Whocopied.me protects this content
Anker Cases: Den Cirkulære økonomi Har Givet Os Ideer Til At Nytænke Materialer Og Derved Reducere CO2 Udledningen Med Op Mod 20%

Anker Cases: Den cirkulære økonomi har givet os ideer til at nytænke materialer og derved reducere CO2 udledningen med op mod 20%

For Anker Cases har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business– Fokuseret Værdikædesamarbejde været en anledning til at nytænke den klassiske flightcase til fordel for både miljø og arbejdsmiljø.

Om at få den gode idé

Hvordan ændrer man på et klassisk produkt, som har fungeret godt i rigtig mange år? For Anker Cases var det altafgørende at bibeholde holdbarhed og styrke i flightcasen. Produktet er beregnet til at beskytte følsomt musikudstyr ved transport, og er derfor robust og også meget tungt. Levetiden ude hos kunderne er op til 25 år. I den tid bliver kassen transporteret et utal af gange, både på landevej og med fly. Vores overvejelser gik derfor først og fremmest på, hvordan vi kunne gøre kassen mere miljøvenlig i brugsperioden ved at gøre den lettere. Både materialer og konstruktion var under overvejelse, og idéerne blev fremlagt for udvalgte kunder og evalueret undervejs.

Det at arbejde med andre materialer gør det nødvendigt at finde nye leverandører. Men Anker Cases ønsker mere end blot leverandører. Virksomheden har brug for samarbejdspartnere med viden om genanvendelse af plast, fremstilling af de specialkonstruerede Astroboards og alternativ kemi.

“Forløbet med cirkulær økonomi har været en øjenåbner på mange fronter”

Det er et spørgsmål om at fremtidssikre virksomheden og ruste sig til fremtidens skærpede miljøkrav.

Om at gå fra idé til afprøvning

Anker Cases har, i samarbejde med en kunde, lavet flightcasen på billedet i Astroboard – plader i genanvendt plast. Et lignende samarbejde med flere kunder skal teste flightcasens holdbarhed samt fordele og ulemper i håndteringen og brug af kassen.

”Arbejdet med alternative materialer i flightcase produktionen har smittet af på andre dele af produktionen, hvor vi står overfor et samarbejde med Upcycling Scandinavia om brug af deres Everlife plader som alternativ til MDF, som i dag fylder meget i vores produktion”, siger Jens Hvass.

Om at omstille forretningen til de nye koncepter

På grund af flightcasens lange levetid, er det for tidligt at konkludere noget fra afprøvningerne.

Produktionsmæssigt tager det lidt længere tid at lave en kasse i Astroboard end krydsfinerplader.

Isætning af nitter, som er en stor del af produktionen af flightcase, tager længere tid grundet den manglende masse, en celle konstruktion har ift. en fast plade.

Ligesom der skal limes, hvilket ikke er nødvendigt ved krydsfinerplader, men en af fordelen ved flightcase til pedal board er vægtbesparelsen – den er 20-25% lettere end ved brug af krydsfinerplader. 

Projektet har givet anledning til at Anker Cases har ændret deres måde at tænke udvikling af fremtidige produkter.

“Arbejdet med alternative materialer i flightcase produktionen har smittet af på andre dele af produktionen”

Om strategi, ledelse og medarbejdere

Anker Cases er en mindre virksomhed med en meget flad organisationsstruktur. Håndværket er i centrum for produktionen, hvor der ofte laves prototyper på baggrund af specifikke kundeønsker. Det ligger dybt i virksomhedens DNA at navigere fleksibelt mellem de meget forskellige ordrer. Udvikling foregår som oftest i form af sparring, og alle medarbejdere har derfor været involveret på den ene eller anden måde i projektet og i innovationsprocessen. I processen med at skræddersy specifikke kundeønsker, er det ikke usædvanligt at Anker Cases har brug for at undersøge alternative metoder eller materialer. Forskellen denne gang er et ekstra fokuspunkt, nemlig det miljømæssige, som gør at flere nye leverandører er blevet involveret i processen.

For ejer og direktør Jens Hvass er der ingen tvivl om at ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi vil blive inkorporeret i virksomhedens strategi og forretningsmodel fremover.

Om markedstørrelse, -adgang og brand

Jens Hvass tror på at der er et marked for miljøvenlige produkter, og at innovation og løbende videreudvikling kan øge virksomhedens markedsandele med 30% inden år 2020. Det er vigtigt for Anker Cases at fremstå autentisk og agere ansvarligt, hvorfor der også vil blive lagt mere vægt på disse kvaliteter i markedsføringen fremover.

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business

Samarbejdet med konsulenterne har været en ideel måde at samarbejde om et svært og stort emne som cirkulær økonomi.

Emnets omfang kan være svært at koge ned til noget brugbart og konkret – det var bestemt ikke lykkedes at fastholde fokus på de ’gode mål’ i en travl hverdag i en produktionsvirksomhed uden en løbende dialog med konsulenterne. Forløbet og samarbejdet med konsulenterne har fungeret som en rød tråd for Anker Cases ønske om at arbejde mere bæredygtigt.

Den værdi, der er skabt i samarbejdet, har været en langsigtet strategi med nedslag i konkrete produkter, som vi har testet i produktionen – herunder afprøvning af nye materialer til flightcase produktionen.

Virksomheden er blevet mere skarp på de ideer vi allerede arbejdede på, og hvilken betydning gennemførelsen vil få, i en mere langsigtet samfundsøkonomisk sammenhæng.

Markedsføringsmæssigt vil det på den lange bane, være en fordel at vi er på forkant med den cirkulære økonomi, så vi har produkterne den dag de vil blive efterspurgt.

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business

Fra at beslutte at gøre flightcasene lettere, og derved spare på CO2 udledningen og til her hvor vi er i projektet i dag, er vi kommet et stort miljømæssigt skridt videre. På sigt er det planen at genbrugsplasten så vidt muligt skal kobles sammen med projekter om oprensning af plastik fra havene, og genbrug af dette. Det lette balsatræ fra østen skal på sigt måske erstattes af lokalt dyrket hamp, hvilket vil bidrage yderligere til CO2 besparelser. Virksomheden har udover brug af alternative materialer i produktionen været i en proces, hvor lak, lim og maling udskiftes med mere miljørigtige alternativer hvor muligt.

Om det videre arbejde

Principperne i CØ er allerede en naturlig del af tankesættet i Anker Cases.

Vi er fokuserede på at udfordre materialer og kemi i virksomheden og har en reel interesse i at implementere CØ principper i så høj grad som muligt i nærmeste fremtid.

“Vi har oplevet et positivt samarbejde med konsulent-teamet. Vi har fra start haft en god indbyrdes forståelse for hhv. den akademiske tilgang og den mere pragmatisk orienterede tilgang en lille snedker-virksomhed har”

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com