Whocopied.me protects this content

Årskavalkade 2023

2023 i tilbageblik

Kære alle samarbejdspartnere

Det er altid overraskende at gøre status over et år, der gået. Man kan nærmest blive forpustet på bagkant. 2023 blev nemlig et år, hvor vi alle mødte nye udfordringer. Heldigvis er tilpasning og omstillingsparathed begreber, der sidder så fast på rygraden, at det efterhånden bare er et naturligt vilkår, selv om udfordringerne ikke længere ”bare” er konkurrence og fortsat internationalisering, men både krige, forsyningsproblemer og usikker verdensøkonomi. 

Samtidig er klimaet blevet stadig mere nærværende både i hverdagen og i den grønne omstilling, der er så afgørende for os og de kommende generationer.  Vi var med til at udgive den første ”Circularity Gap Report” i Danmark. Den viste, at kun 4 procent af vores forbrug kan beskrives som cirkulær. Det skal og kan vi gøre meget bedre. 

Netop den cirkulære økonomi fylder derfor meget i en række af de strategiske tiltag, projekter og aktiviteter, der har været på dagsordenen gennem 2023 – og også kommer det i 2024. Dét ansvar tager virksomhederne i branchen på sig, og resultaterne begynder da også at vise sig. Regulering kommer også drypvis ind ad døren, som hjælper på at rammer bliver ens for alle virksomheder. Innovationen i den cirkulære omstilling, kommer når der skal tænkes nye forretningsmodeller, nye samarbejder i værdikæden, nye teknologier, forretningsmodeller og materialer. Nye samarbejder og platforme  til fælles at få inspiration, ny viden og  nye målsætninger er vigtig i den cirkulære rejse, det er svært at løfte alene.  

I Lifestyle & Design Cluster brænder vi for at være med til at skabe de bedste rammer for at innovationen kan foregå, at den bliver nærværende og bidrager til nye løsninger, som både giver økonomisk og grøn vækst. Livsstilsbranchen favner mange forskellige segmenter med forskellige behov, men vi forsøger at arbejde med vores dygtige vidensinstitutioner så vi kan tilbyde aktiviteter indenfor vigtige emner og tilpasset til hvor virksomhederne er på innovationstrappen. Dyk ned i de mange spændende aktiviteter vi har gennemført i 2023. God fornøjelse med læsningen. 

De bedste nytårshilsner fra Betina Simonsen 

Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster

Nye vigtige strategiske indsatser i 2023

Sektorsamarbejde

Tekstilvirksomheder, NGO’er, gensalgsaktører m.fl. har haft et aktivt år i det frivillige sektorsamarbejde.  Vi lancerede en ambitiøs handlingsplan i foråret med mål 2030 og delmål. I 2023 blev der også indsamlet data til baselinen, så vi kan øve os i at indsamle data til at beregne og evaluerer de nuværende mål og arbejde på at planlægge de rigtige aktiviteter.  

Målene er: 
Inden 2030 skal alt tøj og tekstil fra danske virksomheder bestå af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre. 
Der skal skabes fælles cirkulære designkrav, så tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. 
En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.   
Der har været afholdt 12 arbejdsgruppemøder, 4 styregruppemøder, mange formøder og dialogmøder med forskellige aktører samt onboarding-møder med nye underskrivere. 
I Q4 2023 udbød vi seks projektbeskrivelser med fokus på sektorsamarbejdets målsætninger fra handlingsplanen, hvor vi har behov for input fra vores vidensintitutioner. Projekterne er alle utroligt spændende og kommer til at løbe i 2024. 

Der er været afholdt formøder omkring inddragelse af tekstilaffald- og genanvendelsessektoren i sektorsamarbejdet. I efteråret mødtes vi med relevante aktører for at drøfte muligheder. I starten af 2024 følges der op på dette, så denne del af værdikæden også repræsenteres.  

LÆS MERE HER  

Dialogmøder 

Traditionen tro indledte vi 2023 med at besøge dialogvirksomheder for at sikre opbakning  og dermed efterspørgelsedrevne aktiviteter. I 2023 blev der afviklet 173 besøg. Dialogbesøgene giver samtidig et godt indblik i udfordringer og behov for ny viden hos vores dialogvirksomheder 

På sektorsamarbejdets første summit i maj fik tidligere miljøminister Lea Wermelin tildelt titlen som “Årets Tekstil-Nørd” ved Sektorsamarbejdets første summit i maj. På dagen var der også oplæg fra bl.a. folketingsmedlem Ida Auken og WRAP, projektets engelske søsterorganisation WRAP. 

Tekstilsymbiose 2.0  Projekt READY   

Forskningsprojektet READY skal gøre Danmark førende indenfor bæredygtig tekstilproduktion. Forskerne skal indsamle viden og metoder samt undersøge, hvordan lokalt producerede fibre som hamp, kan indgå i nye tekstiler, eller hvordan brugte tekstiler kan genanvendes til nye med lang levetid.
Den nye viden er vigtigt, for inden længe kommer der ny EU-lovgivning på området, som stort set ingen virksomheder på nuværende tidspunkt kan leve op til.  

Projektet har VIA University College som projektleder, og der etableres en R&D Factory på campus i Herning, hvor nye og optimerede produktionsmetoder kan udvikles og afprøves.  

READY har afsæt i, at outsourcing af produktionen i den danske tekstilbranche medførte et stort videnstab. Med 17,5 millioner kroner fra Innovationsfonden skal READY give Danmark en global førerposition på området.  

Trace fik luft under vingerne  

Innomission-projektet Trace er et af fire forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal levere markante grønne resultater inden for cirkulær økonomi. Fokus er på plast og tekstiler – både hver for sig og med overlap.  

TRACE-partnerskabet består af flere end 90 partnere fra universiteter, vidensinstitutioner og offentlige og private virksomheder. De har sat sig sammen for at kickstarte en række projekter, der skal sikre, at plastik og tekstiler bliver genanvendt for at nå de danske 2050-klimamål.  En ambitiøs køreplan skal understøtte tildeling af investeringer i de mest lovende forsknings- og udviklingsprojekter.  

Projekterne skal bidrage til målene om 

 • 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030  
 • Netto-nul-emissioner i 2050  
 • Styrkelse af miljø og natur  

Lifestyle & Design Cluster deltager i to projekter under Trace:  

 • Blockchain IOT Reseller, der undersøger gensalgsmarkedet 
 • One textile Direction, der undersøger mulighederne for at etablere et cirkulært kredsløb for tekstiler – fra design til genanvendelse.  

LÆS MERE HER 

Circular Furniture Network    

Circular Furniture Network er et eksklusivt erhvervsnetværk for danske møbel- og interiørbrands, der arbejder strategisk med cirkulær økonomi og ansvarlighed, og som ønsker at vidensdele, udvikle og samarbejde med andre ligesindede brands.
Netværket blev til i 2022 på opfordring fra flere udstillende brands til Circular Furniture Days (Lifestyle & Design Clusters udstilling under 3daysofdesign). De ville fortsætte dialogen og ikke mindst sætte fokus på samarbejder og synergier omkring deres cirkulære arbejde.
I 2023 blev tre møder afholdt, hvor emner om ‘Transparens & data’ og ‘Kommende lovkrav & governance’ har været omdrejningspunktet. Udover møderne er der blevet dannet samarbejdsgrupper, hvor flere brands, sideløbende med møderne i netværket, er gået sammen for at udforske fælles tematikker og udfordringer yderligere. 

LÆS MERE HER 

Billede af forsiden af handlingsplanen

Folketingsmedlem Ida Auken og Sektorsamarbejdets engelske søsterorganisation, WRAP; var nogle af talerne ved Summit 2023

Tidligere miljøminister Lea Wermelin i samtale med direktør Betina Simonsen fra Lifestyle & Design Cluster og forperson Maria Glæsel fra Aiayu

Circular Funiture Network

Circular Funiture Network

Circular Funiture Network

Innovationsåret 2023 i et overblik

2465 – personer deltog i events i 2023 

Mere end  390 virksomheder har deltaget i projekter

65 personer har deltaget i netværk

89 % er tilfredse eller meget tilfredse med det FAGLIGE indhold 

93 % er tilfredse eller meget tilfredse med ORGANISERINGEN 

94 % er tilfredse eller meget tilfredse med GENNEMFØRELSEN 

 21 nye dialogvirksomheder 

272  nye modtagere af nyhedsbrevet

1625 flere følgere på SoMe

119 presseklip 

Cirkulær Økonomi

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) blev i 2023 endeligt afsluttet med formidling af 34  investeringsaftaler.
Lifestyle & Design Cluster har formidlet støtte fra EU’s Regionalfond for omkring 9,7 mio. kr. fordelt på 34 virksomheder. 

Virksomhederne har kunnet opnå maximalt 30 procent tilskud til investeringer på op til 4 mio. kr til: 

 • Indkøb af materiel, udstyr og standardiseret software (ekskl. softwareudvikling) 
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr 
 • Indkøb af licenser, knowhow og eksisterende patenter 

Investeringsaftalerne har således medvirket til investeringer i grøn omstilling i størrelsesordenen  4050 mio. kr. 

TEKSTILSYMBIOSE 2.0  

Innovationsprojektet er udsprunget af Tekstilsymbiose Herning (2021-2022) og havde kick-off i november 2023. 

18 SMV´er og iværksættere fra hele Danmark arbejder i Tekstilsymbiose 2.0 med at løse cirkulære udfordringer med tekstiler inden for upcycling og produktion. Det kan for eksempel være returvarer, som måske kan få nyt liv og skabe forretning via upcycling, repair eller redesign. 

Projektet er opdelt i tre spor:
SPOR 1: Cirkulære forretningsmodeller, entreprenørskab, andre projekter og EU-regulativer
SPOR 2: Upcycling af tekstiler – repair & redesign skills
SPOR 3: Mentorforløb med fokus på materialer og processer 

LÆS MERE HER  

Circularity Gap Report 

Vi udgav i 2023 såkaldt Circularity Gap Report, som den hollandske konsulent-virksomhed, Circle Economy, står bag. Rapporten er blevet til på initiativ af en bred alliance af danske aktører bestående af Industriens Fond, Dansk Industri, IDA, DTU-Miljø, Teknologisk Institut, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster. Rapporten viser, at Danmark kun er 4 procent cirkulær. Det er altså kun en meget lille del af de ressourcer, som vi forbruger, der har været brugt før. Dermed er Danmark dårligere til cirkulær økonomi end flere andre europæiske lande, viser ny rapport. Udviklingen kalder på handling, mener en bred alliance af aktører.

Tekstilindustrien er blandt de store klimasyndere. Vores store overforbrug og træk på ressourcer giver ikke kun store affaldsmængder i Danmark. Det har også konsekvenser langt ud over de danske grænser. Når materialer udvindes og forarbejdes, udledes bl.a. store mængder af CO2. De udledninger skal vi også tage ansvar for gennem cirkulær omstilling i Danmark, og det arbejder erhvervsklyngens samarbejdspartnere indenfor både mode og møbler på med en lang række initiativer. 

Selvom rapportens konklusioner ikke just er opløftende læsning, skal vi glæde os over, at vi nu har et klart billede af, hvor skoen trykker og dermed også et godt udgangspunkt for at sætte barren højere og målrette indsatsen.

LÆS HER: The Circularity Gap Report – Denmark

LÆS HER: The Circularity Gap Report  Summary

Grøn Cirkulær omstilling

01

Tekstilsymbiose

Circularity Gap Report

Cirkulære Udstillinger og Talks

Circular Textile Village

Udstillingen Circular Textile Village under Loop Forum satte over to dage fokus på cirkulære produkter, eksperimenter eller løsninger hos danske virksomheder og andre aktører i tekstilets værdikæde. Vi havde mange besøgende, spændende talks, godt netværk og tilmed ministerbesøg fra både den danske miljøminister og den kenyanske.

Formålet var at skabe en vidensdelingsplatform for virksomheders arbejde med den cirkulære agenda, hvilket til fulde blev udlevet. Udstillingen illustrerede værdikæden og åbnede for gode eksempler på enkelte produkter, symbiosesamarbejder mellem virksomheder.

Vi havde en række velbesøgte guidede ture, hvor interesserede i mindre hold kom rundt og hørte hver enkelt udstillers pitch. Ud over selve udstillingen arrangerede vi en række talks, både på hovedscenen og på vores egen scene i “landsbyen”.
Se hvilke talks, vi afviklede og se reaktionerne fra nogle af udstillerne her

Circular Furniture Days

For femte år i træk deltes viden, visioner og inspiration for en mere ansvarlig og cirkulær fremtid ved Lifestyle & Design Cluster udstilling Circular Furniture Days, under designfestivalen 3daysofdesign i København den 7.-9. juni 2023.

Designmuseum Danmarks smukke Museumshave i hjertet af København dannede rammerne for de i alt 34 udvalgte og spændende brands, der udstillede. Over 8000 gæster kunne opleve  produkter og løsninger, der peger mod mere cirkulært design og produktion af møbler og interiør.  Ud over udstillingen belyste en række talks aktuelle emner, ligesom der hver dag var guidede ture rundt i udstillingen.
Læs mere om udstillerne her

No time to waste: I år kunne mini-udstillingen No Time to Waste også opleves i udstillingen. 9 brands – og medlemmer af Circular Furniture Network – stod bag denne udstilling, der var resultatet af en co-produktion ved 13 forskellige prototyper på en taburet, der bl.a. illustrerede konsekvensen ved forskelligt materialevalg, forbrug af CO2, samt forskellige måder at genanvende affald på.

LÆS MERE HER

Circular Formland Days

På to udstillinger viste 20-30 udvalgte brands deres bud på cirkulære designløsninger og forretningsmodeller. Nyskabelsen Circular Formland Days er et samarbejde mellem Formland og Lifestyle & Design Cluster, hvor udstillerne vælges ud fra en række kriterier om cirkularitet og ønsket om, at udstillingen inspirerer branchen til i højere grad at tænke cirkulært som led i en mere ansvarlig fremtid.

Circular Formland Days bidrog også med kuraterede debatter og daglige ’Guided Tours’, hvor besøgende på rundture i udstillingen kunne høre virksomhederne præsentere deres produkter, løsninger og cirkulære rejse. Circular Formland Days er opbygget efter samme koncept som Circular Furniture Days under 3daysofdesign. Konceptet kom godt fra start med mange ansøgere til udstillingerne i både januar og august.

LÆS MERE HER

Circular Furniture Days

Circular Furniture Days

Circular Furniture Days

Formland

Loop

Digitalisering

DIGITAL FASHION ROUNDTABLES 3.0
Shaping the Future of Style and Technology

Den tredje runde af Digital Fashion Roundtables udforsker digital mode i metaverset, skaber åbne samtaler, bruger-cases og prototyper samt udforsker nye muligheder. (Gen)oplev spændende rundbordssamtaler om 3D-mode, AI-modeller og transparente forsyningskæder via linket, hvor du også finder et nyligt udgivet White Paper om digitalt tøj i metaverset.  

Forskning om EU’s Digitale Produktpas:
Data, Blockchain og Bæredygtighed

Her undersøges EU’s kommende digitale produktpas. Hovedmålet er at hjælpe SMV’er med at forberede sig på EU Digital Product Passport. Projektet Data som Løftestang har blandt haft fokus på, hvad forbrugeren mener om passet, og hvad de ønsker af viden.  
I 2023 fokuserede vi på at opbygge viden og forstå forbrugernes holdninger. I 2024 testes gennemsigtighed og sporbarhed via blockchain og IoT.
Du kan læse mere her og give til kende hvis du ønsker at teste et digitalt produkt pas for jeres brand sammen med de pt 16 deltagende virksomheder.

LÆS MERE HER

Nordic Blockchain Alliance

Nordiske organisationer fra livsstilsbranchen har etableret en alliance for at udforske potentialet i blockchain-teknologi. Projektet sigter mod at skabe en stærk viden-pool på tværs af Norden, analysere erfaringer og implementere løsninger for øget gennemsigtighed i forsyningskæden. Gennem det sidste år har projektet udgivet et inspirationskatalog med 25 nordiske cases, som anvender blockchain teknologi. Der er gennemført en analyse om potentialet for en Nordisk design blockchain samt implementeret blockchain og digital produktpas-løsninger ved en række virksomheder.  

Derudover har 17 brands delt deres erfaring om anvendelse af teknologi til sporbarhed og transparens i podcasten Ask – The Nordic Way. Mere end 300 har allerede lyttet til podcasten –
du kan finde alle rapporter og
PODCAST HER  

Blockchain Business in Commerce & Design

Kan digital tillid øge eksporten af dansk design’ spurgte vi i dette projekt, som skal styrke danske designvirksomheders viden og kompetencer inden for blockchain-teknologi. Her fokuseres på strategiske beslutninger om implementering af blockchain i overensstemmelse med kommende regulatoriske krav og produktpas. Målet er at øge konkurrenceevnen på eksportmarkederne.
“Det er tydeligt at se, at branchen begynder at arbejde mere holistisk, da vi på flere af vores workshops i dette projekt så, at både CSR, Produkt, IT og Marketing deltog for sammen at løfte opgaven om sporbarhed, transparens og kommende lovgivning,” fortæller Heidi Svane, Head of Digital. Projektet mundede blandt andet ud i en række artikler, inspirationskatalog og analyse, der kan ses HER

TRACE: Blockchain, IoT, and Resale 3

Projektet adressererde skaleringsudfordringer i modegenbrug gennem blockchain og IoT. Målet er at validere teknologien, forstå brugeradfærd og økonomiske strømme på genbrugsmarkedet. Projektet inkluderer uddannelse og træning i blockchain, IoT og genbrugsmarkedstendenser for aktører i livsstilsindustrien. I 2023 har fokus været, hvordan teknologien kan løfte data, gøre klar til det digitale produktpas, og hvordan man arbejder med data. I 2024 vil forskerne sammen med 20 virksomheder udforske trends i gensalgsmarkedet og undersøge, hvordan samarbejdet mellem platforme og brands kan skalere markedet.

LÆS MERE HER

Podcast: ASK – THE NORDIC WAY

Podcast: ASK – THE NORDIC WAY

Design og Iværksætteri

Første spadestik til livsstilshus

I 2025 flytter Lifestyle & Design Cluster ind i et fireetagers livsstilshus i Sydhavnen i Aarhus.  I december tog vi første spadestik sammen med ingeniørfirmaet P. Enggaard og de øvrige lejere på grunden; Kunstakademiet og VIA University.

Vi vil gerne styrke vores del af det kreative miljø i Aarhus, hvor vi kan arbejde tæt sammen med vidensinstitutioner, de lokale virksomheder, kommunen og andre spændende samarbejdspartnere i området.  Vi ønsker at bidrage til at højne innovationen og den cirkulære dagsorden i tæt samarbejde med hele vores lokale, nationale og internationale netværk.

Bygningen vil rumme et inkubatormiljø med livsstilsvirksomheder, udstillingsfaciliteter og også Lifestyle & Design Clusters egne kontorer. Formålet med inkubatoren er at styrke udviklingen af iværksættere i livsstilsbranchen via udviklingsprogrammer og styrkelse af økosystemet generelt.

LÆS MERE HER

Timestone vandt Lifestyle Growth

Innovation i et meget traditionelt marked, vandt panelets hjerter, da Iværksætter-eventet Lifestyle Growth blev afviklet på Aarhus Rådhus med Timestone fra Skive som vindere.Firmaet fra Skive har nytænkt den måde, man traditionelt producerer mindesten og mindeplader. Andenpladsen gik til Skagen Clothing, fra Aarhus, som har præsteret en imponerende vækst med deres tøjbrand med hør som en meget vigtig ingrediens.  Som en ”special mention” fik møbelproducenten HabiWe en særpris for deres stol, som kan bruges, hvor brugere kan have brug for et stille frirum.

Lifestyle Growth er en konkurrence for iværksættere, der kan pitche deres forretning for et stærkt felt af erhvervsfolk og investorer og vinde mentorship og rådgivning. Blev i år afviklet for 5. gang i samarbejde mellem Lifestyle & Design Cluster og Sydbank.

Juryen består af en gruppe erhvervsfolk og mulige investorer fra øverste hylde. I år: Christian Stadil, Thornico, Mathilde Mackowski, Sinful, Margrethe Dahl Lehrmann, Love Mondays, Henrik Hansen, Jens Poulsen, DK Company , Jesper Holst Schmidt, That’s Mine og Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster.

Lifestyle Lab Cph fik nye rammer i Bredgade

Vores københavnske iværksættermiljø, Lifestyle Lab Cph, fik i juni kontorfællesskab med investorselskabet The White Box på Bredgade 66, 1260 København K. Med en fælles ambition om at støtte startups på forskellige stadier af deres vækstrejse, kan vi komplementere hinanden med viden, kompetencer og netværk.

I de nye lokaler har Lifestyle Lab Cph

 • Videreført kontorfællesskabet for startup-virksomheder i design- og livsstilsbranchen
 • Opbygget et udstillingsmiljø, hvor besøgende kan interagere med de udstillede produkter, services og systemer

Udformet et nyt, fleksibelt eventspace i København, der siden juni har rummet oplæg, workshops, netværks- og mentormøder samt modeshow og udstilling under Copenhagen Fashion Week spring/summer 2023.

LÆS MERE HER

ECO-design Challenge 2023

Med fokus på EU’s kommende ECO-design satte teams bestående af livsstilsvirksomheder og designere forordningen i spil i et proaktivt udviklingsarbejde, der klædte deltagerne på til at undersøge, hvordan ECO-design kan anvendes. Det gav også indsigt i, hvilken betydning arbejdet med ECO-design har for egne arbejdsmetoder.

Fra august til november har forløbet budt på tre workshops med præsentationer, teamarbejde og plenumdiskussioner samt mellemliggende gruppearbejde for de deltagende teams.  I en åben webinarrække lærte 12 eksperter fra sig om materialestrømme, bæredygtighedsstrategier, levetidsforlængelse og cirkulære forretningsmodeller, cirkulær økonomi samt kvantificering af effekt.

ECO-design Challenge 2023 blev rundet af med en afsluttende præsentation fra de tre teams med sparring fra et udvalgt Sounding Board.

LÆS MERE HER

SPIN-IN for Sustainability

SPIN-IN for Sustainability har i 2023 afviklet i alt ti SPIN-INs med virksomheder i livsstilsbrancherne. I år har vi kun haft 4-ugers forløb, som respons på virksomhedsinteressen, til gengæld har vi haft forløb i både forår og efterår. Der har deltaget i alt 45 studerende og dimittender i de ti forløb. Hovedparten af deltagerne var tidlige dimittender med design-, digitale og forretningsmæssige kompetencer, som bidrog med den allernyeste tværfaglige viden, og som selv havde udbytte af de konkrete og gode udfordringer som de 10 virksomheder deltog med.

Deltagende virksomheder var Kinraden, Hoppekids, Højer Møbler Abena, GABBA, MidtVask, Revolution, Trasborg, Sika Footwear og Kruse Vask. I 2023 øgede SPIN-IN for Sustainability bredden af deltagende virksomheder og fik derved også en større horisont af bæredygtighedsudfordringer og -muligheder at arbejde med, ligesom vi tydeligt erfarede at nye reguleringer spiller en stor rolle for virksomhedernes udvikling af bæredygtigheds-indsatser. Vi glæder os til at spinne igen i 2024, hvor vi gerne igen tilbyder forløb i både forår og efterår og håber at gennemføre 12 SPIN-INs.

LÆS MERE HER

Movers Netværket

I 2023 besøgte MOVERS netværkets 15 medlemmer Skagen Clothing, Studio About, Julesweaters/Organic Choice og Seamless Basic.  Blandt tematikkerne var e-commerce strategi, annoncering versus organisk content, lagerbindinger og generelle læringer.

Executive Lifestyle Network

EXECUTIVE LIFESTYLE NETWORK er et erhvervsnetværk, der henvender sig til virksomhedsejere, direktører og beslutningstagere på strategisk niveau i livsstilsbranchen. Medlemmerne mødes fire gange om året ved medlemsvirksomhederne. På møderne bliver der skabt værdi for medlemmerne via netværksdannelse og fokus på tematikker som eksempelvis cirkulær økonomi, internationalisering, eksport, supply chain forretningsudvikling, digitalisering, o.lign. I 2023 havde netværket 24 medlemmer.

Beyond Beta React/Brain Fuel

Beyond Beta REACT har også i 2023 været en kæmpesucces.  Kort fortalt handler projektet om at se udfordringerne som startup i øjnene og derigennem løfte sin kreative virksomhed til næste niveau. Vi har afviklet tre inkubationsforløb, som hver bestod af 3-4 workshops:
Incubation Track var et klassisk inkubationsforløb for early start ups med intensiv pitsch-træning og feedback, branchespecifikt founders netværk, intro til funding-muligheder, sparring omkring opbygning af advisory board med mere.

Værdibaseret Branding havde fokus på at styrke iværksætternes kompetencer inden for branding og storytelling, værktøjer til at arbejde med kundeadfærd med fokus på sociale medier, branding samt hjælp til brandingstrategi.

Brain Fuel blev udviklet ud fra de behov, iværksætterne stadig manglede at få dækket: Her blev der afholdt workshops om mental sundhed for start ups , investormatch, do’s and don’ts  i forhold til funding samt  værktøjer til at teste markedsstrategi og salgskanaler.

Derudover fik tre startups i livsstilsbranchen godkendt Feasability Voucher på op til 100.000 kr. hver, ligesom tre start ups fik mulighed for at udstille på Beyond Betas fællesstand på Tech BBQ i efteråret.

LÆS MERE HER eller HER

Design Match

Som noget nyt rykkede Design Match i år ind på Formland Autumn, der lagde rammer til årets forum for matchmaking, netværk og inspiration. Livsstilsvirksomheder og designere kunne via åbne calls netværke og medvirke i relevante debatter om svære spørgsmål. For hvordan er branchens fremtid i en verden, der stiller høje krav til bæredygtighed?

Med et skræddersyet dagsprogram mødte livsstilsvirksomheder og designere hinanden 1:1 baseret på fælles interesse. Livsstilsvirksomhederne kunne møde nye talenter, erfarne designere og mulige nye samarbejdspartnere. Designerne kunne promovere sig selv og pitche, hvordan netop deres designkompetencer bringes i spil i mødet med brands og producenter fra den danske livsstilsbranche.

Dagens matchmøder blev i år suppleret af et kurateret talk-program, som var åbent for alle med Klaus Jorlet fra We Do Wood,  rådgiver og researcher, Tanja Gotthardsen og Jakob Aaen fra Målbar.

LÆS MERE HER

Mentor – sparring mellem iværksættere og erfarne forretningsfolk

I 2023 havde seks iværksættervirksomheder mulighed for at få kvalificeret sparring fra et mentorteam på fire erfarne erhvervsfolk Michel Normann, Peter Kragh Halling, Jakob Kahlen og Kathrine Weicker med hver deres kvalifikationer. På den måde fik iværksættere 360 graders sparring på deres virksomheds udfordringer og muligheder. Mentorforløbet løber over 8 mdr. og afsluttes i første halvdel af 2024.

LÆS MERE HER

Livsstilshus

Livsstilshus

Lifestyle Growth

Lifestyle Growth

Boyond Beta

Boyond Beta

Lifestyle Lab

Lifestyle Lab

Lifestyle Lab

ECO_Design Challenge

Vores videns-og matchmaking events

Møbelseminar 2023 på Det Kongelige Akademi var et tilløbsstykke.

 

Seminaret, der er et samarbejde mellem Lifestyle & Design Cluster og Det Kongelige Akademi, tiltrak mere end 200 tilhørere i det stemningsfulde auditorium.

Lifestyle & Design Clusters medarbejdere fortalte om de aktiviteter på møbelsiden, som er afviklet, herunder det møbelnetværk, der er etableret for at undersøge mulighederne i mere cirkulær produktion.

Circularity Gap rapporten, som for første gang blev udgivet i Danmark i 2023 var et naturligt omdrejningspunkt for en paneldebat mellem Ulrik Brøndum Mathiassen, Højer Møbler, Jarl Engelbrecht Vindnæs, Stykka og Christian Mouroux Pedersen, Ikea.

Branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien Lærke Flader satte perspektiv på branchens situation og nævnte at 80 procent af virksomheden her har fokus på cirkularitet.

Øvrige talere var Ditte Lysgaard Vind, forfatter af  “Danish Design Heritage & Global Sustainability” ,

Claus Mølgaard, ph.d.,Centre for Absolute Sustainability, DTU, Seniorkonsulent i Plastindustrien Rasmus Grusgaard, Christoffer Søholm, The Upcycl, Jakob Aaen, Målbar, den norske iværksætter Celine Sandberg, Agoprene, Anders Kofoed, Målbar, Maria Wehler, Wehlers og CTO i Pond, Martin Jensen.

Dagen blev rundet af af Annette Kjær, leder af Materiale LAB, Det Kongelige Akademi. Hun præsenterede materialepyramiden inden for møbelindustrien, som bygger videre på en tilsvarende fra byggebranchen.

Materiale Hub

Materialepyramide for møbelbranchen

Materialepyramiden for møbelbranchen skal redegøre for co2 aftrykket for materialer anvendt i møbelbranchen. Målet er at gøre viden om materialers co2 aftryk tilgængelige for hele møbelbranchen, samt muliggøre et mere bæredygtigt materialevalg allerede tidligt i en skitseringsfase. I 2023 er der oparbejdet viden om hvilke materialer der konkret anvendes i branchen, hvilket nu skal omsættes i tal og oparbejdes i en samlet materialepyramide. Projektet afsluttes 2024.

Materiale Hub

Der har været stor begejstring fra de virksomheder der har besøgt Materiale Hub. Virksomhederne har fået sparring, ny viden, inspiration eller på anden vis haft mulighed for at fordybe sig i materialerne gennem Materiale Hub. Materiale Hub er etableret, som en åben adgang for alle virksomheder til Det Kongelige Akademiets enorme samling af materialer. Der er søgt og sparret om materialer indenfor både mode, møbel, livsstilsprodukter og meget mere. Der har især været stor interesse for viden om bæredygtighed på materialefeltet. Materiale Hub fortsætter i 2024:

LÆS MERE HER

Events (Vidensdeling) v. Materiale Hub

Som en del af Materiale Hub etableredes i 2023 en tværgående vidensdeling med materialer i fokus. Omkring 130 forskellige virksomheder med mere end 180 deltagere har deltaget henover fire forskellige events afholdt ved de 4 vidensinstitutioner i projektet. Det gælder hhv. Morgen-inspirations-talk om Nye bæredygtige materialer og deres anvendelse v. Kolding Designskole, Materialeinspiration med fokus på cirkulær økonomi v. KEA, Åbning af VIA Textile LAB m. fokus på Ansvarlig produktion og forretningsmodeller i fremtidens tekstilindustri v. VIA University Herning og Inspiration på Det Kongelige Akademis værksteder med et blik på Materialer, teknologier og eksperimenter.

Ph.d. skal belyse cirkulær økonomi møbelindustrien

Lifestyle & Design Cluster er med i ph.d.-projekt om cirkulær økonomi i den danske møbelindustri
Aroop Ratan Guha er ansat af Det Kongelige Akademi i et treårigt ph.d.-projekt. Han skal undersøge, hvordan den danske møbelindustri kan indgå i den grønne omstilling og cirkulære økonomi i Danmark og stadig bidrage med
design af højeste kvalitet.

LÆS MERE HER

Material Hub

Material Hub

Material Hub

INTERNATIONALISERING

KIDS

KIDS arbejder på at styrke potentialet i europæisk børneindustri på den globale scene. Gennem konferencer, webinars og strategiske studier fokuserer projektet på at afdække potentiale og muligheder i både europæiske og internationale markeder – med særlig vægt på cirkularitet, digitalisering og kønsbaserede perspektiver.

Årets Danish Kids Konference fremhævede innovation, bæredygtighed og forskning i det danske børnesegment. Derudover gennemførtes en række webinarer, som præsenterede strategiske studier om det europæiske børnemarked og dets internationaliseringsnøgler. Desuden har der været fokus på børnesektoren i USA, Chile og Sydkorea med markedsstudier om forbrugeradfærd, trends, distribution og bæredygtighed.

Som en del af Kids deltog fire danske virksomheder i en studietur til USA. Turen i 2024 går til Chile og Syd Korea.

LÆS MERE HER

Rejser og konferencer / CLOTH

CLOTH-projektet – “CLuster Alliance fOr the Transition to green and digital fasHion” sigter mod at skabe et økosystem af relevante interessenter på tværs af sektorer. Målet er en grønnere, smartere og mere konkurrencepræget og innovativ europæisk modebranche. Klyngemedlemmer skal her dele dele knowhow, erfaringer, ”best practice”. Desuden gennemføres et ClusterXchange-program rettet mod klyngeledere og andre klynge-medlemmer. En tværsektorielt partnerskab

CLOTH-projektet består af et tværsektorielt partnerskab med 5 partnere fra 5 europæiske lande (Spanien, Bulgarien, Rumænien, Danmark og Frankrig), der arbejder inden for forskellige værdikæder: “Mode og tekstil”, “Cirkulær økonomi”, “Kreativ industri” og “Digital”. For at opnå disse mål vil CLOTH-partnerne udvikle og organisere en række aktiviteter.

I løbet af 2023 er der gennemført:

 • 11 ClusterXchanges i otte lande,
 • 79 organisation har deltaget i ClusterXchanges,
 • 5 forløb med kompetenceopbygning.
 • 5 webinarer med 71 deltagere.

LÆS MERE HER

Nordic Circular Hotspot

Igen I år deltog vi i Nordic Circular Summit, der i år blev afviklet i Reykjavik, Island. Fokus var på de menneskelige faktorer i cirkulær økonomi. Hvordan kan den cirkulære overgang bruges til at øge lighed og retfærdighed samt til at opbygge sikre og fremtidssikrede samfund og industrier? Derudover bød begivenheden på samtaler, debatter og diskussioner om natur og biodiversitet, cirkulære samfund, materialestrømme og forsyningskæder, regenerative modeller og materialer, økonomi og finans, energi og ressourcer, byggeri, cirkulære handlingsplaner og meget mere.

Der var i alt 200 fysisk til stede, 170 speakers online og fysisk samt derudover 2500 deltagere online.
Lifestyle & Design Cluster stod bag to talks, hvor CEO Betina Simonsen repræsenterede os; “From Nature for Nature” og “Design for Creating Resilient and longlasting Value”.
I tiden mellem summits foregår en lang række aktiviteter som vidensdeling, matchmaking og samarbejde i regi af Nordic Circular Hotspot.

LÆS MERE HER

Dansk-indisk partnerskab

I 2023 afviklede vi studietur til Indien, ligesom en delegation har været på besøg i Herning  i partnerskabet Indo-Danish Green Textiles . Indien er et nøglemarked for dansk tekstilproduktion med en import på 2,4 mia. kr.  i 2021, og der er behov for et mere systematisk og strategisk samarbejde for at reducere tekstilværdikædens klima- og miljøaftryk markant.

Målet med projektet er at bane vejen for et langsigtet strategisk program, hvor danske mode- og tekstilvirksomheder og indiske producenter skal motiveres til at indgå i strategisk innovativt samarbejde, der kan transformere og fremtidssikre deres fælles forsyningskæder.

Sideløbende skal forskere have indsigt i industriens udfordringer og indgå i grænseoverskridende forskningssamarbejder ved at opbygge stærke netværk, identificere synergier, investerings- og bevillingsmuligheder. Projektet er et samarbejde mellem Dansk Industri, Uddannelses- og forskningsministeriet, Innovation Centre Denmark og Aalborg Universitet.

LÆS MERE HER

KIDS

KIDS

Cloth

Cloth

Dansk_indisk

UDGIVELSER

Rapporter

Øvrige publikationer 

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com