Whocopied.me protects this content

Fremtidens Tekstilkrav

Giv dit brand et grønt come back

Danske brands inden for mode og tekstil får med projektet ”Fremtidens Tekstilkrav” et godt og bæredygtigt udgangspunkt for at få deres brand godt i gang igen efter Covid 19-udfordringerne.

Samtidig kan danske virksomheder få fordele i den globale konkurrence ved at komme forrest med at leve op til både nuværende og kommende krav fra både modeuger og salgsplatforme.

Helt konkret kan du som en del af programmet fremtidens tekstilkrav modtage op til 160.000 kroner til eksperthjælp.

Indsatsen for bæredygtighed bliver holistisk

Vi er nået ind i en ny fase af modebranchens grønne omstilling. En fase hvor grønne gloser og genanvendeligheds buzzwords ikke længere kan stå alene. Kunder og myndigheder kræver i stigende grad dokumentation for alle de bæredygtige påstande, og derfor vil de brands, der har styr på det, få en global konkurrencefordel.

Copenhagen Fashion Week vil blandt andet fra 2023 stille en række krav til de udstillende brands’ bæredygtighedsarbejde. Ligeledes forventes det, at store platforme som Zalando og ASOS allerede ved at skærpe kravene. Desuden vil der indenfor få år komme skærpet lovgivning fra EU, som kræver konkret handling fra alle mode-og tekstilbrands. Det vil stille store krav om dokumentation, for at design, produktion og efterfølgende håndtering er bæredygtig.

Kravene favner hele bæredygtighedsagendaen og vil altså have en holistisk tilgang og rumme krav om miljø, herunder kemi og klima, såvel som sociale forhold og arbejdstagerrettigheder.

Fra individuelle tiltag til samlet retning

Som en del af regeringens genstartspakke er der nedsat en taskforce af branche-relevante repræsentanter. Denne taskforce har i første omgang til opgave at lave et program, der kan hjælpe danske brands med at stå stærkere både hjemme og på eksportmarkederne og leve op til de mange bæredygtighedskrav.

Taskforcen anbefaler, at programmet skal baseres på Copenhagen Fashion Weeks bæredygtighedskrav, der er et robust og holistisk værktøj, som branchen kan samle sig om. Det forventes også, at dette værktøj kan være med til at påvirke andre lignende initiativer. Bl.a. har den største danske modemesse CIFF har allerede valgt at implementere de samme krav til 2023.

Med dét værktøj og program ”Fremtidens Tekstilkrav” kan danske virksomheder få en samlet bæredygtigheds-vurdering af deres virksomhed, et 360 graders tjek af dokumentationen OG en robust handlingsplan, der viser vejen mod en mere bæredygtig forretning.

Helt konkret kan der søges om eksperthjælp for op til 160.000 DKK. Samlet set er der afsat 8 mio. som skal uddeles til at opkvalificere danske mode- og tekstilvirksomheder på deres bæredygtighedsindsats i 2021.

Programmet er for alle, uanset hvor og hvordan man er på den bæredygtige rejse. Lifestyle & Design Cluster administrerer puljen, og vælger de virksomheder ud, der skønnes at have det største potentiale.

Læs mere om kriterier nedenfor.

De brands, som Lifestyle & Design Cluster vurderer til at have størst potentiale for at få udbytte af programmet, får udarbejdet en gap-analyse. Den identificerer de indsatser, den enkelte virksomhed skal satse på for at leve op til de krav, som Copenhagen Fashion Week har defineret.

Herefter udarbejder ekspert og virksomhed en handlingsplan og arbejder med definerede indsatsområder.

I første omgang er der fokus på, hvordan brands konstruktivt kan identificere og anvende relevante certificeringer og krav. Programmet vil ikke fokusere snævert på én ordning/certificering men i stedet fokusere på at hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan de kan benytte sig af certificeringer/mærkningsordninger.

Ansøg og vær med på første hold, der starter 16. juni

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com
 LinkedIn

Johanne Stenstrup
Projektmedarbejder, Cirkulær Økonomi
Mobil: 4021 2600
johanne@ldcluster.com
 LinkedIn

Programmets indhold

 1. Ansøgning: Interesserede virksomheder ansøger online. 10 virksomheder bliver godkendt før sommer. Der bliver to ansøgningsrunder i 2021.
 2. Godkendelse og match med ekspert: Det er altid vores intention at medtage de virksomheder, som har det største potentiale for at opnå et godt forløb og resultat. Efter godkendelse vil virksomhederne blive foreslået tre eksperter, som de vælger én af.
 3. Bæredygtigheds gap-analyse:  Ekspert og virksomheden udarbejder en gap-analyser på baggrund af CPHFW’s bæredygtighedskrav.
 4. Midtvejs-workshop: Workshop med virksomheder med de samme identificerede udfordringer.
 5. Handlingsplan: På baggrund af analyse og workshop udarbejder ekspert og virksomheden en handlingsplan for, hvordan virksomheden bliver mere bæredygtige på et bred udsnit af parametre fra CPHFW’s krav samt andre frameworks. Handlingsplanen skal både dokumentere, hvordan virksomheden gør reelle fremskridt, og hvilke tiltag de allerede gør.
 6. Arbejder med ét indsatsområde: Sammen med eksperten arbejdes på ét område i handlingsplanen, som kan forbedres inden for en kortere tidsramme.

Kriterier og tilmelding

For at ansøge skal du være en dansk SMV (Max 250 ansatte), som designer og producerer; mode, tekstiler, tilbehør, sko, sports-, fritids-  og arbejdstøj.

Derudover bliver du bedt om at udfylde en motiveret ansøgning, som bliver bedømt på følgende kriterier:

 • Motivation
 • Forandringspotentiale
 • Organisatorisk kapacitet og evne
 • Omstillingsambitioner

Du skal være i gang med bæredygtighedsarbejdet på en eller anden måde og have mulighed for at lægge en indsats i programmet. Det er vigtigt, at ønsket om deltagelse er forankret på ledelsesniveau.

Kan min virksomhed ansøge?

For at komme i betragtning til at deltage i dette program skal du indsende en ansøgning. Du skal også opfylde nogle kriterier, dem finder du herunder. Ifølge EU’s regler, skal følgende 2 kriterier dokumenteres/udfyldes/underskrives, før man som deltager kan modtage støtte:

ERKLÆRING OM STATUS SOM SMV 

Din virksomhed skal være i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV) med højst 250 medarbejdere OG en omsætning på max. 373,3 mio. kr. ELLER max. balance på 321,3 mio. kr.

Hvis din virksomhed ejer andre virksomheder eller I selv ejes af andre virksomheder, så skal I være opmærksom på, om I holder jer under grænsen for ansatte og omsætning/balance.

Samtidig skal virksomheden være en selvstændig SMV og må ikke indgå eller være ejet af en stor virksomhed.

”Fremtidens Tekstil krav” er for SMV’er med en etableret forretning – det betyder, at hvis du er en helt ung iværksætter eller start up, så er dette program ikke det rette tilbud.

ERKLÆRING OM DE MINIMIS-STØTTE 

Hver virksomhed kan modtage offentlig støtte på op til €200.000 i en periode på tre regnskabsår. Støtten kan have form af udbetaling af et beløb til virksomheden eller gratis eller delvis gratis ydelser, der kan omregnes til en kontantværdi. Al offentlig støtte er omfattet af statsstøttereglerne, dvs. EU-medfinansiering samt statslige og regionale udviklingsmidler.

Er du i tvivl om din virksomhed er en SMV eller opfylder kriterierne, så kontakt os.

Det er så ærgerligt at bruge tid på en ansøgning og så få et administrativt afslag.

Din ansøgning (og virksomheden) vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Motivation
 • Forandringspotentiale
 • Organisatorisk kapacitet og evne
 • Omstillingsambitioner

Taskforce og baggrund

Taskforcen bag ”Fremtidens Tekstilkrav” er etableret på baggrund af de otte genstartsteams, som regeringen nedsatte i august 2020.

Genstartteamet, der omhandlede mode og tekstil, kom med tre anbefalinger. Partnerskabet og det tilknyttede tilskudsprogram er resultatet af den ene af disse anbefalinger. Programmet skal fremme brands’  grønne omstilling og styrke deres internationale konkurrenceevne og eksport.

Læs mere om taskforcen her: 

Medlemmer i taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er:

 • Dorte Rye Olsen (formand), sustainability manager, Bestseller *
 • Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Textil
 • Nikolai Klausen, direktør, WEAR *
 • Nicolaj Reffstrup, adm. direktør, Ganni
 • Lena Trend Hansen, produktdirektør, Coze Aarhus
 • Rikke Baumgarten, kreativ direktør, Baum Und Pferdgarten *
 • Helle Nybo Holmberg, adm. direktør, Nybo Workwear *
 • John Vestergaard, adm. direktør, Egetæpper *
 • Else Skjold, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (DAK)
 • Poul-Erik Jørgensen, programleder, Via Design (VIA University College)
 • Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) *
 • Jannie Andersen, forhandlingssekretær, Industrigruppen Beklædning og Tekstil 3F *
 • Camilla Hjermind, kontorchef, Erhvervsstyrelsen *
 • Sophie Petersen, teamleder, Udenrigsministeriet
 • Anne Marie Zinck, specialkonsulent, Miljøministeriet
 • Kathrine Weicker, forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden
 • Anna Maria Sønderholm, udviklingschef, Erhvervshus Midtjylland
 • Mads Fibiger Rasmussen, CFO, Organic Basics
 • Frederikke Antonie Schmidt, CEO, Roccamore
 • Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster

Baggrundsanalyse

Som forberedelse til taskforcens arbejde og programmet her, har Lifestyle & Design Cluster udarbejdet dokumentation for at forklare metoden, rammeværktøjet og tankerne bag programmet. Denne kan læses her i en kort form.

Dokumentationen indeholder:

 • Baggrund for projektet og bevillingen
 • Branchens udfordringer og krav til branchen i dag
 • Analyse af Copenhagen Fashion Weeks krav
 • Uddybdende forklaring af program Fremtidens Tekstilkrav

Copenhagen Fashion Weeks krav

I begyndelsen af 2019 annoncerede Copenhagen Fashion Week (Herefter CPHFW) sin ambition om at overgå og udvikle sig til en banebrydende, bæredygtig begivenheds- og industriplatform med kapacitet til at fremme branchens bæredygtighedspotentiale. Strategien, som blev offentliggjort i januar 2020, adresserer, hvilke bæredygtighedskrav der skal træde i kraft for at deltage i Copenhagen Fashion Week fra 2023.

Kravene fastsætter, at mærker skal opnå en bestemt score for at være berettiget til at ansøge om et show eller præsentation på den officielle tidsplan for Copenhagen Fashion Week.

I det foreslåede program ønsker vi ikke at bruge kravssystemet som et pointsystem, men nærmere som en holistisk ramme der kan hjælpe virksomhederne med at vurdere deres bæredygtighedsindsats fra alle vinkler.

I 2021 annoncerede modemessen CIFF, at de ville implementere de samme krav.

Som tillæg til det regulære program ”Fremtidens Tekstilkrav” laves der også et pilotforsøg – i første
omgang med to virksomheder – der tilbydes et program med samme opbygning, men baseret på et andet
rammeværktøj.

Præcis info følger. Hvis du er interesseret i dette forløb så ring til Johanne Stenstrup på 40212600

Som en del af programmet Fremtidens Tekstilkrav udvælger vi et hold af dygtige og tekstilkyndige eksperter og konsulenter. Alle vil være opkvalificerede til at kunne arbejde specifikt med redskaberne i dette program og have et solidt kendskab til de mangeartede krav der stilles en moderne mode- og tekstilvirksomhed.

Når du søger om at deltage i programmet, kan du få eksperthjælp for op til 160.000 kroner. Ved godkendelse bliver du matchet med tre eksperter, hvoraf du vælger den du mener vil være det bedste match.

KONTAKT OS

Afdelinger i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
E-mail: sylab@ldcluster.com
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 B1, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: