Tekstilsymbiose Herning

Projekt ‘Tekstilsymbiose Herning – tekstilrester og affald som ressource’ har en målsætning om at sikre bedst mulig udnyttelse af tekstilressourcerne, især når alle danskere fra 2022 skal sortere tekstilaffald. Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder vil vi få identificeret og afprøvet innovative systemer, som kan motivere og inspirere til udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller og at mindske miljøpåvirkningen. Projektet vil desuden komme med anbefalinger til ændringer til reguleringer, forskning og udvikling af genanvendelsesløsninger og afprøvning af nye innovative løsninger inden for den cirkulære tankegang.

Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet med 9,05 mio fra Den Europæiske Regionalfond og 3,44 mio kr fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Målsætning og baggrund

Fra 1. januar 2022 skal alle danske borgere særskilt sortere tekstilaffald, og det er vores fælles mission at intet af det går op i røg. Danmark har som nation forpligtet sig på at nedbringe sit CO2 aftryk med 70% inden 2030. Hvis der ikke sker noget på affaldsområdet, vil det i 2030 stå for 5,7% af de nationale CO2-udledninger. Netop tekstilområdet er et af de største ift. dets potentiale til at bidrage positivt til den nationale klimaplan. Genanvender man et ton tekstilaffald (ift. at brænde det) medfører det en global reduktion på ca. 20,4 tons CO2e. Derfor har ikke bare miljøet, men også erhvervslivet akut brug for at vi finder en løsning på det der populært er blevet kaldt ”tøjspildsproblemet”.

Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder vil vi udvikle en strategi for netop tekstilaffaldet. En strategi kan tjene som et pilotprojekt for hele landet.

Tekstilsymbiose Herning er derfor måske det næste kapitel i Hernings lange og stolte historie som Danmarks tekstilcentrum. Med projektet har vi fået rammerne for i fællesskab at sikre at ingen tekstiler går op i røg, når alle danskere fra skal sortere deres tekstilaffald.

Projektet vil skabe og afdække viden om:
– Mængder, fraktioner og barriere ved indsamling af tekstiler.
– Cirkulære muligheder ved de indsamlede tekstilers anvendelse via videresalg til genbrug og genanvendelse
– Klima- og miljømæssige reduktioner ved et systematisk blik på hele værdikæden
– Anbefalinger og påpegning af systemer, teknologier der er behov for – for at skabe et cirkulært system

Hvad får virksomheden ud af projektet?

Deltagende mellemstore virksomheder primært i Herning Kommune forventes at deltage 7-9 mdr med begyndende rekruttering fra foråret 2021. Mere update om hvilke typer virksomheder, deltagerkrav og link til ansøgningsskema kommer primo marts (NB! nedenstående link ikke aktivt endnu).

Frank Engelbrecht, projektleder

Tlf.:  2174 0020
Mail: frank@ldcluster.com

Gabriella Constantinou, viden & research
Tlf.: 20222605
Mail: gabriella@ldcluster.com

Johanne Stenstrup, kommunikation & formidling
Tlf.: 5153 8357
Mail: johanne@ldcluster.com

Aktivitet 1 (januar – august 2021)

-Konceptudvikling: Udvikling og forbedring af konceptet (herunder husstandsindsamling) i samarbejde med partnere.

-Rekruttering og screening af virksomheder: Rekruttering til deltagelse af 25 SMV’er med base i Herning (10-15) og evt. andre nabokommuner (Ikast-Brande). Medvirken bl.a. Erhvervshus Midtjylland. De deltagende virksomheder forventes at deltage 7-9 mdr. Derudover vil sorteringsmuligheder, en analyse af de indsamlede mængder være i fokus samt en digital mapping udføres.

Aktivitet 2 (marts – november 2021)
-Værdikædemapping og –samarbejder: Gennem mappingen vil projektets partnere i samarbejde med virksomhederne identificere lovende muligheder forøget cirkularitet. Etablering af et eller flere virksomheder.
– Digital mapping af tekstilstrømme videreudvikles.

Aktivitet 3 (september 2021 – februar 2022)

Baggrund om tilgængelig teknisk viden om tekstiler og viderebygning af SMV’ernes identificerede problematikker. Startups og innovationsmiljøer i samarbejde med projektets øvrige aktører vil bidrage med udvikling af manglende løsninger.
Tilgængelig viden: Viden om sorteringsteknologier og materialefraktioner samt mekanisk og kemisk nedbrydning af tekstiler.
Frivillige organisationer og NGO’er: Projektet vil inkludere de frivillige organisationernes virke og undersøge, hvordan deres værdikæder og kerneydelse kan skabe synergi med SMV’ernes cirkulære forretningsmodeller.
Innovatører og iværksættere: Iværksættere og innovatører med relevante faglige kompetencer, teknologi og produkter engageres.

Aktivitet 4 (marts – august 2022)
Gennemførelse af pilotprojekter: Her udføres de udvalgte pilotprojekter og værdikædesamarbejder. Afsættet tages i de problemstillinger og potentialer identificeret hos de deltagende virksomheder.

Fokus vil ligge på udvikling af cirkulære forretningsmodeller. Længden på forløbene vil være fleksible og passe virksomheden udfordringer og ressourcer. De endelige forretningsmodeller skal være færdigbehandlede inden projektets udgang i 2022. 

Aktivitet 5 (marts – august 2022)
Investeringsstøtte: Her sikres at virksomheder og symbioser med potentiale og ambitioner om at implementere deres cirkulære forretningsmodeller får muligheden for at realisere det hurtigt.

Aktivitet 6 (september –december 2022)
Læring og erfaring fra egne og andre pilotprojekter: Opsamling af de gennemførte pilotprojekter og de udviklede cirkulære forretningsplaner samt identificering af synergier, udfordringer og skaleringspotentialer.

Udover formidling og vidensdeling af projektets resultater vil rapporteringen også omfatte en række anbefalinger for det fremtidige arbejde med at realisere og udvikle symbiosen

Cirkulære forretningsmodeller:

 • The future of circular fashion; accessing the viability of circular business models, Fashion for good (2019) – læs rapport her
 • Secondhand and leasing markets – læs rapport her

Indsamling & Sortering:

 • Mod 2025: Erfaring med seperat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek (2020) – læs rapport her
 • An environmental assessment of the collection, reuse, recycling and disposal of
  clothing and household textile waste, Nynne Nørup phD (2019) – læs afhandling her
 • Planning a Swedish collection and sorting plant for used textiles, Borås Universitet (2019) – læs rapport her
 • Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området (2020) – læs rapport her
 • Fibersort (2020) – se præsentation her
 • SIPTex (2020) – se præsentation her

Genanvendelse:

 • Research and identification of textile plants in the Nordic countries & Europe – focusing on fiber- to- fiber recycling for the fashion & textile industry, Lifestyle & Design Cluster (2020) – læs rapport her
 • Guidence for fashion companies on design recycling, Mistra Fashion (2019) – læs rapport her
 • Re: Mix – Separation and recycling of textile waste fiber blends, Mistra Fashion (2017) – læs rapport her
 • LCA on recycling blended fiber fabrics, Mistra Fashion (2019) – læs rapport her

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: