SPIN IN FOR SUSTAINABILITY

Formålet med SPIN IN FOR SUSTAINABILITY er at løse konkrete udfordringer med bæredygtighed i Bolig og Livsstilsbranchen med afsæt i FN’s Verdensmål og den enkelte virksomheds specifikke udfordringer.

Om SPIN IN FOR SUSTAINABILITY

Tværfaglige talentteams bestående af kandidatstuderende / nyslåede dimittender (kunstnerisk æstetisk, science and technology, business og kulturvidenskaber med digitale kompetencer)  løser konkrete bæredygtighedsudfordringer stillet af virksomhederne. Talentteamet udfører et  4 dages spin-in sprint på virksomheden og pitcher sidste dag for virksomheden og udvalgte stakeholders. De tværfaglige teams bidrager med kunstnerisk æstetiske design-kompetencer, tekniske kompetencer, story-telling, interkulturelle og digitale kompetencer til kommunikation, samt business kompetencer.

Virksomheden får en spin-in af talentfulde studerende / dimittender til at byde ind med løsninger på en bæredygtigheds-udfordring, som er konkret, vanskelig og egnet til åben innovation. Udfordringer, som ikke allerede er placeret i virksomhedens udviklingsafdeling. Udfordringen og løsningsforslaget har en karakter som er interessant på tværs af virksomheden og for dens stakeholders. De tværfaglige teams kan løse store problemer relateret til FN17. Mål nr.12- responsible Consumption and production er for Bolig- og livsstilsbranchen en vedvarende udfordring. Talent teamet kan hjælpe med at finde nye løsninger. Et delmål kunne være reduktion af affaldsmængde gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Talentteamet kan i samarbejde med virksomheder arbejde med at integrere oplysninger om bæredygtighed i virksomhedens produktcyklus og markedsføring.

Et eksempel på en bæredygtighedsudfordring er f.eks.: hvordan kan vi forlænge levetiden for et køkken og samtidigt lave god business? Kan man ved hjælp af produkt renæssance på eksisterende produkter forlænge levetiden og skabe nye forretningsområder?

Ansøgning

Igen i 2021 kører vi en række Spin Ins- både korte og lidt længere forløb fra august og hen over efteråret 2021.

Er du studerende eller nyuddannet og ønsker at deltage så hold øje med siden her, så kommer der snart en invitation

For international students or graduates who want to participate, please keep an eye on this page where you soon will find an invitation.

Er du livsstilsvirksomhed og ønsker et bud på en bæredygtighedsudfordring i samarbejde med et hold studerende og nyuddannede, så læs mere her om hvordan du ansøger og kontakt evt. projektleder Marianne Ping Huang mph@cc.au.dk

Projektteamet har udviklet en guide for både virksomheder og studerende som forklarer forløbet og giver tips og tricks til, hvordan man får det bedste udbytte af et Spin- In forløb. Læs den her: Link

Hvis du som virksomhed bliver udvalgt til deltagelse vil du blive bedt om at udfylde den template/ beskrivelse af  virksomheds-udfordring, så du matches med det bedst mulige team: Link

Cases:

Læs case om Coster Copenhagen her

Læs case om Horn Bordplader her

Læs case om Wehlers her

Hør mere om hvem Lifestyle & Design Cluster er

Se hvad Gabriella som nyuddannet fik ud af at deltage i Summer Spin in 2019

Hør om team Woden fra 2019

Hør hvad Virksomheder og Studerende har fået ud af at være med i Spin In

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: