Whocopied.me protects this content

Årskavalkade 2021

Direktøren ser tilbage 

2021 var året, hvor vi har lært at leve med Corona på godt og ondt. Vi er blevet supereffektive til onlinemøder – der kan lægges mere end 3 møder om dagen ind i kalenderen, vi kan deltage i forskellige events globalt og alligevel spise aftensmad i vores eget hjem.  

Vores hjem er i endnu større grad blevet vores trygge base, som renoveres og opgraderes som aldrig før. Det er noget møbel- og interiørbranchen tydeligt kan mærke, og der er stor efterspørgsel efter de danske designprodukter.  

Mode- og tekstilbranchen har også haft godt travlt og har sat stadig mere fokus på digitale muligheder og forskellige gensalgsaktiviteter. Det boomer med nye tiltag for at gøre tekstil- og modebranchen mere grøn, og Lifestyle & Design Cluster har faciliteret en spændende taskforce med en ambition om at genstarte branchen på en mere bæredygtig måde.  

2021 var også året, hvor vi fik taget hul på den officielle klyngeindsats indenfor styrkepositionen: Design, mode og møbler. Der blev taget hul på flere vigtige innovationsindsatser for både startups og de virksomheder, der allerede er i gang med at tage innovative spring. 

Både bestyrelsen, styregruppen og medarbejderstaben i Lifestyle & Design Cluster er blevet opdateret, så vi er på plads til tage fat i de ambitiøse målsætninger, der er sat for klyngen.  

Ud over taskforcen er der i 2021 også blevet eksperimenteret med nye måder at opbygge økosystemer på. Det ses blandt andet i den superrelevante og spændende indsats: Tekstilsymbiose Herning. Vi har også været med i en tværfaglig proces med at udarbejde et roadmap for cirkulær økonomi på plast og tekstiler med målsætninger for 2030 og 2050.  

På trods af den store digitale indsats, fik vi i sommeren også holdt to velbesøgte fysiske cirkulære udstillinger, hvor det var meget tydeligt, hvor dedikerede og innovative brands inden for møbler/indretning og mode er i Danmark. 

Begge succeser er vi allerede i gang med at planlægge opfølgning på i 2022. Vi fik også sat flere nye internationale aktiviteter i gang på trods af rejserestriktioner. Vikingerne lod sig ikke stoppe af en virus – det gør vi som efterkommere heller ikke. 

Vi har i nedenstående kavalkade fremhævet nogle af resultaterne af vores aktiviteter i 2021 og ser nu frem mod et endnu mere fantastisk 2022 takker vi af for et innovativt, udfordrende, opløftende og travlt 2021. 

Betina Simonsen, Direktør, Lifestyle & Design Cluster. 

Betina Simonsen, Direktør; Lifestyle & Design Cluster

I Lifestyle & Design Cluster glæder vi os til et godt år med netværk, vidensdeling, projekter og aktiviteter – samt ikke mindst godt samarbejde med alle jer.

Nye vigtige strategiske indsatser i 2021

2021 var et år, hvor Lifestyle & Design Cluster’s nye rolle som klynge for en dansk styrkeposition kom i spil. Det betød også at vi igangsatte og faciliterede en række vigtige strategiske indsatser for branchen. 

Taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er

I 2021 blev Lifestyle & Design Cluster udpeget som sekretariat for den politisk udpegede taskforce. Ligeledes blev det vores opgave at udforme det medfølgende voucher-program. Her kunne vi trække på vores gode resultater med vores mangeårige erfaringer fra cirkulære programmer. 

Sideløbende var det vores opgave at komme med oplæg til et partnerskab, da der var et fælles ønske om at videreføre den vigtige anbefaling fra klimapartnerskabet om at etablere et dansk, tværsektorielt partnerskab for bæredygtigt tøj og tekstiler. 

For at klæde taskforcen bedst muligt på udgav vi i februar 2021 et unikt overblik over alle de forsknings- og udviklingsprojekter der lige nu er i gang i og omkring den danske tekstilbranche. Dette overblik fandtes ikke andetsteds, og det tydeliggjorde det store behov for koordinering, overblik og opsamling fælles i branchen og økosystemet.  

Det gode arbejde i taskforcen munder ud i en række anbefalinger der offentliggøres primo 2022.  

50 virksomheder blev klædt på til Fremtidens Tekstilkrav

Som led i bevillingen udarbejdede vi programmet Fremtidens Tekstilkrav, og med det fik mode og tekstil et godt og bæredygtigt udgangspunkt for at få deres virksomhed godt i gang igen efter Covid 19-udfordringerne. Helt konkret var det en fantastisk mulighed for at ansøge om en voucher på op til 160.000 kr. til eksperthjælp. 

Hele 78 virksomheder søgte om den mulighed, hvilket viser, at branchen er motiverede til den forestående omstilling hvis bare de får den rette hjælp. 48 virksomheder gennemførte det generelle program, og 2 virksomheder gennemførte et særligt pilotforsøg med fokus på OECD’s retningslinjer. 

Fælles for alle, er at de nu har en klar plan for deres bæredygtighedsarbejde de næste par år, og er bedre rustet til alle de krav og udfordringer fremtiden bringer. Resultaterne for dette fremlægges på en afslutningskonference 10. marts og udgives efterfølgende offentligt i en detaljeret rapport. 

Testprojekter er kernen i Innovationsarbejdet 

Virtual Stage

I starten af året afsluttede vi vores store digitale testprojekt Virtual Stage, hvor syv møbelbrands og tre modebrands fik udarbejdet hvert deres materiale, som man kan opleve både online eller med VR-headset. Her kan brugerne komme helt tæt på og se fra alle vinkler. Projektet viste, hvordan danske livsstilsbrands er front-runners og innovationsparate, når det kommer til ny virtuel teknologi. De første resultater fra projektet blev fremlagt i år, og resultaterne viser klart, at virtuelle teknologier kan øge eksporten. Havde det ikke været for de modige virksomheder, der kastede sig ud i eksperimentet sammen med vores tekniske partner Virsabi og forskerne fra CBS, havde vi ikke haft den indsigt. 

Tekstilsymbiose Herning

I samme ånd tog vi i 2021 hul på et helt nyt test- og innovationsprojekt, Tekstilsymbiose Herning. 

I august tog vi sammen med Herning Kommune og en række samarbejdspartnere et stort skridt i retning af at skabe et nyt tekstil-eventyr i Herning. Her blev Tekstilsymbiose Herning nemlig officielt lanceret. I tekstilsymbiosen er der tale om et samarbejde, der skal omfatte både borgere, virksomheder, innovatører, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og NGO’er, som sammen udvikler nye cirkulære forretningsmodeller. Målet er overordnet via symbiosens mange økosystemer at afprøve løsninger konkret i pilotprojekter i samarbejde, for derigennem at kortlægge både udfordringer og muligheder i håndteringen af tekstilaffald, som senest i 2025 skal indsamles fra samtlige husstande i EU. 

Læs mere om projektet her 

Projektet er strategisk vigtig, da det illustrerer fremtidens måde at arbejde tværgående med mange forskellige aktører som klyngen facilitere.  

Som led i projektet har vi afholdt en lang række aktiviteter. Fx stillede vi som led i symbiosen en udfordring for 50 studerende til Danmarks eneste Climathon i 2021. Det intensive forløb havde som det første af sin art i Herning specifikt fokus på tekstiler som ressource og blev afviklet for studerende fra VIA Business & Marketing, Erhvervsakademiet Århus samt Århus Universitet. Vinderne blev Fix-Up, der havde en forretningsidé med at reparere og redesigne brugt tøj. 

Se mere her

Vi var også tilstedet på Klima-folkemødet 2. – 4. september i Middelfart som en del af arbejdet under Tekstilsymbiosen. Vi deltog foruden vores eget telt, som indlægsholdere og moderatorer, og kom hjem med en række gode kontakter. 

Som et led i Symbiosen gennemførte vi en undersøgelse af erfaringerne fra myndigheder (kommuner) og diverse aktører i forskellige lande, der har forsket og udviklet pilotprojekter inden for cirkularitet af tekstiler med fokus på blandt andet indsamling, sortering og genanvendelse. 

Formålet er at give partnere og andre tekstilinteressenter en viden om de muligheder og udfordringer, der ligger i at udnytte tekstilressourcer mere optimalt. 

Læs rapporten “Fra indsamling til genanvendelse – Danmark og globalt” her

Kompetenceudvikling som løftestang til mere innovation

Vi etablerede i år også projektet Cirkulære Digitale Kompetencer, hvor alle små og mellemstore virksomheder, der vil opruste deres medarbejdere på morgendagens kompetencer, har mulighed for gratis efteruddannelse i cirkulær økonomi og digitale værktøjer. Vi har mulighed for, at 150 virksomheder fra hele Danmark kan tilbyde denne uddannelse til ledere og nøglemedarbejdere. 

50 virksomheder har allerede tilmeldt sig. Uddannelsesforløbet gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet, VIA University College, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN act2learn samt Zealand, Sjællands Erhvervsakademi og Det Kongelige Akademi. 

Læs mere om projektet her

Vi nyder at have virksomheder igennem vores styrede udviklingsprojekter, men at klæde dem på til at kunne selv er et vigtigt næste skridt i at sikre endnu mere innovation i branchen. Vores branche er ikke kendt for at have meget forskning, udvikling eller innovation på andet end design, og vi er stolt af dagligt at skubbe til det, og facilitere forandring på alle niveauer.  

Samarbejde med forskere sikrer et solidt roadmap for cirkulær økonomi i plast og tekstiler

I foråret indgik LDC i et partnerskab med elleve danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, en række GTS-organisationer og erhvervsklyngen Clean. Formålet er at udvikle en roadmap for 2030 og 2050 inden for cirkulær økonomi med fokus på plastik-udfordringer og nødvendige tiltag for at nå ambitiøse mål for grøn omstilling til gavn for klima, miljø, natur, samfund og erhvervslivet. Dette var på baggrund af en store frigivelse af grønne forskningsmidler, helt præcis 700 mio til 4 missionsdrevne indsatser, hvoraf dette partnerskab udgjorde mission 4.  

I en række artikler i Fashion Forum løftedes sløret for de fælles visioner gennem artiklerne ”Kvaliteten er faldet lige så drastisk som mængderne er steget” og ”Fremtidens cirkulære materialer – en samlet vision for cirkulære tekstiler i Danmark” 

Roadmappet blev i løbet af efteråret bedømt af internationale forskere, og scorede høje karakterer. Derfor blev dét og partnerskabet udvalgt til at søge innovationsfonden om midler, og denne proces fortsætter vi med i 2022. 

Genanvendelse

Fremtidens Tekstilkrav

VR-headset

Åbning af Tekstilsymbiosen Herning

Åbning af Tekstilsymbiosen Herning

Klima-folkemøde

Cirkulære Digitale Kompetencer

Innovationsåret 2021 i et overblik

Tal 2021

 • 4.885 personer deltog i events 2021
 • Mere end 700 virksomheder har deltaget i projekter
 • 146 personer har deltaget i netværk
 • 88% er tilfredse eller meget tilfredse med deltagelse
 • 69,5% har fået ny viden ved deltagelse i projekter/events
 • 38% har fået nye relationer
 • 46 nye dialogvirksomheder
 • 920 nye modtagere af nyhedsbrevet
 • 2034 flere følgere på SoMe
 • 208 presseklip

Cirkulær Økonomi 

Projekter omhandlende Cirkulær Økonomi fyldte ikke overraskende en hel del i LDC i 2021. Med grøn omstilling som kernen i vores strategi, har denne afdeling virkelig arbejdet godt for at løfte branchen og vidensniveauet i år.   

Ud over vores store strategiske aktiviteter med Fremtidens Tekstilkrav og Tekstilsymbiose Herning er der også en del andre aktiviteter i teamet som er værd at fremhæve.  

Grøn Cirkulær Omstilling – en ramme om ambitiøse livsstilsvirksomheders vej mod grøn omstilling  

I 2021 fik vores store nationale program for alvor luft under vingerne – også set fra livsstilsbranchens perspektiv med mere end 120 ansøgere og 80 godkendte deltagere fra Design, Mode og Møbel. Lifestyle & Design Cluster har selv stået for to kollektive forløb for mode- & tekstilvirksomheder og ét forløb for møbel og indretning – med mindst to nye fleksible forløb for livsstilsbranchen på vej i 2022. GCO har leveret værdifulde erfaringer med arbejdet i den ny erhvervsfremmestruktur, hvor relationen til erhvervshusene og andre klyngeorganisationer har været helt central. Det samme gælder arbejdet med de faglige supplementer i GCO – digitalisering og internationalt udsyn – som også bidrager med erfaringer, der kan anvendes til den næste generation af udviklingsprojekter.  

Det første GCO mode-hold kom i mål omkring årsskiftet . 

6 ambitiøse brands indgik i et kollektivt hold i projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO), hvor Lifestyle & Design Cluster er faglig projektleder og partner. I projektet samarbejdede de med ekstern rådgiver og LDC på hver især at udvikle deres nye cirkulære forretnings-model og beregne deres ressource aftryk. De cirkulære tematikker, der samler holdet er, ”Take-back løsning”, ”Genbrug af tekstiler”, ”Emballage”, ”Værdikæde-samarbejde” og en plan for, hvordan den kommer i gang.  

De seks brands er: “I Tråd Med Verden”, Bertoni, Green Comfort, Five Units, Fabricaid samt Gudrun & Gudrun.  

På Grøn Cirkulær Omstilling-hjemmesiden findes et katalog over cases – udvalgt af Erhvervsstyrelsens kommunikationsfolk. Kataloget omfatter flere livsstilsvirksomheder, bl.a. Roccamore og Kentaur.  

Læs mere her

12 virksomheder med i Rethink Business 4  

12 spændende iværksættere fra vidt forskellige brancher blev udvalgt og godkendt til hold 3-forløbet på ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’, der løber fra efteråret 2021 til juni 2022. Af de 12 deltagervirksomheder, er i alt syv brands inden for livsstil nemlig Anew, Anne Mygind ApS, Anno Studio, Bakano, Wair, Design Rocket og Fabricius & Gundersen. 
Projektet har til formål at udvikle en cirkulær forretningsmodel og en bæredygtighedsstrategi for hver af iværksætterne via bl.a. udarbejdelse af en ressourceprofil, et roadmap og en vejledende CO2 måling, der alt sammen formidles i en cases med reference til de verdensmål, som iværksætterne arbejder med.  

Cirkulære Udstillinger og Talks  

Som verden åbnede sig, kunne vi igen komme ud fysisk og sprede det cirkulære budskab. 2021 var året, hvor vi virkelig slog fast, at LDC’s cirkulære udstillinger på både mode og møbler er stedet hvor branchen samles om de nyeste tendenser og innovationer inden for cirkulær og grøn omstilling.  

Rigtigt godt besøgt Circular Fashion Days  

Lifestyle & Design Cluster havde vores helt egen Circular Fashion Days under Copenhagen Fashion Week i samarbejde med CIFF 11.-13. august 2021.

Med denne udstilling af 27 cirkulære mode- og tekstilbrands og med de faciliterede “talks” tilførte Lifestyle & Design Cluster modemessen vigtige, innovative, inspirerende og nye vinkler til, hvordan vi kan tænke Cirkulær Økonomi ind i branchen. De udstillende brands opbyggede nye relationer, erhvervede nye kunder og spredte det vigtige budskab om hvordan de arbejder på at bidrage til mindre ressourceforbrug.

Se præsentationen af udstillerne her  

Se eller gense de interessante talks her  

Circular Furniture Days  under 3daysofdesign

Lifestyle & Design Cluster’s event Circular Furniture Days under 3daysofdesign foregik i helt unikke rammer – nemlig i Designmuseum Danmark i København, 16.-18. september 2021 med 47 cirkulære møbel- og interiørbrands.

Ligesom på Circular Fashion Days, arrangerede vi en række paneltalks hvor emner som Regeneration, Green Investments, bæredygtige materialer og forbrugerengagement blev diskuteret. Talks kan genses på hjemmesiden.

Se omtalen af udstillerne her

Se eller gense de spændende talks her

Grøn Cirkulær Omstilling

Rethink Business 4

Circular Fashion Days

Circular Fashion Days

Circular Furniture Days

Circular Furniture Days

Digitalisering

Danske livsstilsvirksomheder har store muligheder for at bruge digitalisering offensivt. Mange er i gang, og potentialet for flere er enormt. Gennem året har vi afviklet og deltaget i projekter, kurser, forløb og seminarer med både front-runnerne, og dem der står for at skulle i gang. Vi har for eksempel arbejdet med: 

Gennemsigtighed rykker og blockchain hitter  

25 modige brands har gennem de sidste to år undersøgt, hvordan Blockchain og IoT kan skabe sporbarhed, transparens og bæredygtig innovation. Vi så bl.a. Spoor og Roccamore bruge blockchain teknologi til at demonstrere sporbarhed fra ko til sko. By Green Cotton viste fuld transparans over for deres forbrugere. Son of a Tailor, Soulland, Wehlers og Sprout udnyttede teknologien til øget konkurrenceevne.  

Se mere her 

Dansk brand solgte digitalt tøj under modeugen  

Soulland opnåede også stor opmærksomhed, da de under modeugen i august 2021 lancerede deres først digitale stykke tøj som en NFT. En eksplorativ rejse for et stærkt fashion brand, som helt sikkert i fremtiden vil arbejde endnu mere med digital fashion.  

Hør resten af historien her i Vogue Scandinavia her 

Hvordan kan 3D og NFT’r sikre, at fashion kan producere mindre og sælge mere? Igennem foråret 2021 lyttede over 100 gæster med da mange forskellige specialister kiggede på hvad 3D tøj er og hvordan det kan hjælpe branchen mod den grønne omstilling.  

Lyt til specialisterne i tre debatter her.  

Vi udvidede netværket for e-handel  

Med ønsket om at øge den grønne omstilling og innovation inden for e-handel udvidede Lifestyle & Design Cluster i samarbejde med DM&T og Erhvervshus Hovedstaden og Midtjylland netværket for mode- og livsstilsvirksomheder til hele landet. Her så vi I år løsninger for, hvordan vi kan nedbringe returrater ved hjælp af ny teknologi.  

Læs mere her 

Digitalisering i samspil med mode og livsstil i nyt LAB  

Det blev også året, hvor Lifestyle & Design Cluster etablerede et “lab” for innovative iværksættere og brands i livsstils- og tech-branchen i lokaler hos Designmuseum Danmark i hjertet af Københavns designkvarter i Frederiksstaden. Lifestyle Lab er et fysisk mødested, som skal sikre, at branchen forbliver blandt verdens mest innovative – og får koblet teknologi og livsstil. Det gør vi på tre måder:  

kontorfælleskab for virksomheder, der innoverer branchen, demo lab, hvor branchen kan se og røre ved ny cirkulære og teknologiske løsninger, samt stage lab, hvor du kan lytte til talks og besøge udstillinger. Allerede nu er seks virksomheder flyttet ind; Wehlers, Mischa Toftgaard Fashion Designer, 3D Studio, La Femme Rousse, Keepr Collective og Sustainawear  

QR-kode i sko fra Roccamore

E-handel

Showroom Lab

Lifestyle Lab CPH

Design og Iværksætteri

Iværksættermiljøet i Aarhus modnes og planlægger udvidelse i fremtiden  

Vi afslørede i år, at Headstart Fashion House rykker ind i et nybygget LDC livsstilshus i Sydhavnen i Aarhus, der er skræddersyet til iværksættere.  

Her bliver mode, møbler, design, iværksætteri, livsstil, inkubation, cirkularitet og innovation i verdensklasse en del af hverdagen, når den nye bydel i Aarhus står klar fra 2025. 
Bygningen får fire etager og tagterrasse og bliver via en gangbro forbundet med Via University College, så der bliver god integration mellem virksomheder og vidensinstitution.  

I mellemtiden har vi stadig stor fokus på de iværksættere, som er i Headstart Fashion House allerede, og hepper hver gang en virksomhed dimmiterer. En række virksomheder, der er etableret i Lifestyle & Design Cluster’s Headstart Fashion House i Aarhus, viste sig nemlig i løbet af 2021 at være flyvefærdige. Virksomheder, som  Liiteguard og Smash Agency rykkede videre til nye lokationer og skabte plads til nye iværksættere. 

Læs mere her 

Vores eksperimenterende Sylab i Ikast danner rammen om nye aktiviteter  

I 2021 åbnede Sylab dørene op for et endnu bredere flow af iværksættere. Som et supplement til de faste kontorpladser er det nu muligt at leje sig ind på systuen på dagsbasis. Dette imødekommer en efterspørgsel fra flere af vores iværksættere der er bosat på blandt andet Sjælland. Samtidig åbner det op for et bedre og bredere samarbejde i produktions-henseende, da flere kunder på denne måde selv kan stå for delelementer af produktionen. Det er i samme omgang også blevet muligt at tilkøbe sig sy hjælp fra en af de ansatte ved Sylab. Dette har både studerende og virksomheder taget godt imod.  

Derudover har vi med stor succes afholdt følgende events:  

“Lær hvordan du skinner igennem på SoMe” og “Cirkulær økonomi, bæredygtighed og tekstiler” hvor kolleger fra resten af LDC teamet kom på besøg for at dele ud af erfaringer og fagligheder. Rammerne i Sylab er unikke og gode til at skabe dialog, netværk og samarbejde. Desværre gjorde Corona kål på vores julebazar, som ellers havde stor tilslutning. Den håber vi at kunne gennemføre senere i 2022.  

Design i centrum når virksomheder udforsker nyt EU direktiv  

Lifestyle & Design Cluster afviklede i november ECO-design Challenge i flotte rammer på Børsen. Fire livsstilsvirksomheder og 13 designvirksomheder havde teamet op og taget fat om de udfordringer, der ligger i et kommende ECO design-direktiv for blandt andet tekstiler og møbler, som vil betyde, at virksomheder skal have klima-hensyn med allerede i design-fasen. Et kompetent sounding board gav de fire teams værdifuld feedback på ideer.  

Se videoer om deltagernes betragtninger her  

Design i fokus gennem diverse projekter

Ligeledes gav Design Boost 2021 brands en mulighed for at afprøve hvad design kan gøre for dem – og gav samtidig nyuddannede chancen for at vise, hvordan deres kompetencer kan løfte designniveauet i virksomhed.  

Projektet skabte jobs, en designer fik gjort produkter klar til lancering i 2022, og en virksomhed fik til at modne et produkt. Design Boost 2021 er et samarbejde mellem Danske Kunsthåndværkere & Designere, Design denmark og Lifestyle & Design Cluster, støttet af Erhvervsfremmestyrelsen.  

Projektet fortsætter i 2022  

Spin-in for sustainability

5 virksomheder fik Spin-ins med tværfaglige teams af studerende og dimittender til at give bud på deres bæredygtighedsudfordringer. De 5 virksomheder var: Son of a tailor, Ziito, FLID Tools, Four Design og Chopar.

Projektet kører videre i 2022. 

Det årlige talentprogram

Også i det årlige talentprogram blev studerende sat i spil, da LDC for 6. år i trak afholdt det spændende projekt med talentteams af studerende fra fire designuddannelser. De studerende viste højt niveau både her og i vores nye udfordring ”Deadstock Challenge” som var er en aktivitet i Lifestyle & Design Cluster i et samarbejde mellem partnere: Via University College, Københavns Erhvervsakademi, Det Kongelige Akademi og Designskolen Kolding udviklede i 2021.  

Grupper af studerende fik til opgave at aktivere tøj, som en række brands havde liggende på lager som ”Deadstock”. De medvirkende brands var: Masai, Revolution, Juna (Rosendahl) og Salling Stormagasiner. 
Vinderprojektet blev duoen Fab Two fra Via Design & Business, der redesignede designs fra brandet Revolution.  

Se mere her 

Headstart Fashion House

Kommende livsstilshus i Aarhus

Sylab

ECO-design

ECO-design

Internationalt udsyn og projekter 

Circular City Week New York

Lifestyle & Design Cluster deltog i marts online sammen med Circular City Week i  arrangementet ”Design for Life” i New York. 
I alt otte danske brands var repræsenteret som speakere ved arrangementet ”The Danish Way to Circular Design” og halvdelen deltog i en fysisk udstilling i New York.  

Se videoen med nogle af dagens indlæg 

Nordisk samarbejde når nye højder i Nordic Circular Hotspot  

2021 var også året, hvor LDC’s deltagelse som founding partner i vores nordiske samarbejde for alvor skabte konkrete resultater. Vi har de første 50 danske og nordiske virksomheder og organisationer ombord som (betalende) partnere med et mål om, at 150 flere partnere kommer med i 2022. Lifestyle & Design spillede en stor rolle som vært ved den store konference Nordic Circular Summit, som blev afholdt som en primært virtuel konference med København som base.  

Vi satte spot på spændende markeder i projekt Fascinate  

Vi deltog i det internationale projekt Fascinate, der skal hjælpe europæiske brands bedre ud på udvalgte markeder som Canada, Japan og USA. Projektets mål er at støtte internationaliseringen af europæiske mode- og tekstilvirksomheder, der arbejder med cirkularitet og bæredygtighed.  

Tre danske brands deltog i modemessen i Porto Modtissimo i projektet Fascinate, hvor de mødte materiale-leverandører og producenter fra blandt andet Portugal, ligesom de netværkede med 12 andre europæiske brands fra projektet.  

Læs mere om projektet her 

Danske brands indtog Design London  

8 danske brands deltog på det godt besøgte Design London 22.-25. september under “Designing for Circularity” – der blev afviklet i tæt samarbejde mellem Lifestyle & Design Cluster og den danske ambassade i London.  

Deltagende virksomheder: Innovation Living A/S, Wehlers, Genfärd, furnipart, applicata aps, Warm Nordic, SOFACOMPANY + SheWorks, FLID tools, Dansk Wilton A/S og Søren Lund Møbler A/S  

Det nordiske håndværk i fokus i Craft Go  

Den 23. februar fik vi skudt Craft Go i gang med online kick for i alt 31 kreative kunsthåndværkere fra Danmark, Sverige og Norge, der gennem året er blevet opkvalificeret inden for blandt andet forretningsudvikling, storytelling ligesom de fik skabt internationalt netværk.  

Læs mere her 

Projekt Kids giver os mulighed for at dykke ned i børnetøj  

Lifestyle & Design Cluster blev deltager i et europæisk projekt for brands, der producerer og markedsfører produkter til børn, blandt andet tøj og legetøj. LDC har bidraget med viden og ekspertise inden for cirkulær økonomi og digitalisering. 
“KIDS”, som projektet hedder, er et samarbejde med erhvervsklynger fra Spanien og Frankrig, og det skal løbe frem til 2024. Her arbejdes med studier omkring tøj, møbler, plejemidler, legetøj, spil, legepladser og undervisningsmaterialer med henblik på at udbrede europæiske børne-produkter på tre udvalgte markeder; Japan, Nord- og Sydamerika.  

De øvrige partnere er Nova ChildCEIV og KID’s Cluster 

Balt Se@nior satte  fokus på den modne målgruppes møbelbehov  

Lifestyle & Design Cluster arbejdede med et stort internationalt projekt omkring udviklingen af mere seniorvenlige offentlige rum som hjælp til kommuner, ejere af offentlige institutioner og møbelvirksomheder med henblik på at udvikle offentlige rum for alle. Projektet blev afsluttet og har sat sig spor i form af et Virtual Library og en Social Business Model, som vi har stået for at udvikle.  

Som en del af BaltSe@nior afviklede vi den første, inspirerende og spændende internationale konference omkring seniorvenlige offentlige rum med 77 deltagere fra 11 forskellige lande.  

Læs mere om projektet her

Nordic Circular Summit (Fotograf: Andreas Raun)

Nordic Circular Summit (Fotograf: Andreas Raun)

Design London

Kids

BaltSe@nior

Vores vidensevents

I 2021 gav Lifestyle & Design Cluster og partnere livsstilsvirksomheder muligheden for at tjekke ind på en række korte webinarer eller større konferencer, hvor vi præsenterede nyeste viden inden for mode- og livsstilsbranchen med fokus på møbler, fashion og nye materialer. 

Se med her

Møbelseminar

Årets møbelseminar med Det Kongelige Akademi som vært blev en ”Tour de Furniture” med indlæg omkring både certificeringer, takeback ordninger, beregninger og branding med indlæg fra både virksomheder og vidensinstitutioner.

Se eller genoplev de mange spændende indlæg fra årets møbelseminar her

Get Restarted

Vi gav viden om nye materialer og produktionsmetoder i forbindelse med eventet ”Let’s Get Restarted”, der blev afviklet over to dage i starten af december. Her blev en bæredygtig fremtid i livsstils- og designbranchen diskuteret blandt forskere, produktudviklere, producenter, designere, arkitekter, unge iværksættere, studerende og mange andre med interesse indenfor livsstils- og designbranchen.

Velbesøgt karrieredag  

270 studerende og dimittender besøgte i 2021 årets karrieredag, på Rådhuset i Aarhus.  

22 virksomheder havde stande og var på udkig efter talentfulde nye medarbejdere og håndplukkede de mest lysende talenter fra landets designskoler og universiteter.  

Lifestyle & Design Cluster afvikler årligt Karrieredag sammen med universiteter og designskoler.  

Se videoer med deltagere og virksomheder her 

Lifestyle Growth sikrer igen god stemning og spændende pitches  

Det blev bæredygtigt bade- og fritidstøj, der løb med laurbærrene, da Lifestyle Growth blev afviklet i København d. 14. Oktober. Et enigt investorpanel med Christian Stadil som formand gav sejren til Copenhagen Cartel der producerer bade- og fritidstøj af opsamlet plast fra havene.  

Andenpladsen gik til ReCollector , der har udviklet et designmæssig flot og funktionelt affaldssystem.  

Brandet GUDRUN & GUDRUN vandt Lifestyle Growth Aarhus og imponerede panelet med en gennemført strategi og et internationalt vækstpotentiale.  

Et stærkt panel gav sparring på strategiske udfordringer til de øvrige virksomheder Tourpaq, byGrønnbæk, Elsk ApS og Mogens Hansen Denmark.  

Læs mere om Lifestyle Growth her 

Bordet rundt om 3D design

Over tre dage i juni holdt vi en række roundtables i samarbejde med Aarhus Universitet og Designskolen Kolding med internationale speakers med emnerne ”Traditional Fashion Designs vc 3D Fashion Design”, ” 3D for Visual Content vs. 3D for Manufacturing” og ” 3D Fashion Now vs. in the Future”

Se med her

Nordic Circular Summit samlede over 1800 deltagere på 3 dage  

 1. – 26. november var Lifestyle& Design Cluster hovedarrangør bag det andet nordiske topmøde vedr. cirkulær økonomi. I løbet af fire dage havde vi 32 sessioner – drevet af over 50 partnere, med tæt på 150 oplægsholdere og 1800 mennesker, der så på og deltog fra hele 80 lande.  

Livsstilsbranchen var stærkt repræsenteret med både pre-events, workshops og online paneldebatter med nordiske frontløber-virksomheder som GANNI, Wehlers, P.P. Møbler, STENA Recycling, Fortum, Lauritz.com og 66* North.  

Du kan se eller gense alle sessions her

Møbelseminar

Get Restarted

Karrieredag (Fotograf: Gorm Branderup)

Lifestyle Growth Copenhagen (Fotograf: Gorm Branderup)

Lifestyle Growth Aarhus

UDGIVELSER

Takeback af tekstiler

Læs om erfaringerne med det 2-årige CØ-partnerskabsprojekt ”Takeback af tekstiler”, hvor Det Kongelige Akademi har set nærmere på, hvilke muligheder og løsninger, der findes for takeback-ordninger på det voksende gensalgsmarked. Deltagende virksomheder var Continued Fashion, GANNI, By Malene Birger, Veras Vintage, Kvadrat A/S, Really-CPH,  Ege Carpets, Dansk Wilton, DFD (United Laundries), Leftover og NYBO Workwear.

Læs rapporten her

Gør noget andet end de andre

Det internationale projekt Fascinate, der arbejder for at skabe en alliance for bæredygtig modeindustri på internationale markeder, har spurgt en række ”front runners” fra de forskellige deltagerlande om deres erfaringer og strategi, når det drejer sig om internationalisering.

Et af rådene er at gøre noget andet end de andre.

Læs surveyen “Frontrunners profile and main recommendations” her

Forskere løfter sløret for vision for cirkulær omstilling

I foråret 2021 samledes alle landets tekstilforskere i et ambitiøst partnerskab, der havde til opgave at udforme en samlet roadmap med målsætning om en cirkulær omstilling af den danske tekstil- og modebranche. En række artikler i Fashion Forum løftede sløret for den foreløbige læring af arbejdet.

Læs dem her:

Samlet viden om tekstilgenanvendelse i Tekstilsymbiosen

Lifestyle & Design Cluster gennemførte en undersøgelse af erfaringerne fra myndigheder (kommuner) og diverse aktører i forskellige lande, der har forsket og udviklet pilotprojekter inden for cirkularitet af tekstiler med fokus på blandt andet indsamling, sortering og genanvendelse.

Formålet er at give partnere og andre tekstilinteressenter en viden om de muligheder og udfordringer, der ligger i at udnytte tekstilressourcer mere optimalt.

Læs mere her

International artikel der sætter fokus på seniorer

Sammen med projektpartnere i BaltSe@nioR 2.0 projektet har vi fået udgivet en international artikel med titlen:

”Preferences of seniors living in selected Baltic Sea region countries towards the use of indoor public space furniture”

Artiklen bygger på data indsamlet gennem surveys fra 1539 respondenter i alderen 60+. Den afspejler ældres præferencer for brug af indendørs offentlige rum. og blev gennemført i Danmark, Finland Letland, Polen, Rusland og Sverige.

Læs artiklen her

Bæredygtighed i den Internationale Møbelbranche

Læs rapporten her

Can Virtual Technologies Increase the Export of Danish Design

Læs rapporten her

Sustainability by Design

Læs rapporten fra CreativeDenmark her

Circular Economy with a Focus on Plastics and Textiles

Læs roadmappen her

Overblik over udviklings- og forskningsprojekter relevante for en grøn genstart af den danske modebranche

Læs med her

Takeback af tekstiler

Tekstiler

Tekstilsymbiose Herning

Møbelbranchen

Fra plastikflaske til fibre

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com