Cirkulær Økonomi
Mobil: 4021 2600
johanne@ldcluster.com
 LinkedIn

Programmets indhold

 1. Ansøgning: Interesserede virksomheder ansøger online. 10 virksomheder bliver godkendt før sommer. Der bliver to ansøgningsrunder i 2021.
 2. Godkendelse og match med ekspert: Det er altid vores intention at medtage de virksomheder, som har det største potentiale for at opnå et godt forløb og resultat. Efter godkendelse vil virksomhederne blive foreslået tre eksperter, som de vælger én af.
 3. Bæredygtigheds gap-analyse:  Ekspert og virksomheden udarbejder en gap-analyser på baggrund af CPHFW’s bæredygtighedskrav.
 4. Midtvejs-workshop: Workshop med virksomheder med de samme identificerede udfordringer.
 5. Handlingsplan: På baggrund af analyse og workshop udarbejder ekspert og virksomheden en handlingsplan for, hvordan virksomheden bliver mere bæredygtige på et bred udsnit af parametre fra CPHFW’s krav samt andre frameworks. Handlingsplanen skal både dokumentere, hvordan virksomheden gør reelle fremskridt, og hvilke tiltag de allerede gør.
 6. Arbejder med ét indsatsområde: Sammen med eksperten arbejdes på ét område i handlingsplanen, som kan forbedres inden for en kortere tidsramme.

Copenhagen Fashion Weeks krav

I begyndelsen af 2019 annoncerede Copenhagen Fashion Week (Herefter CPHFW) sin ambition om at overgå og udvikle sig til en banebrydende, bæredygtig begivenheds- og industriplatform med kapacitet til at fremme branchens bæredygtighedspotentiale. Strategien, som blev offentliggjort i januar 2020, adresserer, hvilke bæredygtighedskrav der skal træde i kraft for at deltage i Copenhagen Fashion Week fra 2023.

Kravene fastsætter, at mærker skal opnå en bestemt score for at være berettiget til at ansøge om et show eller præsentation på den officielle tidsplan for Copenhagen Fashion Week.

I det foreslåede program ønsker vi ikke at bruge kravssystemet som et pointsystem, men nærmere som en holistisk ramme der kan hjælpe virksomhederne med at vurdere deres bæredygtighedsindsats fra alle vinkler.

I 2021 annoncerede modemessen CIFF, at de ville implementere de samme krav.

Som en del af programmet Fremtidens Tekstilkrav udvælger vi et hold af dygtige og tekstilkyndige eksperter og konsulenter. Alle vil være opkvalificerede til at kunne arbejde specifikt med redskaberne i dette program og have et solidt kendskab til de mangeartede krav der stilles en moderne mode- og tekstilvirksomhed.

Når du søger om at deltage i programmet, kan du få eksperthjælp for op til 160.000 kroner. Ved godkendelse bliver du matchet med tre eksperter, hvoraf du vælger den du mener vil være det bedste match.

Eksperter:

56nb

Website: 56nb.dk

Kontakt: Mette Mikkelsen // 41111322 //  mm@56nb.dk

Beskrivelse: 56nb skaber forandringer og innovation i kommercielle, kulturelle og offentlige sammenhænge ved at bruge designfagets metoder og principper. Med dette som afsæt hjælper Mette Mikkelsen private og offentlige organisationer med at designe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser – på tværs af alle touchpoints.

Capung

Website: capung.dk

Kontakt: Irene Hvid // 50427850 // Irene@capung.dk

Beskrivelse: Vi hjælper virksomheder i gang, eller videre med den grønne omstilling. Med udgangspunkt i virksomhedens “Why”/”Purpose”, identificerer vi mulige tiltag vægtet i forhold til omkostninger kontra effekt. Efterfølgende laver vi en strategi for det fremtidige arbejde, herunder proces, milepæle og opfølgning. Vi udarbejder ærlig kommunikation og branding, som på elegant måde viser/fortæller om arbejdet virksomheden gør ifm. bæredygtighed, herunder CSR/ESG regnskaber, som kan bruges i årsregnskabet og øvrig kommunikation.

CIRCULAR MINDED

Website: circularminded.com

Kontakt: Helle Vittrup // 42958868 // hv@ditbrand.com

Beskrivelse: Vi er et netværk af bæredygtige eksperter, der rådgiver via bæredygtige forretningsmodeller og design thinking med fokus på ansvarlighed og forretningsforståelse. Vi kan hjælpe dig med:

 • Grøn forretningsudvikling
 • Certificering og Mærkningsordning
 • CSR og Bæredygtighedsrapportering
 • DNA
 • Branding og Kommunikation
 • 3D og Virtuelle Show Room.

Vi rådgiver om en bæredygtig fremtid.

Closed loop

Website: closed-loop.dk

Kontakt: Suzi Christoffersen // 53666766// sc@closed-loop.dk

Beskrivelse: Closed Loop er en rådgivende virksomhed, der hjælper mode- og livsstilsvirksomheder på rejsen imod en mere bæredygtig forretningsstrategi.

Compliance House*

* Anne Lyster (Compliance House) & Anne Katrine Blirup (Sustainacompany) vil indgå samarbejde i rådgivning af virksomheder

Website: compliance-house.com

Kontakt: Anna Lyster // 71705965 // anna@compliance-house.com

Beskrivelse: Rådgivning om “grøn” strategi og forretnings udvikling, kommunikation, CSR, CØ og risikostyring indenfor mode, møbler og livsstils produkter, med indgående kendskab til miljømærkninger og certificeringer som f.eks. GOTS, GRS, Svanen og EU blomsten. Desuden er vi også specialister indenfor kemikalie restriktioner, kvalitetssikring, audit programmer og leverandørstyring, som er en grundlæggende forudsætning for at arbejde strategisk med bæredygtighed.

Sustainacompany*

* Anne Lyster (Compliance House) & Anne Katrine Blirup (Sustainacompany) vil indgå samarbejde i rådgivning af virksomheder

Website: sustainawear.com

Kontakt: Anne Katrine Blirup // 24840735 // anne@sustainacompany.com

Beskrivelse: Jeg har arbejdet med praktisk implementering af CSR i mode- og livsstilsbranchen siden 2006 og har en grundlæggende forståelse for branchen og de udfordringer vi møder på rejsen mod en cirkulær forretningsmodel. Min tilgang som konsulent, er at gøre bæredygtighed så simpelt som muligt, således at virksomhederne ikke mister modet på rejsen. Samtidig giver jeg konkrete og velafprøvede værktøjer til at virksomhederne efterfølgende selv kan arbejde med de igangsatte tiltag.

Green Moves

Website: greenmoves.dk

Kontakt: Astrid Carl // 71794593 // astrid.carl@greenmoves.dk

Beskrivelse: Green Moves er specialister i cirkulær økonomi. Vi arbejder med værdikæder, ressourceoptimering, indkøb, produktudvikling og affald. Vi prioriterer et tæt samarbejde og skræddersyede løsninger.

In futurum

Website: infuturum.dk

Kontakt: Frederik Larsen // 22629828 // frederik@infuturum.dk

Beskrivelse: In futurum hjælper virksomheder ind i en mere bæredygtig fremtid. Ud fra en dyb forståelse af vores kunders behov, skaber vi løsninger der er målrettet den enkelt virksomhed.

Lendager

Website: lendager.com

Kontakt: Simon Graagaard og Ditte Lysgaard Vind // 30593294 // sg@lendager.com og dlv@lendager.com

Beskrivelse: Stiftet ud fra et ønske om at være med til at drive den bæredygtige omstilling i Danmark, inddrager Lendager TCW deres omfattende viden om cirkulær økonomi til at undersøge potentialer og udvikle strategier for organisationer, der ønsker at undersøge hvordan bæredygtighed bliver til en integreret del af deres forretning. Som konsulenter udarbejder de blandt andet analyser, strategier og workshops.

NIRAS

Website: www.niras.dk

Kontakt: Yana Ramsheva // 3078 7588 // RAMS@niras.dk og pamn@niras.dk

Beskrivelse: NIRAS er Danmarks tredje største rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi arbejder med alle aspekter af cirkulær økonomi hos virksomheder. Vi laver innovativ forretningsudvikling, analyser af miljø og økonomi samt teknisk rådgivning.

PlanMiljø

Website: planmiljoe.dk

Kontakt: YSteffen Trzepacz // 346762400 // st@planmiljoe.dk og bb@planmiljoe.dk

Beskrivelse: PlanMiljøs mål er, i samarbejde med vores kunder, at gøre bæredygtighed til en normal tilstand. Vores vision er at bæredygtig forretningsudvikling bliver en naturlig tilstand for alle vores samarbejdspartnere, som vækster på baggrund økonomisk, social og grøn udvikling.

Rambøll

Website: ramboll.com

Kontakt: Marie Førby // 51611903 // MARFO@ramboll.dk

Beskrivelse: Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed. Med vores unikke kombination af teknisk ekspertise og socioøkonomisk indsigt leverer vi varige strukturer, ressourceeffektive løsninger og socialt sammenhængende fællesskaber for i dag.

Rotundo

Website: rotundo.dk

Kontakt: Eva Guldmann og Mette Mørup // 25671676 // guldmann@rotundo.dk og moerup@rotundo.dk

Beskrivelse: Rotundo er specialiseret i rådgivning inden for cirkulær innovation og er stiftet af Eva Guldmann, der som én af de første i Danmark har en ph.d.-grad i cirkulær innovation.

Secondhand First

Website: secondhandfirst.dk

Kontakt: Tanja Gotthardsen // 26282684 // tanja@secondhandfirst.dk

Beskrivelse: Foruden afdækning af dokumentationsbehov i relation til certificeringer, rådgiver Secondhand First også om, hvordan disse må anvendes i virksomheders kommunikation, samt hvordan certificeringer kan være et aktiv ift. at holde sig indenfor Forbrugerombudsmandens retningslinjer for miljømarkedsføring.
I øvrigt også skolet i OECDs retningslinjer, UN Global Compact samt relateret EU-lovgivning, herunder kommende due diligence lovgivning,

Sourcing House

Website: sourcing-house.com

Kontakt: Silke Sønderstrup-Granquist // 27639908// silke@sourcing-house.com

Beskrivelse: Vi hjælper virksomheder med bæredygtig udvikling gennem håndgribelige løsninger og rådgivning målrettet den enkelte virksomhed. Fra strategi, certificeringer & materialer, til impact i værdikæden.

Tekstilrevolutionen

Website: tekstilrevolutionen.dk

Kontakt: Markus Hatting // 42436612 // markus@tekstilrevolutionen.dk

Beskrivelse: Tekstilrevolutionen er en tekstilpolitisk tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig tekstilindustri og -forbrug. Vi tror på at oplysning, dialog, inspiration og samskabelse er de værktøjer, der skal bruges for at nå derhen. Vi arbejder ud fra en impact-trekant, hvor vi har tre nøgleaktører for øje: Virksomheder, myndigheder og politikere og forbrugere.

Vugge til Vugge ApS

Website: vuggetilvugge.dk

Kontakt: Annette Hastrup // 24289369 // ah@vuggetilvugge.dk

Beskrivelse: Vi rådgiver om cirkulær økonomi i alle brancher. Vi er Cradle to Cradle assessor og udfører certificering. Vores rådgivning har skabt succes i Ege Carpets, KLS PurePrint m.fl. Se cases HER

Worldperfect

Website: worldperfect.dk

Kontakt: Søren Stochholm // 26195254 // soren@worldperfect.dk

Beskrivelse: Worldperfect er Danmarks første bæredygtighedsbureau. Vi har siden 2009 udelukkende arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi som forretningsområde. Alt vores arbejde starter med “The Why”.

Transition

Website: transition.nu

Kontakt: Alberte Laursen Rothenborg // 24839203 // alberte@transition.nu

Beskrivelse: Transition er et interdisciplinært konsulenthus, der arbejder på tværs af brancher, private virksomheder og offentlige institutioner i transitionen til det bæredygtige samfund.

Milestone Pro

Website: Milestone-pro.dk

Kontakt: Anders Chr. Haahr // 40278657 // ach@milestone-pro.dk

Beskrivelse: Vi garanterer, at I opnår markante resultater med cirkulær økonomi. Vi får i gennemsnit reduceret kundernes CO2-aftryk med ca. 45 % og øget deres omsætning med ca. 35 % på 2 år (jf. analyse af 8 projekter). Vi har de sidste 30 år faciliteret +500 virksomhedsprojekter inden for cirkulær økonomi, forretningsudvikling og ledelsessystemer, hvor vi har fået certificeret +100 virksomheder inden for bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Vi opfylder jeres ambitiøse projektmål samt sikrer, at projektet understøtter jeres strategi og skaber nye forretningsmuligheder for jer. Prøv os!

Disse virksomheder er blevet godkendt til at deltage i programmet Fremtidens Tekstilkrav, og er igang med programmet (efterår 2021)

mp Denmark A/S
Sebra Interiør ApS
Dear Denier ApS
Noa Noa
Kjellerup Væveri A/S
Mammut Hoffmann A/S
roccamore aps
MESSAGE A/S
Wood Wood
Storm Textil
Green Comfort A/S
Bruuns Bazaar A/S
Minimum A/S
Pleasant
Liewood A/S
Contrast Company A/S
hscph aps
Copenhagen Cartel ApS
Planet Nusa ApS
Underprotection
GripGrab ApS
Lene Bjerre Design A/S
Our Units Aps (Five Units & Plain Units)
Sisters Point
Repbasics IVS
Brands4Kids A/S
Brands of Scandinavia a/s
nordic basic wear A/S
Liiteguard ApS
LAKOR Soulwear
Nybo Workwear A/S
DAY ET A/S
Petit Crabe ApS
Soyaconcept a/s
Han Kjøbenhavn
laøhlé
YAB YUM CLOTHING CO. ApS
c/o VER de TERRE ApS
Munthe A/S
CD Company of Scandinavia A/S
by basics ApS
ELSK ApS
JUST FEMALE
Zo24
Day Birger et Mikkelsen
Sui Ava ApS
CHOPAR A/S
Uno image A/S
Coze Aarhus A/S
Rainbow Dough ApS (Soulland)

Tak for en skøn afslutningskonference den 10. marts.

Herunder kan du hente slides, samt den omtalte rapport:

Download: Slides fra konferencen

Download: Rapporten med resultater fra programmet

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com