Whocopied.me protects this content

Tekstilsymbiose Herning

Kort om projektet

Projekt ‘Tekstilsymbiose Herning – tekstilrester og affald som ressource’ har en målsætning om at sikre bedst mulig udnyttelse af tekstilressourcerne, især når alle danskere sandsynligvis allerede fra 2023 skal sortere tekstilaffald. Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder vil vi få identificeret og afprøvet innovative systemer, som kan motivere og inspirere til udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller og at mindske miljøpåvirkningen. Projektet vil desuden komme med anbefalinger til ændringer til reguleringer, forskning og udvikling af genanvendelsesløsninger og afprøvning af nye innovative løsninger inden for den cirkulære tankegang.

Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet med 9,05 mio fra Den Europæiske Regionalfond og 3,44 mio kr fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Vi er klar til din virksomhed

Vi søger nu 25 virksomheder (SMV’er) i Herning og omegn som har lyst til at eksperimentere med tekstilressourcer og skabe nye cirkulære forretningsmodeller, der kan danne grundlaget for et helt nyt symbiose-netværk af lokale bæredygtige initiativer i Herning.

Arbejder din virksomhed enten med mode/tekstil, møbler eller andre livsstilsprodukter samt produktion, fremstilling eller service og genererer du tekstil “affald” eller ønsker at arbejde med husstandsindsamlede tekstil “affald”, som snart bliver en lokal ressource når alle danske borgere særskilt sortere tekstilaffald, så er projektet noget for dig.

Deltagende mellemstore virksomheder inden for livsstilsbranchen og andre brancher, primært i Herning Kommune forventes at deltage 7-8 mdr med begyndende rekruttering fra august 2021. Du finder mere om deltagerkrav længere ned på siden.

Læs om hvilke type virksomheder projektet henvender sig til HER.

Ansøgningsrunden er åben og du kan ansøge straks HER.

Målsætning og baggrund

Senest i 2025 skal alle danske borgere særskilt sortere tekstilaffald, og det er vores fælles mission at intet af det går op i røg. Danmark har som nation forpligtet sig på at nedbringe sit CO2 aftryk med 70% inden 2030. Hvis der ikke sker noget på affaldsområdet, vil det i 2030 stå for 5,7% af de nationale CO2-udledninger. Netop tekstilområdet er et af de største ift. dets potentiale til at bidrage positivt til den nationale klimaplan. Genanvender man et ton tekstilaffald (ift. at brænde det) medfører det en global reduktion på ca. 20,4 tons CO2e. Derfor har ikke bare miljøet, men også erhvervslivet akut brug for at vi finder en løsning på det der populært er blevet kaldt ”tøjspildsproblemet”.

Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder vil vi udvikle en strategi for netop tekstilaffaldet. En strategi kan tjene som et pilotprojekt for hele landet.

Tekstilsymbiose Herning er derfor måske det næste kapitel i Hernings lange og stolte historie som Danmarks tekstilcentrum. Med projektet har vi fået rammerne for i fællesskab at sikre at ingen tekstiler går op i røg, når alle danskere fra skal sortere deres tekstilaffald.

Projektet vil skabe og afdække viden om:
– Mængder, fraktioner og barriere ved indsamling af tekstiler.
– Cirkulære muligheder ved de indsamlede tekstilers anvendelse via videresalg til genbrug og genanvendelse
– Klima- og miljømæssige reduktioner ved et systematisk blik på hele værdikæden
– Anbefalinger og påpegning af systemer, teknologier der er behov for – for at skabe et cirkulært system

Infomøder

Infomøder i Herning d. 08.12.21. Tryk på datoen for at tilmelde dig og læs mere HER.

Seneste nyt

Læs vores seneste nyhedsbrev om Tekstilsymbiose Herning HER.

Frank Engelbrecht, projektleder

Tlf.:  2174 0020
Mail: frank@ldcluster.com

Gabriella Constantinou, viden & research
Tlf.: 20222605
Mail: gabriella@ldcluster.com

Johanne Stenstrup, kommunikation & formidling
Tlf.: 5153 8357
Mail: johanne@ldcluster.com

Aktivitet 1 (januar – august 2021)

-Konceptudvikling: Udvikling og forbedring af konceptet (herunder husstandsindsamling) i samarbejde med partnere.

-Rekruttering og screening af virksomheder: Rekruttering til deltagelse af 25 SMV’er med base i Herning (10-15) og evt. andre nabokommuner (Ikast-Brande). Medvirken bl.a. Erhvervshus Midtjylland. De deltagende virksomheder forventes at deltage 7-9 mdr. Derudover vil sorteringsmuligheder, en analyse af de indsamlede mængder være i fokus samt en digital mapping udføres.

Aktivitet 2 (marts – november 2021)

-Værdikædemapping og –samarbejder: Gennem mappingen vil projektets partnere i samarbejde med virksomhederne identificere lovende muligheder forøget cirkularitet. Etablering af et eller flere virksomheder.
– Digital mapping af tekstilstrømme videreudvikles.

