Whocopied.me protects this content
Meissner + Sigh:  Bygherrerådgivning Som Nøgle Til Omstilling Af Byggeriet Til Cirkulær økonomi

Meissner + Sigh: Bygherrerådgivning som nøgle til omstilling af byggeriet til cirkulær økonomi

En af barriererne for en omstilling af byggeriet til cirkulær økonomi er mangel på viden om, hvilke muligheder det rummer, og hvordan de gribes. I Rethink Business har arkitektfirmaet Meissner + Sigh derfor kørt sig i stilling til en ny nøglerolle som specialrådgiver inden for cirkulært byggeri.

Meissner + Sigh er et mindre arkitektfirma i Skive, som er drevet i kompagniskab mellem Marcus Meissner og Dorte Sigh. De er i øjeblikket engageret som bygherrerådgiver for Skive Kommune på et byggeprojekt med boliger for borgere med autisme. Disse boliger ønsker Skive kommune at opføre efter cirkulære principper. Det er således en anledning for Meissner + Sigh til at udvikle dette som en ny specialisering i deres forretning. Formålet med at deltage i Rethink Businessvar at blive klædt på til denne nye rolle.

CØ Inspirationstur

Den bedste måde at blive det på, er at tage ud og se hvad andre allerede har lavet. Startpunktet for Meissner + Sighs specialisering var derfor at besøge en række af de byggerier i Danmark hvor cirkulære løsninger er realiseret, og tale med nogle af de aktører, som er gået forrest i omstillingen, bl.a. arkitekthusene 3XN/GXN og Lendager Group. Derefter tog de på en inspirationstur til Tyskland og Holland, hvor nogle af de mest gennemførte cirkulære byggerier findes, bl.a. rådhuset i den hollandske by Venlo som ses nedenfor.

CØ Inspirationskatalog

De opsamlede erfaringer og indtryk fra turene er efterfølgende blevet samlet og bearbejdet i et inspirationkatalogfor cirkulært byggeri – som på den ene side skal vise bygherrer, hvad cirkulært byggeri vil sige I praksis, – og samtidig udgøre videngrundlaget for Meissner + Sighs specialrådgivning i cirkulært byggeri.

Udover i tekst og billeder at præsentere de forskellige byggerier som blev besøgt, består kataloget af en række afsnit om de grundlæggende principper i cirkulær økonomi, og hvordan de kan realiseres i byggeriet. Der er således en gennemgang af de forskellige måder, man kan gå til opgaven på – hhv. med:

  • Livscyklusanalyse
  • Bæredygtighedscertificering
  • Cradle to Cradle
  • Cirkulære forretningsmodeller

Og derefter en gennemgang af de enkelte elementer som er I spil – struktureret efter følgende 4 overordnede temaer:

  • Materialer og bygningsdele
  • Miljø og klima
  • Social og sundhed
  • Økonomi

“Vi har fået blod på tanden. Cirkulær Økonomi giver i den grad mening i vores arbejde. Vi er allerede i dialog med flere bygherre om at udfolde dimensionen yderligere”

Roadmap for første projekt

Som afslutning på projektet blev der udarbejdet et udkast til roadmap for Skive Kommunes kommende autismeboligprojekt. I roadmap blev den cirkulære økonomi udfoldet i temaer, og der blev sat målsætninger til hvert tema.

Overskriften for arbejdet er Det Ressiliente Hus, hvor følgende temaer vil være i spil:

– Energi: Skives ambitiøse energipolitik er en integreret del af konceptet.
Dette stiller krav til lys og isoleringsforhold, samt at bygningen er drevet med ved­varende energi.

– Biodiversitet:Naturen er i fokus.
Byggeriet og de udendørs arealer skal derfor gøre plads til den lokale fauna, og på den måde være med til at sikre selv de mest truede arters overlevelse.

– Vand:Vand er en livsnødvendig ressou­rce for både mennesker og dyr, derfor skal der værnes om vandet.
Dette betyder at der skal sikres et stabilt system for genanvendelse af vand.

– Reversibilitet: For at sikre at boligerne er fremtidssikrede og reelt cirkulære, er der fokus på følgende 3 designprincip­per:

– design til adskillelse (Design for Disassembly)

– design til anden brug

– design til ændringer i brugsmønstre.

– Materialesundhed: Indeklima har stor påvirkning på vores sundhed og velvære og det har vist sig, at mange byggema­terialer, såsom maling, lakker og trykimprægneret træ indeholder skadelige stoffer, der er med til at skabe et dårligt indeklima.
Derfor skal autismeboligerne bygges med materialer, der er dokument­eret sunde for mennesker, og som bidrager til et bedre indeklima.

– Mennesket:Beboelse for udsatte mennesker kræver nye standarter. En bygn­ing er ikke blot en container for ophold, men kan være ram­men som understøtter et godt og balanceret sind.

Med ’Det resiliente hus’ ønsker vi at skabe de rette omgivelser til at etablere det gode liv for mennesker med autistiske problemer.

I samme forbindelse blev der udarbejdet udkast til vision og der blev knyttet en stærk social dimension til projektet som add on til den cirkulære økonomi. Projektet hedder derfor nu cirkulære autismeboliger (Det Resiliente Hus).

Perspektiverne er store

Produktionen af byggematerialer står for 10-15 % af verdens samlede CO2-udledning og byggerriet står for 30% af den samlede affaldsmængde.

Ved at designe anderledes, tænke genbrug og genanvendelse kan vi forlænge levetiden på produkterne, og dermed reducere eller helt fjerne affaldsmængden i fremtiden.
Ved at tænke i anderledes materialer, som eksempelvis træ og ikke-brændt ler, kan vi fjerne en stor del af CO2-udledningen forbundet med produktionen af materialer.

For Meissner+Sigh er det den udfordring som skal løses. Derfor vil træ også blive en del af kommende projekter.

At feje for egen dør

I forbindelse med arbejdet med cirkulær økonomi og bæredygtighed har tegnestuen besluttet, at fremover vil alt energi som bruges til at drive kontoret blive leveret af vedvarende energikilder.

Dette kommer enten til at ske ved installering af  vedvarende energikilder, køb af bæredygtig strøm eller kompenseringer. Derudover vil der blive udarbejdet en plan for hvordan arkitekthuset kan blive endnu mere bæredygtig i sit virke.

“Det er et privilegium at få lov til at arbejde med arkitekter som i den grad er gået aktivt ind i den cirkulære økonomi. Vi ser frem til at høre mere fra Meissner + Sigh”

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com