Whocopied.me protects this content

Fremtidens Tekstilkrav

Giv dit brand et grønt come back

Danske brands inden for mode og tekstil får med projektet ”Fremtidens Tekstilkrav” et godt og bæredygtigt udgangspunkt for at få deres brand godt i gang igen efter Covid 19-udfordringerne.

Samtidig kan danske virksomheder få fordele i den globale konkurrence ved at komme forrest med at leve op til både nuværende og kommende krav fra både modeuger og salgsplatforme.

Helt konkret kan du som en del af programmet fremtidens tekstilkrav modtage op til 160.000 kroner til eksperthjælp.

Indsatsen for bæredygtighed bliver holistisk

Vi er nået ind i en ny fase af modebranchens grønne omstilling. En fase hvor grønne gloser og genanvendeligheds buzzwords ikke længere kan stå alene. Kunder og myndigheder kræver i stigende grad dokumentation for alle de bæredygtige påstande, og derfor vil de brands, der har styr på det, få en global konkurrencefordel.

Copenhagen Fashion Week vil blandt andet fra 2023 stille en række krav til de udstillende brands’ bæredygtighedsarbejde. Ligeledes forventes det, at store platforme som Zalando og ASOS allerede ved at skærpe kravene. Desuden vil der indenfor få år komme skærpet lovgivning fra EU, som kræver konkret handling fra alle mode-og tekstilbrands. Det vil stille store krav om dokumentation, for at design, produktion og efterfølgende håndtering er bæredygtig.

Kravene favner hele bæredygtighedsagendaen og vil altså have en holistisk tilgang og rumme krav om miljø, herunder kemi og klima, såvel som sociale forhold og arbejdstagerrettigheder.

Fra individuelle tiltag til samlet retning

Som en del af regeringens genstartspakke er der nedsat en taskforce af branche-relevante repræsentanter. Denne taskforce har i første omgang til opgave at lave et program, der kan hjælpe danske brands med at stå stærkere både hjemme og på eksportmarkederne og leve op til de mange bæredygtighedskrav.

Taskforcen anbefaler, at programmet skal baseres på Copenhagen Fashion Weeks bæredygtighedskrav, der er et robust og holistisk værktøj, som branchen kan samle sig om. Det forventes også, at dette værktøj kan være med til at påvirke andre lignende initiativer. Bl.a. har den største danske modemesse CIFF har allerede valgt at implementere de samme krav til 2023.

Med dét værktøj og program ”Fremtidens Tekstilkrav” kan danske virksomheder få en samlet bæredygtigheds-vurdering af deres virksomhed, et 360 graders tjek af dokumentationen OG en robust handlingsplan, der viser vejen mod en mere bæredygtig forretning.

Helt konkret kan der søges om eksperthjælp for op til 160.000 DKK. Samlet set er der afsat 8 mio. som skal uddeles til at opkvalificere danske mode- og tekstilvirksomheder på deres bæredygtighedsindsats i 2021.

Programmet er for alle, uanset hvor og hvordan man er på den bæredygtige rejse. Lifestyle & Design Cluster administrerer puljen, og vælger de virksomheder ud, der skønnes at have det største potentiale.

Læs mere om kriterier nedenfor.

De brands, som Lifestyle & Design Cluster vurderer til at have størst potentiale for at få udbytte af programmet, får udarbejdet en gap-analyse. Den identificerer de indsatser, den enkelte virksomhed skal satse på for at leve op til de krav, som Copenhagen Fashion Week har defineret.

Herefter udarbejder ekspert og virksomhed en handlingsplan og arbejder med definerede indsatsområder.

I første omgang er der fokus på, hvordan brands konstruktivt kan identificere og anvende relevante certificeringer og krav. Programmet vil ikke fokusere snævert på én ordning/certificering men i stedet fokusere på at hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan de kan benytte sig af certificeringer/mærkningsordninger.

Lukket for ansøgninger

Programmet er fyldt, og vi takker for alle ansøgninger.

Læs baggrundsanalysen for projektet her:

Betina Simonsen
Direktør
Tlf. 9616 6200
Mobil: 2936 0090
betina@ldcluster.com
 LinkedIn

Johanne Stenstrup
Projektmedarbejder, Cirkulær Økonomi
Mobil: 4021 2600
johanne@ldcluster.com
 LinkedIn

Programmets indhold

 1. Ansøgning: Interesserede virksomheder ansøger online. 10 virksomheder bliver godkendt før sommer. Der bliver to ansøgningsrunder i 2021.
 2. Godkendelse og match med ekspert: Det er altid vores intention at medtage de virksomheder, som har det største potentiale for at opnå et godt forløb og resultat. Efter godkendelse vil virksomhederne blive foreslået tre eksperter, som de vælger én af.
 3. Bæredygtigheds gap-analyse:  Ekspert og virksomheden udarbejder en gap-analyser på baggrund af CPHFW’s bæredygtighedskrav.
 4. Midtvejs-workshop: Workshop med virksomheder med de samme identificerede udfordringer.
 5. Handlingsplan: På baggrund af analyse og workshop udarbejder ekspert og virksomheden en handlingsplan for, hvordan virksomheden bliver mere bæredygtige på et bred udsnit af parametre fra CPHFW’s krav samt andre frameworks. Handlingsplanen skal både dokumentere, hvordan virksomheden gør reelle fremskridt, og hvilke tiltag de allerede gør.
 6. Arbejder med ét indsatsområde: Sammen med eksperten arbejdes på ét område i handlingsplanen, som kan forbedres inden for en kortere tidsramme.

Kriterier og tilmelding

For at ansøge skal du være en dansk SMV (Max 250 ansatte), som designer og producerer; mode, tekstiler, tilbehør, sko, sports-, fritids-  og arbejdstøj.

Derudover bliver du bedt om at udfylde en motiveret ansøgning, som bliver bedømt på følgende kriterier:

 • Motivation
 • Forandringspotentiale
 • Organisatorisk kapacitet og evne
 • Omstillingsambitioner

Du skal være i gang med bæredygtighedsarbejdet på en eller anden måde og have mulighed for at lægge en indsats i programmet. Det er vigtigt, at ønsket om deltagelse er forankret på ledelsesniveau.

Kan min virksomhed ansøge?

For at komme i betragtning til at deltage i dette program skal du indsende en ansøgning. Du skal også opfylde nogle kriterier, dem finder du herunder. Ifølge EU’s regler, skal følgende 2 kriterier dokumenteres/udfyldes/underskrives, før man som deltager kan modtage støtte:

ERKLÆRING OM STATUS SOM SMV 

Din virksomhed skal være i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV) med højst 250 medarbejdere OG en omsætning på max. 373,3 mio. kr. ELLER max. balance på 321,3 mio. kr.

Hvis din virksomhed ejer andre virksomheder eller I selv ejes af andre virksomheder, så skal I være opmærksom på, om I holder jer under grænsen for ansatte og omsætning/balance.

Samtidig skal virksomheden være en selvstændig SMV og må ikke indgå eller være ejet af en stor virksomhed.

”Fremtidens Tekstil krav” er for SMV’er med en etableret forretning – det betyder, at hvis du er en helt ung iværksætter eller start up, så er dette program ikke det rette tilbud.

ERKLÆRING OM DE MINIMIS-STØTTE 

Hver virksomhed kan modtage offentlig støtte på op til €200.000 i en periode på tre regnskabsår. Støtten kan have form af udbetaling af et beløb til virksomheden eller gratis eller delvis gratis ydelser, der kan omregnes til en kontantværdi. Al offentlig støtte er omfattet af statsstøttereglerne, dvs. EU-medfinansiering samt statslige og regionale udviklingsmidler.

Er du i tvivl om din virksomhed er en SMV eller opfylder kriterierne, så kontakt os.

Det er så ærgerligt at bruge tid på en ansøgning og så få et administrativt afslag.

Din ansøgning (og virksomheden) vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Motivation
 • Forandringspotentiale
 • Organisatorisk kapacitet og evne
 • Omstillingsambitioner

Taskforce og baggrund

Taskforcen bag ”Fremtidens Tekstilkrav” er etableret på baggrund af de otte genstartsteams, som regeringen nedsatte i august 2020.

Genstartteamet, der omhandlede mode og tekstil, kom med tre anbefalinger. Partnerskabet og det tilknyttede tilskudsprogram er resultatet af den ene af disse anbefalinger. Programmet skal fremme brands’  grønne omstilling og styrke deres internationale konkurrenceevne og eksport.

Læs mere om taskforcen her: 

Medlemmer i taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er:

 • Dorte Rye Olsen (formand), sustainability manager, Bestseller *
 • Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Textil
 • Nikolai Klausen, direktør, WEAR *
 • Nicolaj Reffstrup, adm. direktør, Ganni
 • Lena Trend Hansen, produktdirektør, Coze Aarhus
 • Rikke Baumgarten, kreativ direktør, Baum Und Pferdgarten *
 • Helle Nybo Holmberg, adm. direktør, Nybo Workwear *
 • John Vestergaard, adm. direktør, Egetæpper *
 • Else Skjold, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (DAK)
 • Poul-Erik Jørgensen, programleder, Via Design (VIA University College)
 • Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) *
 • Jannie Andersen, forhandlingssekretær, Industrigruppen Beklædning og Tekstil 3F *
 • Camilla Hjermind, kontorchef, Erhvervsstyrelsen *
 • Sophie Petersen, teamleder, Udenrigsministeriet
 • Anne Marie Zinck, specialkonsulent, Miljøministeriet
 • Kathrine Weicker, forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden
 • Anna Maria Sønderholm, udviklingschef, Erhvervshus Midtjylland
 • Mads Fibiger Rasmussen, CFO, Organic Basics
 • Frederikke Antonie Schmidt, CEO, Roccamore
 • Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster

Baggrundsanalyse

Som forberedelse til taskforcens arbejde og programmet her, har Lifestyle & Design Cluster udarbejdet dokumentation for at forklare metoden, rammeværktøjet og tankerne bag programmet. Denne kan læses her i en kort form.

Dokumentationen indeholder:

 • Baggrund for projektet og bevillingen
 • Branchens udfordringer og krav til branchen i dag
 • Analyse af Copenhagen Fashion Weeks krav
 • Uddybdende forklaring af program Fremtidens Tekstilkrav

Copenhagen Fashion Weeks krav

I begyndelsen af 2019 annoncerede Copenhagen Fashion Week (Herefter CPHFW) sin ambition om at overgå og udvikle sig til en banebrydende, bæredygtig begivenheds- og industriplatform med kapacitet til at fremme branchens bæredygtighedspotentiale. Strategien, som blev offentliggjort i januar 2020, adresserer, hvilke bæredygtighedskrav der skal træde i kraft for at deltage i Copenhagen Fashion Week fra 2023.

Kravene fastsætter, at mærker skal opnå en bestemt score for at være berettiget til at ansøge om et show eller præsentation på den officielle tidsplan for Copenhagen Fashion Week.

I det foreslåede program ønsker vi ikke at bruge kravssystemet som et pointsystem, men nærmere som en holistisk ramme der kan hjælpe virksomhederne med at vurdere deres bæredygtighedsindsats fra alle vinkler.

I 2021 annoncerede modemessen CIFF, at de ville implementere de samme krav.

Som en del af programmet Fremtidens Tekstilkrav udvælger vi et hold af dygtige og tekstilkyndige eksperter og konsulenter. Alle vil være opkvalificerede til at kunne arbejde specifikt med redskaberne i dette program og have et solidt kendskab til de mangeartede krav der stilles en moderne mode- og tekstilvirksomhed.

Når du søger om at deltage i programmet, kan du få eksperthjælp for op til 160.000 kroner. Ved godkendelse bliver du matchet med tre eksperter, hvoraf du vælger den du mener vil være det bedste match.

Eksperter:

56nb

Website: 56nb.dk

Kontakt: Mette Mikkelsen // 41111322 //  mm@56nb.dk

Beskrivelse: 56nb skaber forandringer og innovation i kommercielle, kulturelle og offentlige sammenhænge ved at bruge designfagets metoder og principper. Med dette som afsæt hjælper Mette Mikkelsen private og offentlige organisationer med at designe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser – på tværs af alle touchpoints.

Capung

Website: capung.dk

Kontakt: Irene Hvid // 50427850 // Irene@capung.dk

Beskrivelse: Vi hjælper virksomheder i gang, eller videre med den grønne omstilling. Med udgangspunkt i virksomhedens “Why”/”Purpose”, identificerer vi mulige tiltag vægtet i forhold til omkostninger kontra effekt. Efterfølgende laver vi en strategi for det fremtidige arbejde, herunder proces, milepæle og opfølgning. Vi udarbejder ærlig kommunikation og branding, som på elegant måde viser/fortæller om arbejdet virksomheden gør ifm. bæredygtighed, herunder CSR/ESG regnskaber, som kan bruges i årsregnskabet og øvrig kommunikation.

CIRCULAR MINDED

Website: circularminded.com

Kontakt: Helle Vittrup // 42958868 // hv@ditbrand.com

Beskrivelse: Vi er et netværk af bæredygtige eksperter, der rådgiver via bæredygtige forretningsmodeller og design thinking med fokus på ansvarlighed og forretningsforståelse. Vi kan hjælpe dig med:

 • Grøn forretningsudvikling
 • Certificering og Mærkningsordning
 • CSR og Bæredygtighedsrapportering
 • DNA
 • Branding og Kommunikation
 • 3D og Virtuelle Show Room.

Vi rådgiver om en bæredygtig fremtid.

Closed loop

Website: closed-loop.dk

Kontakt: Suzi Christoffersen // 53666766// sc@closed-loop.dk

Beskrivelse: Closed Loop er en rådgivende virksomhed, der hjælper mode- og livsstilsvirksomheder på rejsen imod en mere bæredygtig forretningsstrategi.

Compliance House*

* Anne Lyster (Compliance House) & Anne Katrine Blirup (Sustainacompany) vil indgå samarbejde i rådgivning af virksomheder

Website: compliance-house.com

Kontakt: Anna Lyster // 71705965 // anna@compliance-house.com

Beskrivelse: Rådgivning om “grøn” strategi og forretnings udvikling, kommunikation, CSR, CØ og risikostyring indenfor mode, møbler og livsstils produkter, med indgående kendskab til miljømærkninger og certificeringer som f.eks. GOTS, GRS, Svanen og EU blomsten. Desuden er vi også specialister indenfor kemikalie restriktioner, kvalitetssikring, audit programmer og leverandørstyring, som er en grundlæggende forudsætning for at arbejde strategisk med bæredygtighed.

Sustainacompany*

* Anne Lyster (Compliance House) & Anne Katrine Blirup (Sustainacompany) vil indgå samarbejde i rådgivning af virksomheder

Website: sustainawear.com

Kontakt: Anne Katrine Blirup // 24840735 // anne@sustainacompany.com

Beskrivelse: Jeg har arbejdet med praktisk implementering af CSR i mode- og livsstilsbranchen siden 2006 og har en grundlæggende forståelse for branchen og de udfordringer vi møder på rejsen mod en cirkulær forretningsmodel. Min tilgang som konsulent, er at gøre bæredygtighed så simpelt som muligt, således at virksomhederne ikke mister modet på rejsen. Samtidig giver jeg konkrete og velafprøvede værktøjer til at virksomhederne efterfølgende selv kan arbejde med de igangsatte tiltag.

Green Moves

Website: greenmoves.dk

Kontakt: Astrid Carl // 71794593 // astrid.carl@greenmoves.dk

Beskrivelse: Green Moves er specialister i cirkulær økonomi. Vi arbejder med værdikæder, ressourceoptimering, indkøb, produktudvikling og affald. Vi prioriterer et tæt samarbejde og skræddersyede løsninger.

In futurum

Website: infuturum.dk

Kontakt: Frederik Larsen // 22629828 // frederik@infuturum.dk

Beskrivelse: In futurum hjælper virksomheder ind i en mere bæredygtig fremtid. Ud fra en dyb forståelse af vores kunders behov, skaber vi løsninger der er målrettet den enkelt virksomhed.

Lendager

Website: lendager.com

Kontakt: Simon Graagaard og Ditte Lysgaard Vind // 30593294 // sg@lendager.com og dlv@lendager.com

Beskrivelse: Stiftet ud fra et ønske om at være med til at drive den bæredygtige omstilling i Danmark, inddrager Lendager TCW deres omfattende viden om cirkulær økonomi til at undersøge potentialer og udvikle strategier for organisationer, der ønsker at undersøge hvordan bæredygtighed bliver til en integreret del af deres forretning. Som konsulenter udarbejder de blandt andet analyser, strategier og workshops.

NIRAS

Website: www.niras.dk

Kontakt: Yana Ramsheva // 3078 7588 // RAMS@niras.dk og pamn@niras.dk

Beskrivelse: NIRAS er Danmarks tredje største rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi arbejder med alle aspekter af cirkulær økonomi hos virksomheder. Vi laver innovativ forretningsudvikling, analyser af miljø og økonomi samt teknisk rådgivning.

PlanMiljø

Website: planmiljoe.dk

Kontakt: YSteffen Trzepacz // 346762400 // st@planmiljoe.dk og bb@planmiljoe.dk

Beskrivelse: PlanMiljøs mål er, i samarbejde med vores kunder, at gøre bæredygtighed til en normal tilstand. Vores vision er at bæredygtig forretningsudvikling bliver en naturlig tilstand for alle vores samarbejdspartnere, som vækster på baggrund økonomisk, social og grøn udvikling.

Rambøll

Website: ramboll.com

Kontakt: Marie Førby // 51611903 // MARFO@ramboll.dk

Beskrivelse: Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed. Med vores unikke kombination af teknisk ekspertise og socioøkonomisk indsigt leverer vi varige strukturer, ressourceeffektive løsninger og socialt sammenhængende fællesskaber for i dag.

Rotundo

Website: rotundo.dk

Kontakt: Eva Guldmann og Mette Mørup // 25671676 // guldmann@rotundo.dk og moerup@rotundo.dk

Beskrivelse: Rotundo er specialiseret i rådgivning inden for cirkulær innovation og er stiftet af Eva Guldmann, der som én af de første i Danmark har en ph.d.-grad i cirkulær innovation.

Secondhand First

Website: secondhandfirst.dk

Kontakt: Tanja Gotthardsen // 26282684 // tanja@secondhandfirst.dk

Beskrivelse: Foruden afdækning af dokumentationsbehov i relation til certificeringer, rådgiver Secondhand First også om, hvordan disse må anvendes i virksomheders kommunikation, samt hvordan certificeringer kan være et aktiv ift. at holde sig indenfor Forbrugerombudsmandens retningslinjer for miljømarkedsføring.
I øvrigt også skolet i OECDs retningslinjer, UN Global Compact samt relateret EU-lovgivning, herunder kommende due diligence lovgivning,

Sourcing House

Website: sourcing-house.com

Kontakt: Silke Sønderstrup-Granquist // 27639908// silke@sourcing-house.com

Beskrivelse: Vi hjælper virksomheder med bæredygtig udvikling gennem håndgribelige løsninger og rådgivning målrettet den enkelte virksomhed. Fra strategi, certificeringer & materialer, til impact i værdikæden.

Tekstilrevolutionen

Website: tekstilrevolutionen.dk

Kontakt: Markus Hatting // 42436612 // markus@tekstilrevolutionen.dk

Beskrivelse: Tekstilrevolutionen er en tekstilpolitisk tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig tekstilindustri og -forbrug. Vi tror på at oplysning, dialog, inspiration og samskabelse er de værktøjer, der skal bruges for at nå derhen. Vi arbejder ud fra en impact-trekant, hvor vi har tre nøgleaktører for øje: Virksomheder, myndigheder og politikere og forbrugere.

Vugge til Vugge ApS

Website: vuggetilvugge.dk

Kontakt: Annette Hastrup // 24289369 // ah@vuggetilvugge.dk

Beskrivelse: Vi rådgiver om cirkulær økonomi i alle brancher. Vi er Cradle to Cradle assessor og udfører certificering. Vores rådgivning har skabt succes i Ege Carpets, KLS PurePrint m.fl. Se cases HER

Worldperfect

Website: worldperfect.dk

Kontakt: Søren Stochholm // 26195254 // soren@worldperfect.dk

Beskrivelse: Worldperfect er Danmarks første bæredygtighedsbureau. Vi har siden 2009 udelukkende arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi som forretningsområde. Alt vores arbejde starter med “The Why”.

Transition

Website: transition.nu

Kontakt: Alberte Laursen Rothenborg // 24839203 // alberte@transition.nu

Beskrivelse: Transition er et interdisciplinært konsulenthus, der arbejder på tværs af brancher, private virksomheder og offentlige institutioner i transitionen til det bæredygtige samfund.

Milestone Pro

Website: Milestone-pro.dk

Kontakt: Anders Chr. Haahr // 40278657 // ach@milestone-pro.dk

Beskrivelse: Vi garanterer, at I opnår markante resultater med cirkulær økonomi. Vi får i gennemsnit reduceret kundernes CO2-aftryk med ca. 45 % og øget deres omsætning med ca. 35 % på 2 år (jf. analyse af 8 projekter). Vi har de sidste 30 år faciliteret +500 virksomhedsprojekter inden for cirkulær økonomi, forretningsudvikling og ledelsessystemer, hvor vi har fået certificeret +100 virksomheder inden for bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Vi opfylder jeres ambitiøse projektmål samt sikrer, at projektet understøtter jeres strategi og skaber nye forretningsmuligheder for jer. Prøv os!

Disse virksomheder er blevet godkendt til at deltage i programmet Fremtidens Tekstilkrav, og er igang med programmet (efterår 2021)

mp Denmark A/S
Sebra Interiør ApS
Dear Denier ApS
Noa Noa
Kjellerup Væveri A/S
Mammut Hoffmann A/S
roccamore aps
MESSAGE A/S
Wood Wood
Storm Textil
Green Comfort A/S
Bruuns Bazaar A/S
Minimum A/S
Pleasant
Liewood A/S
Contrast Company A/S
hscph aps
Copenhagen Cartel ApS
Planet Nusa ApS
Underprotection
GripGrab ApS
Lene Bjerre Design A/S
Our Units Aps (Five Units & Plain Units)
Sisters Point
Repbasics IVS
Brands4Kids A/S
Brands of Scandinavia a/s
nordic basic wear A/S
Liiteguard ApS
LAKOR Soulwear
Nybo Workwear A/S
DAY ET A/S
Petit Crabe ApS
Soyaconcept a/s
Han Kjøbenhavn
laøhlé
YAB YUM CLOTHING CO. ApS
c/o VER de TERRE ApS
Munthe A/S
CD Company of Scandinavia A/S
by basics ApS
ELSK ApS
JUST FEMALE
Zo24
Day Birger et Mikkelsen
Sui Ava ApS
CHOPAR A/S
Uno image A/S
Coze Aarhus A/S
Rainbow Dough ApS (Soulland)

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 B1, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: