Whocopied.me protects this content

KONFERENCE: ER TRÆ- MØBELBRANCHEN MED PÅ DEN DIGITALE BØLGE?

Dansk træ- og møbelbranche kan vinde konkurrencefordele og opnå øget vækst ved at bruge de digitale muligheder til bedre produktion og øget salg – og til at sikre en plads i fremtiden.

Et digitalt univers, hvor kunder bevæger sig rundt, som var de figurer i computerspil?

Et besøg i en møbelforretning, mens kunden står hjemme i egen stue med Virtual Reality-briller på?

En produktionslinje der ved hjælp af data og kunstig intelligens forudsiger fejl og minimerer nedetid?

 

Det er et stykke fra den hverdag, som den traditionelle træ- og møbel-virksomhed, ser sig selv i. Men virtuelle teknologier rummer store muligheder for træ- og møbelbranchen og kan ikke alene øge eksporten af dansk design. De kan også understøtte, at vi sælger mere og samtidig producerer mindre – og dermed træder nærmere den cirkulære omstilling. 

Det er en udvikling, der kun vil tage fart i de kommende år, og derfor var disse temaer i fokus, da Lifestyle & Design Cluster i samarbejde med Træfonden og Træets Uddannelses- og Udviklingsfond afviklede konferencen Digitalisering i Træ- og Møbel-branchen d. 22. september på Via Design & Business, VIA University College i Herning. 

 

Godt 100 deltagere fra træ- og møbelbranchen var samlet, da vi afviklede konferencen. Formålet var at give aktørerne i branchen et indblik i de muligheder, der ligger i at bringe mere digitalisering ind i den traditionelt meget håndværksmæssige branche. 

Til at belyse dette var inviteret en stribe talere med praktisk erfaring og succeser. 

Læs om hver enkelt oplæg:

Læs om hver enkelt paneldebat:

Digitalisering og Industri 4.0 i træindustrien

v. Stefan Lageri-Schmidt Jensen, Managing Director at OptiPeople

 

OptiPeople udbyder løsninger, hvor de fleste former for data kan samles i én platform og omsættes til at optimere eller effektivisere produktionen, energiforbrug og til mere avanceret machine learning. 

Han nævnte de fire spørgsmål, som alle virksomheder bør stille sig selv: 

 • Hvilke data har vi og vores kunder brug for? 
 • Hvad er energiforbrug i CO2 per produkt? 
 • Har vi opnået optimal maskin– og proces-effektivtiet/-kvalitet? 
 • Hvilke produkter tjener vi flest penge på? 

OptiPeople har hjulpet mange virksomheder inden for træ- og møbelbranchen, hvor data har vist sig at føre til helt andre bud på løsninger, end virksomhederne havde forudset. OptiPeople har oplevet kunder, der eksempelvis har opnået 50 % færre servicetimer ved at planlægge produktion og serviceintervaller baseret på data. 

Stefan Lageri-Schmidt Jensens bedste bud var at starte et sted i det små. Der er i mange tilfælde ikke behov for store forkromede planer. Et møde, en teknisk afklaring og så opstart. 

Han understregede desuden, at man som medarbejder ikke behøver at være bekymret for digitalisering, da erfaringen viser, at automatisering og digitalisering skaber flere jobs. 

Digitaliseringsrejsen

v. Thomas Biehl, CEO & Partner i Nicholaisen A/S og Kenneth Bech Sørensen fra Nicholaisen A/S

 

Nicholaisen A/S er inde i en meget spændende udvikling og vækst og beskæftiger sig i dag med fire forretningsområder: Innovation og effektivisering, maskiner og anlæg, projektledelse samt service.  

Project Manager Kenneth Bech Sørensen påpegede, at det er vigtigt for virksomhederne at være bevidste om, hvorvidt de er i færd med at sætte en proces i gang, der enten er et snævert ”Quick-Win” eller en strategisk indsats. 

Nicholaisens arbejdsmetode er tredelt: 

 • Forstå udgangspunkter gennem data 
 • Skab grundlag for forandring 
 • Skab forandring 

Et andet eksempel omfattede en hel proces, hvor data Finadokumenterede, at det var én flaskehals i hele processen, der kostede virksomheden produktionstid. 

Digitaliseret produktion handler meget om automatisering – og det kræver strukturerede og rensede data og maskiner, der kan forstå dem. 

Panel af cases bestående af  KVIK, Nicholaisen, Skovby samt OptiPeople delte deres erfaring fra at have implementeret måling og registrering af produktiviteten.

 

Stefan Lindell, Kvik har brugt OptiPeople til at gennemgå deres produktions-data, da Kvik ikke fandt, dem de havde valide. 

Økonomichef  Christian Lundgaard Petersen, Skovby Møbelfabrik: Vi har både nye gamle maskiner, og vi har tidligere brugt nogle meget store excel-regneark til at behandle data. 

Project Manager Kenneth Bech Sørensen, Nicholaisen finder, at branchen halter en del bagefter eksempelvis metalindustrien, når det drejer sig om digitalisering. Der er stor forskel på det mindset, som de fleste har i det private og i andre industrier som, hvor CNC-maskiner og robotter er mere udbredte. 

– I forhold til mange andre landes produktionsapparater har vi i Danmark ikke samme tradition for at samle data. Vi har baseret meget af vores produktion på tillid og ikke haft det behov for kontrol, som andre lande har tradition for, sagde han. 

Det betyder, at vi blandt andet i træ- og møbelbranchen ikke har tradition for at samle data og derfor ikke har så mange tilgængelige. 

Han nævnte også at mange data tidligere bare var ”nice to have”. Men når det eksempelvis bliver fem gange dyrere at lade gaffeltrucks op, bliver det pludselig temmelig vigtigt. Derfor har Nicholaisen det sidste halve år oplevet en væsentligt større interesse for dataopssamling og optimering.  

Digital Transformation i Træ- og Møbelbranchen fra ledelsesstolen

v. Jens Bach Mortensen, administrerende direktør i KVIST Industries

 

Jens Bach Mortensen er administrerende direktør i KVIST Industries – en af de største leverandører til bl.a. den danske og internationale møbelindustri.  

– Vi er en sjov virksomhed. Vi er en produktionsvirksomhed men har ingen produkter at sælge, så man kan naturligvis spørge, om der er nogen grund til at måle, sagde han. Udviklingen og innovationen ligger nemlig hos møbelproducenterne, der dermed styrer udviklingen. 

 

Og innovationen er både mere ustabil kompleks og samtidig mere tvetydig, så det stiller store krav til KVIST Industries at forudse en udvikling, der også fortsat kører hurtigere. 

Jens Bach Mortensen slog dog fast, at netop data og analyseværktøjer langt hurtigere kan skabe grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. 

Samtidig finder han det vigtigt at erkende, at der kan være kløfter mellem de muligheder, som digitaliseringen giver og noget af det produktionsapparat, der kan have adskillige årtier på bagen.  

 

KVIST Industries arbejder med fem elementer i deres beslutningsproces/forretningsudvikling: 

 • Craftmanship
 • Creation
 • Quick-ship
 • Academy
 • Compliance 

Teknologi som katalysator for nye forretningsmodeller

v.  Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster

 

Virtuelle teknologier kan øge eksporten af dansk design. De kan også understøtte, at vi sælger mere og producerer mindre. Hurtig vækstende teknologier giver adgang til brugere og partnerskaber på helt nye måder og vil forandre vores måde at kommunikere, handle, designe og producere på 

Heidi Svane indledte med at fortælle om den udvikling, som Covid 19-pandemien fik sat i gang med en stribe projekter med brug af blockchain, Augmented Reality og Virtual Reality. 

Her samlede virksomheder og vidensinstitutioner i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster viden og erfaring om teknologier, der blandt andet bruger elementer fra spiluniverset. De har måske nok i første omgang størst anvendelse i afsætningsleddet, men kan i høj grad også bruges helt inde i virksomhedernes maskinrum. 

Projekterne åbnede desuden for et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem virksomheder i forhold til at forstå og udvikle mulighederne i de nye teknologier. Projektet mundede ud i 11 nye forretningsmodeller. 

Heidi Svane opfordrede virksomhederne til at tage mulighederne ind, da de åbner indlysende effektiviseringsmuligheder, som eksempelvis betyder: 

 • Større salg – ved mindre produktion 
 • Større eksport 
 • Øget kunderelation 
 • Nedbringelse af returrater 

Fakta om digitalisering 

 • Analyser fra Google viser, at 66% i købsfasen gerne ville kunne ”se” møblerne i deres stue. 
 • Deloite har beregnet, at returraterne kan nedbringes med 30%, 
 • Den online salgsplatform Shopify har en konverteringsrater på 54%. 

Panel om praktiske erfaringer med alt fra 3D-modeller, digital afsætning og nye teknologier i anvendelse i møbelbranchen

Paneldiskussion med Jens Jermin, TAKT, Stefan Darnett Loges, FRITZ Hansen, Morten Lind, Innovation Living og Hanne Bang Vorre, JYSK

 

Marketingdirektør og medstifter af TAKT Jens Jermin, fortalte om deres rejse fra at være tre til 20 ansatte. TAKT er 100% digital og sælger kun online. Baggrunden for den strategi var at kunne skalere til vækst ved blandt andet let at kunne eksportere, hvilket i dag sker til 21 markeder. 

TAKT har desuden forsøgt at give kunderne en tættere oplevelse af møblerne ved at bruge Augmented Reality, så kunderne er mere sikre på produktet, før de køber det. Desuden er det vigtigt for virksomheden at fortsætte dialogen med kunderne også efter køb, hvor det er samme person, som køberne møder efterfølgende. 

 

Digital marketingchef Stefan Darnett Loges, FRITZ Hansen lader kunderne selv sammensætte deres møbler, hvilket betyder, at de har mere end 200 millioner kombinationsmuligheder. 

Det har været en lang proces at digitalisere alle komponenter, så de kan indgå i kundernes valg. 

Samtidig med digitaliseringen har det også været vigtigt for Fritz Hansen af bevare fornemmelsen af sjæl og passion. 

 

CCO Morten Lind fra Innovation Living delte virksomhedens erfaringer fra anvendelse af digitale værktøjer og nye teknologier. Virksomheden har 1500 forhandlere af deres sovesofaer, og er meget afhængig af forhandlerne. Det er samtidig vigtigt at sikre, at kunderne får samme oplevelse af produktet uanset, hvor de eksponeres for dem. 

 

Direktør for e-business og omnichannel Hanne Bang Vorre fra JYSK delte erfaringer om digital transformation i afsætningskanaler, og hvad der er blevet den nye normal efter en tid med COVID-19, hvor de digitale og de traditionelle salgskanaler spiller godt sammen. 

 

JYSK har tre vigtige touch points: 

 • butikkerne 
 • webshops i mange lande 
 • og kundeservice 

Digital transformation fra ledelses- og bestyrelsesstolen

v. Majken Pape adm. Direktør i Unoliving

 

Majken Pape er adm. Direktør i UnoLiving og varetager derudover forskellige bestyrelsesposter og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i Holmris B8, Imerco Holding samt Skovby Møbelfabrik. På konferencen satte hun ord på, hvordan bestyrelsen og ledelsen bedst muligt hjælper virksomheder videre på den digitale rejse.  

Majken Pape understregede, at det er vigtigt at forstår forretningen, herunder hvad der bør digitaliseres, og hvad der ikke bør. 

Digitalisering kan være et strategisk supervåben, fortalte Majken Pape om handelsplatformen, der har 24.000 aktive varenumre og omkring 80 leverandører. 

Der er et stort data-flow, da alle køb generer ordrer til leverandørerne. 

Desuden skal kunderne opleve at det er let at komme i kontakt med kundeservice – en opgave som Unoliving fortsat arbejder på at forbedre. 

Majken Pape ser ledelse i fem step: 

 • Forstå forretningen  
 • Kend den digitale spilleplads 
 • Sikr værktøjskassen 
 • Tegn det digitale roadmap 
 • Sæt strøm til og følg op 

Hun advarede mod at springe på de smarte løsninger, som det kan være nemt at lade sig friste af. 

– Man skal forstå forretningen først og fremmest, sagde hun. 

Mulighederne ved Blockchain – sporbarhed og transparens

v. Jan Damsgaard, Professor på Institut for Digitalisering, CBS

 

Jan Damsgaard ser det som absolut nødvendigt for brands at kunne tilbyde sporbarhed, så kunder kan være sikre på autenticiteten af det, de køber. 

Med blockchain kan et møbel eksempelvis følges hele vejen tilbage til skoven, så kunden kan være sikker på, at det er bæredygtigt, og derudover få et overblik over produktets klimaaftryk.  

Sporbarheden kan også bruges til en storytelling om det enkelte produkt, så danske designere kan blive honoreret for at lave deres fantastiske gode designs. Samtidig kan blockchain understøtte logistik og distribution, sagde han. Blockchain er en spændende og veletableret teknologi, så det er ikke noget, man skal vente på.  Det kan tage tid at lære at bruge teknologien, men hvis man øver sig over de næste år, kan man måske opnå en konkurrencefordel, for på et tidspunkt bliver det et ”must”. 

Jan Damsgaard tror ikke, at man fremadrettet overhovedet får lov at være en spiller på markedet, medmindre man meget omhyggeligt kan gøre rede for autenticiteten af ens produkter – af dens sporbarhed, herkomst og ikke mindst dens klimaaftryk. 

-Jeg tror slet ikke, at forbrugere vil være villige til at købe produkter, medmindre de kan afgøre produktets ægthed, sagde han. 

Panel om sporbarhed og ny teknologi, der skaber nye forretningsmodeller, cirkulære løsninger samt udfordrer kopivarer

Repræsentanter fra Wehlers, Spoor og FSC

 

Direktør for Strategi & Udvikling, Loa Dalgaard Worm fortalte om FSC-systemet, der gennem 30 år har udviklet sig, så der i dag er omkring 100.000 virksomheder, der arbejder med certificeret træ. 

I starten baserede certificeringen sig i høj grad på tillid blandt de forholdsvist få deltagende virksomheder, Men med mere end 100.000 involverede virksomheder i dag, er sporbarhed en nøgle til at sikre, at de FSC-mærkede produkter rent faktisk er autentiske, og FSC har faktisk arbejdet med blockchain siden 2013. 

– Lige nu oplever vi, at virksomheder står i kø for at være med, sagde hun. 

En udfordring er dog, at mange sidder tungt på egne data og af konkurrencehensyn ikke ønsker at give dem videre. Samtidig mangler der standarder for de forskellige typer af data. Loa Dalgaard Worms opfordring var, at virksomheder skal bruge industristandarder i stedet for at opfinde egne. 

Ligeledes er der ikke fuldt enighed om beregning af klimaaftryk. Det betyder blandt andet, at møbler med lang levetid ikke scorer så højt på den konto, som de måske burde i et klimaregnskab. 

 

Business Development Director, Birgitte Holgaard Lander fra Spoor ser data som en absolut forudsætning for sporbarhed. Hun fortalte om, hvordan virksomheden sikrer, at skind kan spores helt tilbage til de enkelte dyr. Gennem et tæt samarbejde med landbruget, underleverandører og eksempelvis sko-producenter ønsker Spoor at kommercialisere data samtidig med, at de leverer dokumentation.  

For øjeblikket arbejder Spoor sammen med Fredericia Furniture, der ønsker at kunne source så ansvarligt som muligt og er i en proces med træffe de rigtige langsigtede beslutninger. Men også her er det en udfordring at kunne finde data af tilstrækkelig høj kvalitet, som samtidig kan bruges flere systemer. 

Stifter og direktør Henrik Holm fra Wehlers fortalte om virksomheden, der producerer møbler af både engangsfustager og plastik samlet op fra havene. Blockchain og sporbarhed gør det muligt at spore de materialer, som stolene består af, tilbage til det hav hvor de er samlet op. Møblerne er forsynet med en chip, som gør, at kunderne kan se dens historie frem til, at de købte den. Men også herefter vil historien kunne gå videre, hvis det sælges videre, så den næste køber får historien med. 

Henrik Holm fortalte desuden, at Wehlers tjener lige så mange penge på gensalg af møbler, som på nye. 

Design af fremtidens teknologier Quantum computere & AI sætter turbo på konkurrencekraften

v. Line Christa Amanda Sørensen, Trifork

Overgangen mellem fremtidens teknologi og nutidens muligheder er glidende. Med nye muligheder i AI og kvanteteknologi kan branchen allerede i dag tage hul på en ny rejse omkring data, design og optimering i stor skala. Hun fortalte om, hvordan virksomheder kan arbejde med den nye teknologi, og hvordan kan man kan bruge ny teknologi til at tiltrække og fastholde medarbejdere i branchen. 

Som afrunding på dagen diskuterede deltagerne hvordan branchen uddanner unge mennesker til den nye virkelighed, så den ikke taber konkurrencekraft. 

PROGRAM

 • 09.30:  Ankomst og kaffe
 • 10.00: Velkomst v. Lifestyle & Design Cluster
 • 10.10: Dagens program og facillitering v. Morten Resen, TV-vært og Founder af GoLittle
 • 10.20: Digitalisering og industri 4.0 i træindustrien v. Stefan Lageri-Schmidt Jensen, Managing Director at OptiPeople

Hvordan reducerer vi afbrydelser i produktionen med 41%? Hvordan sparer man 50% af tid til vedligehold? Hvordan får man klimaneutral produktion? Industri 4.0 er at virksomheder forbinder maskiner, enheder og teknologier gennem data. I industri 5.0 tilføjes det menneskelige element, og særligt her har Optipeople fokus på at fusionere teknologi og data med menneskeligt input gennem brugerflader og teknologier. Vi kigger i dette oplæg nærmere på den transformation, branchen står midt i, og hvilke barrierer og muligheder der skal overkommes.

 • 10.35: Digitaliseringsrejsen v. Thomas Biehl, CEO & Partner i Nicholaisen A/S

Nicholaisen A/S er inde i en meget spændende udvikling og vækst og beskæftiger sig i dag med fire forretningsområder: Innovation og effektivisering, maskiner og anlæg, projektledelse samt service. De vil fortælle om den rejse, som det er at arbejde målrettet med digitalisering, og hvilke gevinster det medfører.

 • 10.45: Panel af cases bestående af KVIK, Nicholaisen, Skovby samt OptiPeople  deler deres erfaring fra at have implementeret måling og registrering af produktiviteten.
 • 11.10: Diskussion af de to oplæg ved bordene og refleksioner – alle input samles til opfølgning
 • 11.40: Digital Transformation i Træ- og Møbelbranchen fra ledelsesstolen v. Jens Bach Mortensen

Jens Bach Mortensen er administrerende direktør i KVIST Industries. KVIST Industries er en af de største leverandører til bl.a. den danske møbelindustri. Det forpligter til altid at være klar til kundens efterspørgsel, finde de mest effektive måder at producere på samt sikre en agil og leveringsdygtig forsyningskæde. Digitalisering kan understøtte flere af disse indsatser, men digital transformation starter i ledelsen, og herfra skal der prioriteres hårdt på ressourcer, økonomi og investering. Vi ser frem til at høre, hvordan KVIST Industries ser digitalisering. Hvor skal ledelsen være risikovillig? Hvilke gevinster ser man frem til, og hvor ser man det største potentiale? Samt hvordan prioriterer ledelsen, når så mange andre store emner presser ledelsesdagsorden.

 • 12:00: Frokost og netværk
 • 12.45: Teknologi som katalysator for nye forretningsmodeller v.  Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster

Virtuelle teknologier kan øge eksporten af dansk design. De kan også understøtte, at vi sælger mere og producerer mindre. Virtuelle teknologier dækker over begreber som Virtual reality, Mixed Reality, Augmentet reality og det helt nye Metaverset. Det er hurtig vækstende teknologier, som giver adgang til brugere og partnerskaber på helt nye måder og vil forandre vores måde at kommunikere, handle, designe og producere på.

 • 13.05: Panel om praktiske erfaringer med alt fra 3D modeller, digital afsætning og nye teknologier i anvendelse i møbelbranchen.

TAKT fortæller deler deres erfaringer med 3D modeller, virtuelle teknologier, samt hvordan de skaber værdi direkte mod slutbrugere og på digitale platforme. Fritz Hansen fortæller om erfaringer fra 200 mio. unikke konfigurationer og data, som skal berige ikke kun en hjemmeside og PIM system, men hvordan en konfigurator skal imødekomme kundens behov. Innovation Living vil dele deres erfaringer fra anvendelse af digitale værktøjer og nye teknologier til at skabe relationer til brugerne, opnå nye indsigter og anvende det længere ind i forretningen og forretningsmodeller. JYSK deler deres erfaringer om digital transformation i afsætningskanaler og deler, hvad der er blevet den nye normal efter en tid med COVID-19.

 • 13.40: Diskussion af de to oplæg ved bordene og refleksioner
 • 14:00 Digital transformation fra ledelse- og bestyrelsesstolen v. Majken Pape adm. Direktør i Unoliving.

Majken Pape er adm. Direktør i UnoLiving og varetager derudover forskellige bestyrelsesposter og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i Holmris B8, Imerco Holding samt Skovby Møbelfabrik. På konferencen sætter hun ord på, hvordan bestyrelsen og ledelsen bedst muligt hjælper virksomheder videre på den digitale rejse. Hvilke muligheder og udfordringer har hun fra bestyrelsesstolen hjulpet med at overkomme? Hvilke digitale sejre, har hun især oplevet, hjælper virksomheder til nye forretningsmuligheder og styrket konkurrenceevne?

 • 14.20: Blockchain – sporbarhed og transparens. Hvad er mulighederne v. Jan Damsgaard, professor på Institut for Digitalisering, CBS
 • 14.30: Panel af virksomhedscases fortæller, hvordan sporbarhed og ny teknologi skaber nye forretningsmodeller, cirkulære løsninger samt udfordrer kopivarer. Hør brands fortælle: Wehlers lancerede i foråret en af Danmarks første sporbare stole. Spoor fortælleR om sporbart læder.  FSC fortæller om test af, hvordan blockchain kan understøtte bæredygtig skovbrug.
 • 15.00: Kaffe
 • 15.15: Design af fremtidens teknologier Quantum computere & AI sætter turbo på konkurrencekraften v/Line Christa Amanda Sørensen, Trifork

Overgangen mellem fremtidens teknologi og nutidens muligheder er glidende. Med nye muligheder i AI og kvanteteknologi kan branchen allerede i dag tage hul på en ny rejse omkring data, design og optimering i stor skala. Men hvordan arbejder man med radikal ny teknologi? Hvilke muligheder giver nye teknologier i en forretning, hvor fysiske produkter er kernen? Og hvordan kan man bruge ny teknologi til at tiltrække og fastholde medarbejdere i branchen?

 • 15.40: Diskussion ved bordene ang. Uddannelse og næste skridt: hvordan uddanner vi vores unge mennesker til den nye virkelighed, så vi ikke taber konkurrencekraft? Kan branchen allerede sætte gang i projekter, der forbedrer mulighederne? Hvem kan finansiere og understøtte?
 • 16.20: Afrunding og opsamling
 • 16.30: Tak for i dag

 

I diskussionen deltager repræsentanter fra bl.a. Snedkernes Uddannelser, Roskilde Tekniske Skole og Herningsholm

Vi ser frem til en inspirerende dag med oplæg, gode eksempler fra branchen og tid til samtaler og refleksioner. Derfor er vi glade for opbakningen og de mange tilmeldinger, som allerede nu viser en bred vifte af danske virksomheder fra branchen:

 • Dahl & Juul – Interiør ApS
 • Højer Møbler A/S
 • Design Rocket
 • NEXT Uddannelse København
 • Innovation Living A/S
 • By Klipklap ApS
 • HabiWe ApS
 • Furnimade ApS
 • TAKT
 • Warm Nordic
 • Acupanels
 • Deloitte
 • Kvist A/S
 • SPOOR
 • Kemp & Kjær
 • F&H Group A/S
 • Elab
 • Svanel
 • Skovby Møbelfabrik
 • Core One A/S
 • Bout ApS
 • Roskilde Universitet
 • 4greenArchitecture
 • Unique Furniture
 • Keflico
 • Ro Collection
 • Kvist Industries A/S
 • VIA University College
 • EDLA studio
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Montana Furniture A/S
 • Agern furniture
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Fredericia Furniture A/S
 • Morten Georgsen Signture ApS
 • Snedkernes Uddannelser
 • Viden om data
 • Acadon AG
 • Brink Møbler
 • Herningsholm Erhvervsskole
 • Kvist Industries
 • MiCollect ApS

For flere oplysninger eller spørgsmål kontakt

Heidi Svane
Head of Digital
Mobil: 2074 7683
heidi@ldcluster.com

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com