Aktivitet 3 (september 2021 – februar 2022)

Baggrund om tilgængelig teknisk viden om tekstiler og viderebygning af SMV’ernes identificerede problematikker. Startups og innovationsmiljøer i samarbejde med projektets øvrige aktører vil bidrage med udvikling af manglende løsninger.
Tilgængelig viden: Viden om sorteringsteknologier og materialefraktioner samt mekanisk og kemisk nedbrydning af tekstiler.
Frivillige organisationer og NGO’er: Projektet vil inkludere de frivillige organisationernes virke og undersøge, hvordan deres værdikæder og kerneydelse kan skabe synergi med SMV’ernes cirkulære forretningsmodeller.
Innovatører og iværksættere: Iværksættere og innovatører med relevante faglige kompetencer, teknologi og produkter engageres.

Aktivitet 4 (marts – august 2022)

Gennemførelse af pilotprojekter: Her udføres de udvalgte pilotprojekter og værdikædesamarbejder. Afsættet tages i de problemstillinger og potentialer identificeret hos de deltagende virksomheder.

Fokus vil ligge på udvikling af cirkulære forretningsmodeller. Længden på forløbene vil være fleksible og passe virksomheden udfordringer og ressourcer. De endelige forretningsmodeller skal være færdigbehandlede inden projektets udgang i 2022. 

Aktivitet 5 (marts – august 2022)

Investeringsstøtte: Her sikres at virksomheder og symbioser med potentiale og ambitioner om at implementere deres cirkulære forretningsmodeller får muligheden for at realisere det hurtigt.

Aktivitet 6 (september –december 2022)

Læring og erfaring fra egne og andre pilotprojekter: Opsamling af de gennemførte pilotprojekter og de udviklede cirkulære forretningsplaner samt identificering af synergier, udfordringer og skaleringspotentialer.

Udover formidling og vidensdeling af projektets resultater vil rapporteringen også omfatte en række anbefalinger for det fremtidige arbejde med at realisere og udvikle symbiosen

Tekstiler:

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi i region Midtjylland – læs rapport her

Cirkulære forretningsmodeller:

 • The future of circular fashion; accessing the viability of circular business models, Fashion for good (2019) – læs rapport her
 • Secondhand and leasing markets – læs rapport her

Indsamling & Sortering:

 • Mod 2025: Erfaring med seperat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek (2020) – læs rapport her
 • An environmental assessment of the collection, reuse, recycling and disposal of
  clothing and household textile waste, Nynne Nørup phD (2019) – læs afhandling her
 • Planning a Swedish collection and sorting plant for used textiles, Borås Universitet (2019) – læs rapport her
 • Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området (2020) – læs rapport her
 • Fibersort (2020) – se præsentation her
 • SIPTex (2020) – se præsentation her

Genanvendelse:

 • Research and identification of textile plants in the Nordic countries & Europe – focusing on fiber- to- fiber recycling for the fashion & textile industry, Lifestyle & Design Cluster (2020) – læs rapport her
 • Guidence for fashion companies on design recycling, Mistra Fashion (2019) – læs rapport her
 • Re: Mix – Separation and recycling of textile waste fiber blends, Mistra Fashion (2017) – læs rapport her
 • LCA on recycling blended fiber fabrics, Mistra Fashion (2019) – læs rapport her

Deltagervirksomheder (SMVere)

SMV classic:

 • Rolle: Udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller, som afprøves i udvalgte pilotprojekter i værdikædenetværk med udgangspunkt i egen eksisterende forretning (1:1)
 • Størrelse: Større SMV (jf krav til medfinansiering*), som er villig til at indgå i et innovationsprojekt og værdikædesamarbejde (økosystemer) med andre virksomheder.
 • Voucher: 30.000 kr ex moms pr. deltagervirksomhed, som skal gå til konsulent primært fra listen over godkendte konsulenter.
 • Formalia: Indsendelse af kort ansøgning. Efter udvælgelse underskrivning af partnererklæring og deltageraftale (EU krav/ blanket fra Erhvervsstyrelsen)
  *)Medfinansiering i form af registrering af timer (min. 440 timer i løbet af udviklingsperioden på 7-8 mdr.)

 

SMV light:

 • Rolle: Snusen til projektet med henblik på udvikling af ny cirkulær forretningsmodel, som afprøves i udvalgte pilotprojekter i værdikædenetværk med udgangspunkt i egen eksisterende forretning (1:1)
 • Størrelse: SMV (jf krav til medfinansiering*), som er villig til at indgå i innovationsprojekt og værdikædesamarbejde (økosystemer) med andre virksomheder.
 • Formalia: Indsendelse af kort ansøgning. Efter udvælgelse underskrivning af partnererklæring og deltageraftale (EU krav/ blanket fra Erhvervsstyrelsen)
  *)Medfinansiering i form af registrering af timer (min. 150 timer i løbet af en perioden på 3-4 mdr*) De 3-4 måneder skal virkelig tages håndholdt, forstået at 3 er bedre end 4, og der kan laves en individuel aftale mht. perioden.

Stor virksomheder & Innovatører 

 • Rolle: Medudvikling af nye cirkulære forretningsmodeller, som afprøves i udvalgte pilotprojekter i værdikædenetværk med udgangspunkt i egen eksisterende forretning
 • Størrelse: Iværksætter eller microvirksomhed villig til at indgå i værdikædesamarbejde (økosystemer)
 • Formalia: Indsendelse af ansøgning. Efter udvælgelse underskrivning af partnererklæring og deltageraftale (EU krav/ blanket fra Erhvervsstyrelsen)
  *)medfinansiering i form af timer (min. 150 timer i løbet af udviklingsperioden på 7-8 mdr.)
 • Du kan læse deltageraftalen HER

Projekt ‘Tekstilsymbiose Herning – tekstilrester og affald som ressource’ har en målsætning om at sikre bedst mulig udnyttelse af tekstilressourcerne, især når alle danskere sandsynligvis allerede fra 2023 skal sortere tekstilaffald. Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder vil vi få identificeret og afprøvet innovative systemer, som kan motivere og inspirere til udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller der mindsker miljøpåvirkningen. Projektet vil desuden komme med anbefalinger til ændringer til reguleringer, forskning og udvikling af genanvendelsesløsninger og afprøvning af nye innovative løsninger inden for den cirkulære tankegang.

Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet med 9,05 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond og 3,44 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

HELT KONKRET SKAL TEKSTILSYMBIOSE HERNING:

 • Samlelokale og nationale aktører i en symbiose der kan eksperimentere med tekstilressourcer.
 • Udføre pilotprojekter med 25 lokale virksomheder der vil integrere tekstilressourcer i en forretningsmodel.
 • Skabe samarbejde og netværk mellem innovative iværksættere, etablerede SMV’er og større virksomheder.
 • Indsamle og formidle viden om tekstilressourcer og cirkulære forretningsmodeller baseret på tekstilressourcer.
 • Udarbejde anbefalinger til den lokale, regionale og nationale infrastruktur for danske tekstilressourcer.

Vi står klar til at tage imod din ansøgning.

Arbejder din virksomhed enten med mode/tekstil, møbler eller andre livsstilsprodukter samt produktion, fremstilling eller service og genererer du tekstil “affald” eller ønsker at arbejde med husstandsindsamlede tekstil “affald”, som snart bliver en lokal ressource når alle danske borgere særskilt sortere tekstilaffald, så er projektet noget for dig. Du finder onepageren målrettet livsstilsbranchen HER og andre brancher HER.

Du ansøge HER.

Infomøder

Synes du Tekstilsymbiose Herning lyder spændende? Så deltag i et af vores kommende infomøder d. 14.10.21, d. 17.11.21 eller d. 08.12.21. Tryk på en af datoerne for at tilmelde dig og læs mere om infomøderne HER.

Lancering af Tekstilsymbiose Herning (afsluttet)

Så fik vi gang i tekstilsymbiosen!

Vi havde rigtigt mange gæster, da Tekstilsymbiose Herning blev lanceret på tekstilmuseet i Herning.

Her talte borgmester Dorte West om de muligheder, som hun ser for Herning i forhold til at åbne et nyt kapitel i Hernings tekstilhistorie. Herning kan nemlig blive det sted, hvor mulighederne for at finde innovative løsninger til at genanvende tekstilaffald opstår. I samarbejdet mellem kommunen, Lifestyle & Design Cluster og de mange partnere i projektet høstes masser af viden og erfaring, som kan sikre Herning og Danmark en førerposition, når indsamling af tekstilaffald bliver obligatorisk.

Hvis jeres virksomhed har ideer til eller arbejder med løsninger omkring indsamling og bearbejdning af tekstilrester, så kontakt projektleder Frank Engelbrecht – frank@ldcluster.com

 

Lanceringen af Tekstilsymbiose Herning var d.24.08.21 på Tekstilmuseet i Herning kl. 08.30 – kl.10. Du finder invitationen HER

Betina Simonsen Og Dorte West

I løbet af projektperioden vil vi dele spændende viden og aktiviteter fra projektet via månedlige nyhedsbreve. Du finder dem nedenfor.

Udvalgte CØ-konsulenter:

Hovedopgaven er udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller inden for genbrug og genanvendelse af tekstiler. Voucherbeløbet er 30.000 kr. per deltagende SMV-virksomhed, men det forudsættes at der arbejdes i økosystemer bestående af flere virksomheder. Se konsulenternes timepris HER.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com

Sylab
Marsvej 6
7430 Ikast
Tlf.: +45 7190 8922
E-mail: sylab@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 B1, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 74
1260 København
Tlf.: +45 2074 7683
E-mail: info@ldcluster.com
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: